Arbeidsgruppe for velferdsteknologi på Smøla

Over: Hanne Elisabeth Roksvåg på podiet i kommunestyresalen på Smøla rådhus. Bildet er tatt av Solveig Skaret Tysnes 4.november 2021. Anledningen er undervisning i velferdsteknologi til våre kommende helsefagarbeidere.

Innlegget er skrevet av Hanne Roksvåg, som er helsefagarbeider i Smøla kommune. Hanne har mange roller i stillinga si, og en av de er å være kommunens koordinator for velferdsteknologi.

I Smøla kommune har vi ei arbeidsgruppe for velferdsteknologi, der sitter det 7 engasjerte personer som jobber med å få velferdsteknologien opp og frem i lyset i kommunen vår.

Hanne Roksvåg, Velferdsteknologikoordinator.

Ingeborg Johnsrud Dyrnes, kommunalsjef.

Inger Lise Lervik, enhetsleder Helse og Omsorg.

Ingrid Bergem, enhetsleder Aktivitet og Boveiledning.

Kjetil Rangnes, IKT-konsulent.

Ann Kristin Roksvåg Folde, konsulent.

Arbeidsgruppa i velferdsteknologi møtes et par ganger i året, holder hverandre oppdatert via Teams og møtes oftere dersom det er behov for det. Her diskuterer vi forskjellige velferdsteknologiske løsninger på markedet og om dette kan være nyttig å ta i bruk i vår kommune. Vi har alle forskjellig bakgrunn i tjenestene og det kommer godt med i en diskusjon.  

For de som ikke vet hva velferdsteknologi er så er det teknologiske løsninger skapt for å bidra til å gjøre hverdagen for brukeren enklere, tryggere eller for å bidra til sosial deltagelse.

Den meste kjente i vår kommune er trygghetsalarm. Denne bidrar til økt trygghet for våre brukere fordi den er enkel i bruk og brukeren kan få raskt hjelp fra hjemmetjenesten dersom det trengs.

Trygghetsalarm

I hjemmesykepleien har de har også tatt i bruk elektroniske medisindispensere som gir brukeren rett medisin til rett tid og er et godt hjelpemiddel for både bruker og tjenesten.

Medisindispender

På sykehjemmet er det tatt i bruk bevegelsessensorer for å øke tryggheten til beboerne samt de ansatte.

Mange tenker kanskje at velferdsteknologi skal erstatte de varme hendene som helse og omsorg er kjent for, men vi må huske at teknologien kommer i tillegg til disse, og at den skal være til hjelp både for bruker og tjenesteyter.

Nå jobbes det iherdig med å kunne tilby digitale tilsyn på natt til brukere av hjemmetjenesten. Dette vil heve kvaliteten på tjenesten enda et hakk. Spennende tider for både tjenesten og brukerne.

Det er mye som skjer omkring velferdsteknologi i vår tid og denne gruppa er viktig for å sikre kvalitet på de tjenesten vi skal tilby våre innbyggere. Dere får nok se mer av både velferdsteknologi og denne arbeidsgruppa fremover.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Ny fysioterapeut på plass!

Smøla Helsesenter har fått enda en ny fagperson på plass, denne gangen en fysioterapeut.

Pratikshya Sharma startet i jobben 1.februar, og har fast stilling som kommunal fysioterapeut. Det vil si at hun skal gi tjenester til alt fra de aller minste til de aller eldste.

Men før hun starter for fullt som «helkommunal» fysioterapeut skal Pratikshya vikariere som privatpraktiserende terapeut i halve stillingen.

Over: Pratikshya Khanal Sharma på plass på Smøla Helsesenter.

Om kort tid kommer mann og barn flyttende etter. Mannen har snart fullført en bachelor som barnehagelærer, og er jobbsøker. Smøla kan dermed få ytterligere sårt tiltrengt fagkompetanse.

Pratikshya, som opprinnelig kommer fra Nepal, har bodd flere år i Oslo. Hun har hatt turnustjeneste i Moss og har erfaring med rehabilitering etter sykdom og skade. Hun har i tillegg en mastergrad i helsepolitikk fra Universitetet i Oslo.

Vi håper hun får mange henvendelser av Smølaværinger som har behov for behandling i tiden framover, og at hele Smølasamfunnet på kjent vis tar henne og familien godt i mot som nyinnflyttere i kommunen.

Vi sier i alle fall på vegne av alle; Masse lykke til i ny jobb, og hjertelig velkommen til vår vakre øy! 💐

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Blir du som pårørende godt nok ivaretatt?

Smøla kommune ved Helse- og omsorgstjenestene ønsker å vite mer om hvordan du som pårørende opplever å bli ivaretatt. På den måten kan vi få viktig informasjon om hva vi trenger å forbedre!

Undersøkelsen er åpen ut februar, og for at den skal bli et nyttig verktøy ønsker vi at så mange som mulig svarer!

Les mer om undersøkelsen på kommunens nettside.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gratulerer med bestått fagprøve 📜🎓

Lisa Foss gjennomførte i dag fagprøve ved Smøla sykehjem, og vi kan med stor glede, og helt uten et snev av overraskelse meddele at den ble bestått med glans!

Lisa har fulgt praksiskandidatløpet her på Smøla, og har tidligere avlagt teoretisk eksamen. Den praktiske delen er altså nå også fullført med selve fagprøven.

Over: Lisa Foss med beviset i hånda; «meget godt bestått fagprøve». Rosene og sjokoladen fra den lokale heiagjengen; kolleger ved Smøla sykehjem. Foto: Synøve Jota Gulla

Helse- og omsorgstjenestene blir stadig mer komplekse. Innleggelsesdøgn i sykehus kortes ned, og flere blir behandlet i hjemkommunen sin. Mange har langt fremskredet sykdom og dermed behov for omfattende og kompetent omsorg og helsehjelp. Flere får i tillegg avansert behandling i livets sluttfase i kommunehelsetjenesten.

For å sikre gode tjenester av god kvalitet trenger vi ansatte med nødvendig kompetanse. Det er derfor en milepæl som nås hver gang vi kan styrke laget med enda et helsepersonell med fullført utdanningsløp.

Hjertelig gratulerer med bestått fagprøve Lisa! 💐

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

God jul 🎄

Smøla legekontor har stengt på jul- og nyttårsaften, og åpent mellom 10.00-13.00 i romjula. Telefontiden er mellom 10.00-12.00

Det er redusert bemanning, og alle som har behov for å teste seg for korona bes om å utføre en hurtigtest selv i jula.

Les mer om utlevering på Smøla kommune sine hjemmesider.

Vaksinasjon har pågått i stort omfang helt inn i julehøytiden, og starter opp igjen like over nyttår med første, andre og for mange tredje dose.

Vi ber besøkende i sykehjem til å utvise ekstra aktsomhet. Munnbind skal være på under hele besøket. Ikke kom på besøk om du har luftveissymptomer.

Over: Utstillingsdukken Laura holder til på Smøla sykehjem. Hun har fått på julekjolen, men har fått unntak fra bruk av munnbind.

Takk til alle våre samarbeidsaktører som bidrar til at tjenestene fungerer året rundt.

Takk for forståelse fra tjenestemottakere, publikum, pasienter og pårørende når vi må gjennomføre endringer i våre retningslinjer i takt med utviklingen av pandemien.

Varm takk til alle som sørger for at hjulene går rundt uansett pandemi, vær, føre, natt og dag. Alle ansatte i helse- og omsorg. 🙏🏻♥️

God og fredelig jul ønskes alle 🎄

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Takk til Smyl sanitetsforening🎄

Nok ei jul er preger av at vi lever i en pandemi med begrenset mulighet for sammenkomster og arrangement.

Mange gjør en innsats for å spre lys og glede. Beboere ved Pensjonærheimen har for eksempel fått julebesøk av Smyl sanitetsforening som har kommet med gaver og hyggelige blomsterhilsninger.

Beboere og ansatte ved Pensjonærheimen sender en stor takk til Smyl sanitetsforening for gaver og juleglede, og ønsker samtidig God Jul 🎄

Over: Blomster og hilsninger fra Smyl sanitetsforening.
Flere poser med julegaver er levert, og klare til å leveres ut.
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Trygg på jobb

Smøla Helsesenter og Smøla Hjemmetjenester har i dag hatt besøk av Asbjørn Holand fra politiet.

En av de viktigste forutsetningen for å kunne fungere godt på jobb er trygghet. Den beste måten å begrense risiko for uønskede hendelser på er å forebygge at de skjer.

Smøla Hjemmetjeneste lærer om risikovurdering og risikohåndtering. Smøla Helsesenter fikk samme presentasjon og dialog tidligere på dagen.

Alle arbeidsplasser er pålagt å gjøre en analyse eller vurdering av forhold som kan medføre risiko for ansatte. Holand minte om at det ikke har noen hensikten å vurdere om vi ikke håndterer.

Helse- og omsorgstjenestene jobber nå videre med å gjøre gode tiltak for å være trygg på jobb. Vi setter stor pris på at politiet bistår med råd og veiledning.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvordan vite at en endring er en forbedring?

Solveig Skaret Tysnes loser nok et kull med praksiskandidater på vei til fagbrev. Kandidatene kommer både fra egen kommune og fra nabokommunen Aure, og jobber i hjemmetjenesten, omsorgsboliger, bofellesskap og sykehjem.

De møtes ukentlig for undervisning, og dagens tema var Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

Ansvarlig for det faglige innholdet i dag var vår egen forbedringsagent og sykepleier Iselin Svenning. Forbedringsagentutdannelsen er gjennomført i regi av Helsedirektoratet i et nordisk samarbeid med Dansk selskab for patientsikkerhed.

Iselin Svenning formidler her screeningsverktøy for fallforebygging, et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet. Ved enden av bordet: lærer og fagansvarlig for kandidatene Solveig Skaret Tysnes. Oppmøtet var noe amputert i dag pga høstferie. De som var til stede viste imidlertid stor kunnskap, refleksjonsevne og engasjement.

Les mer om innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet og verktøy for forbedringsarbeid på I trygge hender.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Verdensdagen for psykisk helse

Dagen er en internasjonal FN-dag som markeres årlig 10.oktober.

Årets markering har tatt utgangspunkt i livet under og etter pandemien.

Skjermdump fra verdensdagen.no

Les mer om verdensdagen på hjemmesiden – og følg dagens direktesendte arrangement på Facebook .

Lenke til insirasjonsheftet

På Smøla har klinisk sosionom og familieterapeut Guri Bae Solvang sørger for å forberede alle kolleger på årets markering ved å henge opp plakater og dele ut materiell.

Takk til deg for den viktige jobben du gjør som pådriver for økt kunnskap og bevissthet – også blant dine kolleger 💚

Over: Guri Bae Solvang
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gladnyhet til vordende foreldre!

Jordmor Lise Brændeland har tatt initiativ til å tilby fødselsforberedende kurs på Smøla.

Kurset skal forberede foreldre på forhold som påvirker både kropp og psyke under et svangerskap, fødsel og barselstid.

Fra venstre: Guri Bae Solvang, klinisk sosionom, familieterapeut og fagleder i tjenesten psykisk helse. Johann Gudjonsson er lege og spesialist i allmennmedisin, Lillian Langset er fysioterapeut og folkehelsekoordinator. Jordmor og initiativtaker Lise Brændeland og helt til venstre Ina Therese Næss, fysioterapeut. Helsesykepleier var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kurset startes på nyåret i 2022 og vil bli annonsert på kommunens hjemmesider, Facebook m.m.

Jordmor og det tverrfaglige teamet oppfordrer partneren til å delta på kurset.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar