Gladnyhet til vordende foreldre!

Jordmor Lise Brændeland har tatt initiativ til å tilby fødselsforberedende kurs på Smøla.

Kurset skal forberede foreldre på forhold som påvirker både kropp og psyke under et svangerskap, fødsel og barselstid.

Fra venstre: Guri Bae Solvang, klinisk sosionom, familieterapeut og fagleder i tjenesten psykisk helse. Johann Gudjonsson er lege og spesialist i allmennmedisin, Lillian Langset er fysioterapeut og folkehelsekoordinator. Jordmor og initiativtaker Lise Brændeland og helt til venstre Ina Therese Næss, fysioterapeut. Helsesykepleier var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kurset startes på nyåret i 2022 og vil bli annonsert på kommunens hjemmesider, Facebook m.m.

Jordmor og det tverrfaglige teamet oppfordrer partneren til å delta på kurset.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nyansatte ved Smøla Helsesenter

Noen slutter, og andre begynner. Og heldigvis for det siste!

Jordmor

I vår fikk vi ny kommunejordmor på plass ved Smøla Helsesenter.

Kommunejordmor Lise Brændeland. Foto: privat med tilltalelse.

Lise Brændeland jobber også som jordmor ved fødeavdelingene ved Kristiansund og Molde sykehus, og i Helseforetakets følgetjeneste for fødekvinner på ytre Nordmøre. Hun er for tiden ansatt i 40% stilling i Smøla kommune og har i hovedsak ansvar for svangerskapskontroller og

barselsbesøk. Hun utfører også celleprøver som en del av Livmorhalsprogrammets satsing for å få bukt med kreft i livmorhalsen. Dette tilbudet har blitt særdeles godt tatt i mot av Smølakvinnene.

Helsesykepleier

I juni starter ny helsesykepleier i Smøla. Ann Sofie Furu ble våren 2021 uteksaminert i Trondheim, og startet samtidig i sin nye jobb ved Helsesenteret i Smøla kommune.

Hun har tidligere jobbet på blant annet på barneavdelingen i Kristiansund, og har dermed erfaring med barn i alle aldre, og samarbeid med foreldre og andre helseaktører.

Helsesykepleier Ann Sofie Furu. Foto: privat med tillatelse.

Ann Sofie utfører helsekontroller, veiledning og rådgiving i Helsestasjonen og i Skolehelsetjenesten. Hun deltar videre i tverrfaglig samarbeid og utvikling av fagfeltet som omhandler barn, foreldre og oppvekst.

Hun har også startet en Facebook-side for Smøla Helsestasjon for å nå ut med nyttig og viktig informasjon til foreldre og foresatte.

Helsesykepleier Ann Sofie har arbeidssted ved Smøla Helsesenter, og har i tillegg faste dager på skolen for samtaler og oppfølging.

Turnuslege

Ny turnuslege eller LIS1 som er den mer riktige benevnelsen (Lege i spesialisering) er Ole Ingolf Lian.

Ole Ingolf Lian, Lege i spesialisering i kommunehelsetjenesten. Foto: Inger-Lise Lervik

Smøla Legekontor får tildelt ny turnuslege for 6 mnd praksis hver vår og hver høst. Ny lege denne høsten er altså Ole Ingolf fra Kristiansund.

Han kommer fra praksis ved Kristiansund sykehus, og skal være i jobb på Smøla ut februar 2022.

I tillegg til pasientkonsultasjoner på legekontoret deltar han i legevaktsamarbeidet mellom kommunens Heim, Aure og Smøla.

Han har også andre kommunale oppgaver i løpet av sin turnustid på Smøla som legevisitter i sykehjem, helsestasjonsarbeid, tverrfaglige møter med mer.

Vi ønsker våre nye medarbeidere hjertelig velkommen, og håper dere finner dere godt til rette både på jobb og i fritiden. Vi ser fram til å samarbeide videre med dere alle 🌷☺️

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Høytidelig markering på rådhuset.

Hvert år har Smøla kommune en høytidelig markering for personell som har sluttet etter å ha jobbet i kommunen i minst 5 år.

Mange går av for aldersgrensen, noen flytter til andre steder i landet og andre igjen starter i nye jobber i annen sektor i egen kommune.

Uansett årsak så gjør altså kommunen stas på den det gjelder som takk for den tid, kompetanse og innsats den enkelte har bidratt med i den kommunale driften.

Markeringen skjer vanligvis samtidig med at kommunestyre har sin årsavslutning i desember. I fjor utgikk dette pga pandemien.

Markeringen 16.september var derfor for de som sluttet i 2020. Både ordfører og kommunedirektøren deltok med gode ord på veien videre. Personalsjefen formidlet en oppriktig takk til hver og en av de som hadde møtt frem for en velfortjent og hyggelig stund i godt selskap.

Alle fikk tradisjonen tro en krystallvase med inskripsjon og blomster.

Fra Helse- og omsorg sluttet i 2020 4 personer som har jobbet i mer enn 5 år. De fleste i mange flere år.

Fra venstre ser vi Sonja Fugelsnes, en drivende dyktig hjelpepleier i Hjemmetjenesten.

Videre Irene Angelhus som avsluttet i Bofellesskapet, men som også har jobbet i omsorgssektoren.

Nr 3 fra venstre er Grethe Rise, en kjent og kjær helsesøster gjennom mange år. Ved siden av henne mangeårig kollega helsesøster og jordmor Else Jorunn Lillenes.

Begge helsesøstrene har bidratt til å holde fortet i en krevende tid med pandemi.

Vår alles kjære Else Jorunn har sørget for at både smølaværinger og tilreiste arbeidstakere har fått vaksiner etter en til hver tid gjeldende kriterie, og har hatt absolutt stålkontroll på situasjonen.

Hun fortsetter dette viktige arbeidet noe vi er særs takknemlig for.

Til høyre for Else Jorunn står ordfører Svein Roksvåg som overrakte takk og krystallvase til hver og en.

Nærmest kamera, helt til høyre står Astrid Gulla, tidligere hjelpepleier i Smøla kommune. Hun jobber nå i Kristiansund, og er veldig savnet blant sine tidligere kolleger på Smøla som ønsker henne varmt tilbake om anledningen skulle by seg.

Alle fra Helse- og omsorg fikk gode ord på veien fra sine tidligere kolleger.

Vi ønsker hver og en lykke til videre i livet, enten det er som pensjonist eller i ny jobb. Tusen takk for årene vi har jobbet i lag. 🌷

Hilsen til en som har sluttet fra tidligere kolleger. Denne gikk til Astrid Gulla.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Vil du bli støttekontakt?

Helse- og omsorg trenger flere som vil bruke fra et par timer i uken sammen med en som trenger nettopp deg.

En støttekontakt kan være en besøksvenn, turvenn, en som blir med på aktiviteter eller rett og slett bare er en kompis.

Over: Møte med noen av våre støttekontakter. Denne gjengen gjør en forskjell for mange. På dette møtet ble det delt mange gode eksempler på aktiviteter og trivselsskapende tiltak.

Til høsten inviteres det til et nytt møte med deg som er støttekontakt, og med deg vurderer og som vil vite mer om ordningen.

Over: Ann Kristin Folde har utarbeidet en brosjyre der du kan lese mer om ordningen. Den legges ut på Smøla rådhus og flere andre steder.

Du kan også lese mer om det å bære støttekontakt på Helsenorge sine sider.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

«Hva er viktig for deg?»-dagen 2021

Dagen markeres i år 9.juni i over 50 land. Målet er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene.

Ved at helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?», flyttes oppmerksomheten fra «Hva er i veien med deg?».

Vi har tatt en runde dagen før dagen for å snakke både med helsepersonell og tjenestemottakere for å spørre om hva som er viktige forutsetninger for en god dag.

Gode kolleger på Smøla legekontor

Over: Spesialhjelpepleier Karin Svenning og turnuslege Aslak Storrø, begge Smøla legekontor. Vi spør om hva som er viktig for de to i arbeidslivet. «En god dag på jobben kjennetegnes av raushet og godt samarbeid» mener Karin. «…og god stemning» tilføyer Aslak. Vi som er kolleger kan signere på at begge er gode rollemodeller for både rausheta og stemninga!

Avdelingslederen har bilde av ansatte på PCn sin

Over: Avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Gunvor Astrid Folde synes det er viktig med et arbeidsmiljø med engasjere medarbeidere. «Det er viktig for meg å få energi av mine kolleger, og at jeg også kan gi positiv energi til andre»

Laila og Cristian klar for kveldsvakt

Over: Hjelpepleier Laila Eilertsen og sykepleier Cristian er klar for seinvakt på hjul i Hjemmesykepleien.

Hva er viktig for oss? Jo, en fin start på vakta og positive holdninger bidrar til at vi er godt rustet til å bringe den gode dagen videre til de vi skal hjelpe! Det er viktig for oss»

Beboere på pensjonærheimen i hyggelig passiar

Over: fra venstre Edvard Edvardsen, Nils Arvid Dyrnes, Berit Gjøstøl og Inger Rangnes synes at de har et godt liv på pensjonærheimen, og at det er viktig å kunne opprettholde funksjoner og aktiviteter som gjør hverdagen meningsfull.

Alle sier det er viktig å bevare helsa «så godt det lar seg gjøre». Å kunne være i bevegelse og å komme seg ut på spaserturer. Å få besøk og å være i lag med familie betyr mye.

I tillegg sier de fire at dagene av og til kan bli lange, og at det derfor er viktig å kunne gjøre aktiviteter som gir trivsel i hverdagen. Det kan for eksempel være å lese, løse kryssord, lytte på radio eller lignende.

Kari Lie, alltid på farten!

Over: Kommunefysioterapeut Kari Lie jobber med alt fra de aller yngste til de aller eldste på Smøla. Hun er den som blant annet sørger for at pasienter på korttidsopphold i sykehjem kommer seg tilbake til hjemmet etter sykdom og skade. Mange pasienter sier at nettopp det er det aller viktigste for dem, nemlig å kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Det som er viktigst for Kari er å gjøre noe meningsfullt hver dag på jobb: «For meg er det viktig å kunne organisere arbeidsdagen slik at jeg får gjort alt som gjøres!»

Skjermet avdeling, Smøla sykehjem, i teammøte. Fra venstre: Agnieszka, Anne Karin, Hilde, Heidi, Oddrun og Katja

Over: Gjengen på Skjermet avdeling er enige om at det er viktig å være et godt team. De sier videre: «Det er viktig å glede seg til å komme på jobb, og det er viktig å dra hjem med en god følelse over å ha rukket det som er viktig og betyr mye for de som trenger oss»

Lisa Foss (snart helsefagarbeider) ved Aktivitetstavla

Over: Vi spør Lisa om hva hun mener er viktig for at arbeidsdagen skal bli god: «For meg er det viktig å ha god flyt i samarbeidet og i kommunikasjonen»

Heidi Berland, sykehjemsleder

Over: Heidi Berland gleder seg til å gå på jobb, og setter pris på å ha en interessant jobb. Hva er viktig for meg? Jo, de daglige samtalene med pasientene, med pårørende og med mine gode kolleger, og at alle har det bra – det er viktig for meg svarer Heidi.

Helse og omsorg på Smøla vil markere «Hva er viktig for deg»-dagen men å gi ekstra oppmerksomhet på den gode samtalen, på å lytte og å lære av hverandre. Vi ønsker alle som jobber med folk tillykke med dagen og markeringen!

Les mer om dagen på FHI sine sider

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Verdens aktivitetsdag med kyndige pådrivere!

Over: Helsedirektoratet sin kampanjeplakat.

Smøla Helsesenter sin egen Frisklivssentral arrangerte i samarbeid med Smøla LHL åpen dag for alle Smølaværinger!

Over: Frisklivssentralen invitasjon til Smølas befolkning om å delta på verdens aktivitetsdag.

«Verdens aktivitetsdag, eller «Move for Health Day» som dagen heter internasjonalt, markeres i forbindelse med 10. mai hvert år. Gro Harlem Brundtland, tidligere leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), etablerte Verdens aktivitetsdag i 2003.

Den globale oppmerksomheten rettes mot fysisk aktivitet som kilde til glede og overskudd, helsegevinstene ved fysisk aktivitet og aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer. Norge er ett av mange land som markerer dagen.» Kilde: Fysioterapeuten.no

Over: Mange valgte å møte opp for å markere dagen gjennom fellesskap og trening!

Stor honnør til Smøla Friskliv ved Lillian Langset, Ina Therese Næss, Hanne Folden Nordset og Guri Bae Solvang for å skape engasjement, treningsglede og god folkehelse på Smøla! 💐🙏🏻

Fra venstre: Lillian Langset, Hanne Folden Nordseth, Ina Therese Næss og Guri Bae Solvang. Bildet er fra en tidligere anledning.

Les mer om Frisklivssentralen i Smøla kommune på Facebook.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kompetanseheving i koronatider; 2000 kurs gjennomført!

For ansatte i Helse- og omsorgssektoren stilles det store krav til ansatte om å holde seg faglig oppdaterte. Det stilles like stort ansvar til arbeidsgiver å legge til rette for undervisning.

Ingen tjenesteområder er regulert av flere lover og forskrifter enn helsesektoren. I tillegg kommer det stadig nye tillegg, endringer og føringer.

Vi har tidligere skrevet om Tema-timen, som var drop-in undervisning på 15-20 minutter tilrettelagt av våre dyktige sekretærer.

Konseptet er nå videreutviklet og mer tilpasset naturlige møteplasser i arbeidstiden i personalmøter, teammøter og lignende.

Sykepleier og forbedringsagent Iselin Svenning har i samarbeid med ansatte og ledere utarbeidet Opplæringsplan for alle ansatte i sykehjem og hjemmetjenestene. Planen tar for seg et halvt år i gangen, og med fokus på nye tema hver måned. Kursene er i hovedsak E-læring i kombinasjon med refleksjon i team.

Over: Iselin Svenning
Fra innholdsregistret i årets opplæringsplan. Kursene som hører til hvert tema er obligatoriske.

Smøla kommune har kjøpt tilgang til 2 viktige portaler for E-læring, Visma Veilederen og NHI.

Kursene fra NHI gir et dypdykk i de viktigste fagområdene i tjenestene, og er tilpasser personell med ulik kompetanse og utdanning.

Visma Veilederen tilbyr en lang rekke e-læringskurs hvor komplisert lovverk er omsatt til lett forståelige eksempler og situasjoner fra praksisfeltet.

Over: skjermdump fra Veilederen.no

Visma Veilederen og NHI samarbeider, og dermed blir kursene mer utfyllende.

Over: skjermdump fra NHI sine sider

I tillegg tilbys kurs gjennom NOKLUS (norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) en lang rekke kurs for helsepersonell med ansvar for prøvetaking. Smøla kommune har avtale med NOKLUS både for sykehjem, legekontor og hjemmesykepleie.

Skjermdump fra NOKLUS sine sider

Kommunens kvalitetssystem er også knyttet opp til fagprosedyrer levert av VAR Healthcare. Disse fagprosedyrer er kunnskapsbaserte, og tilgjengelige også gjennom fagsystemene. Her er det også stor tilgang på E-læring og tester.

Skjermdump fra VAR Healthcare sine siner.

Siden 2018 er det registrert gjennomført 2000 kurs på til sammen 200 brukere. Det er en tydelig økning i E-læring i løpet av det siste året. Dette har nok har sammenheng med mindre tilgang på eksterne og interne kurs pga pandemien. Økt fokus- og tilgang på gode digitale kurs har også en betydning.

Kunnskapsnåla

Over og under: «Kunnskspsnåla» deles sammen med et hedersbevis ut til de som har gjennomført minst 20 kurs. Så langt i år er det delt ut 35 nåler!

Hensikten med å gjennomføre kurs er selvsagt ikke å konkurrere på kvantitet. Målet et å sørge for god tjenester ved at dyktige helsearbeidere får økt kompetanse gjennom læring og refleksjon.

Flere beskriver økt faglig engasjement og gode diskusjoner etterhvert som flere kurs gjennomføres.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nytt kull med helsefagarbeidere på vei!

Solveig Skaret Tysnes er sykepleier i Smøla kommune. Hun er nå nok en gang lærer for et nytt kull praksiskandidater som har starter på veien til fagbrev. Blogginnlegget er skrevet av Solveig, og bildene er tatt i forbindelse med undervisning.

KURS HELSEFAGARBEID

Smøla kurs og kompetansesenter holder kurs for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeidere. I omsorgstjenestene er det stadig mangel på arbeidskraft. Det har over tid vist seg vanskelig å rekruttere nok fagfolk. Nå er vi i gang med fjerde kullet med elever som skal ta den teoretiske delen av utdanninga. 

Forløpet fram mot fagbrev består av man må ha minst 5 år i 100% stilling i relevant praksis, samt bestått teoretisk eksamen Vg 2 helsefagarbeider.  

Teoriundervisningen går over 1,5 år med ukentlige samlinger som følger skoleåret 

Nåværende kurs består av 17 elever fra Smøla, Aure og Kristiansund. Elvene har praksis fra sykehjem, hjemmetjenester, bofelleskap og BPA. Noen har fagbrev fra andre yrker og har svært ulike yrkesbakgrunn. Noen er fra andre kulturer. Mangfoldet beriker undervisninga da elevene kan dele sine erfaringer med hverandre.

Over: Folkehelsekoordinator og fysioterapeut i Smøla kommune Lillian Langset. Her på Smøla rådhus hvor hun underviser hun praksiskandidatene om nettopp folkehelse.

Undervisninga er 4 timer hver onsdags kveld. Alle elevene jobber i tillegg til skolegang. Når reiseveien er mellom 1-2 timer en vei for halve kullet, sier det seg selv at dette er en svært motivert gjeng.

Elevene som starter på dette utdanningsforløpet er lovet å ha fortrinn til ledige stillinger de kvalifiserer for i den kommunen de bor.

Praksisen er en svært viktig del av opplæringa, og de må selv sørge for å skaffe seg den. De ansatte på praksisplassene må sørge for veiledning av elvene. Det har vært jobbet med å få til praksisveiledning mer ordnede former, men det har foreløpig ikke lyktes.

Teoriundervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og oppgaveskriving. En svært viktig del av læringa er at elvene bidrar med sine erfaringer, og at elevene diskutere og reflekterer over forskjellige problemstillinger.

Over: lærer og sykepleier Solveig Skaret Tysnes, her sammen med gjesteforeleser og turnuslege Aslak Moen Storrø. Svært mange personer med ulik yrkes og utdanningsbakgrunn bidrar i undervisningsopplegget.

Vi har også mange gjesteforelesere, leger , tannlege, sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, ambulansetjenesten ,folkehelsekoordinator, fysioterapeuter, sosionomer hjelpemiddelansvarlig, aktivitører og brukerrepresentanter.. Opplæringen er tverrfaglig så det er viktig at elevene får innsikt i hva de andre yrker de samarbeider med representerer. Brukerrepresentantene er særlig verdigfult for å få fram brukerperspektivet.

Vi har også litt praksisundervisning. Men det er for tiden l vanskelig å gjennomføre på grunn av koronasituasjonen.

Vi håper på at alle elevene skal gjennomføre det teoretiske forløpet på 1,5 år.  Det er nok både krevende og givende.  Belønningen er fagbrev, og mange interessante jobbmuligheter som venter på dem i framtida. 

Jeg ønsker dem all verdens lykke til! 

Solveig Skaret Tysnes 

Sykepleier og lærer

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Viktig informasjon til deg som har fastlege på Smøla!

Smøla legekontor har fått nytt fagsystem, og med det ny løsning for timebestilling.

Fra og med mandag 19.april 2021 kan du bestille legetime på Helsenorge.no

Tjenesten er gratis, og her får du dessuten nyttig informasjon om andre forhold som er knyttet til helsen din.

Helsenorge.no har sikker pålogging med Bank-Id. Når du er logget inn får du opp en meny du kan velge fra (se under)- timeavtaler er merket med en rød prikk.

Her kan du også se reseptene dine, få prøvesvar dersom du har tatt en koronatest, se henvisinger med mer.

Smøla legekontor setter stor pris på at du benytter Helsenorge.no for timebestilling!

Det er fortsatt mulig å bestille time i løpet av telefontiden.

Dersom du ikke kan vente på time må du kontakte legevakt, eller eventuelt AMK ved øyeblikkelig hjelp.

Les mer om kontaktinfo på Smøla kommunes hjemmesider.

Over: meny over personlig informasjon og tilgjengelige tjenester som ligger på Helsenorge.no sine sider. Vi anbefaler alle å gjøre seg kjent med hva som er tilgjengelig. helsenorge.no er en offentlig tjeneste for alle innbyggere.

Du kan gå direkte til timebestilling fra åpningssiden. Innlogging kommer opp automatisk.

Obs! 🛑 Timebestilling via appen Helserespons er ikke lenger mulig.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Stor folkehelseundersøkelse i Møre og Romsdal fylke

 

Vil ha innbyggere i Smøla kommune med i en folkehelseundersøkelse!

Denne uken og frem til 14. februar får 56 000 innbyggere i fylket over 18 år invitasjon til å delta i en folkehelseundersøkelse. Svarene som kommer inn, skal brukes til å lage både lokale og regionale planer og til å prioritere hvilke tiltak som må settes inn for å bedre folkehelsa. I de nærmeste dagene vil innbyggere over hele fylket motta en sms eller e-post om å delta på Folkehelseundersøkelsen. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, og om egen helse og livskvalitet, levevaner, skader og ulykker.

Informasjonen vi får fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva vi skal prioritere i vårt arbeid for en bærekraftig samfunnsutvikling i kommunen og i Møre og Romsdal.

Første gang i Møre og Romsdal

Dette er første gang at vi gjennomfører en så stor undersøkelse for å kartlegge befolkningen sin helse, trivsel og livskvalitet i fylket. Deltakerne er et representativt utvalg som blir tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Opplysningene blir lagra og behandla i samsvar med gjeldende regler om personvern.

Viktig med høy svarprosent!

Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og mange fylker har allerede har gjennomført slike undersøkelsen i sitt fylke.

Vi ønsker at flest mulig av dem som får invitasjon til å delta svarer på undersøkelsen. På denne måten kan alle bidra til det tas hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i vår kommune og til forskning på fylkes- og landsbasis. Resultatene vil utgjøre et svært viktig grunnlag for hvordan vi legger planer i årene fremover.

På Møre og Romsdal fylkeskommune og Folkehelseinstituttet sine nettsider kan du lese mer om undersøkelsen.

Spørsmål?

Ta kontakt med vår folkehelsekoordinator i Smøla kommune, Lillian Langset. 

Over: Folkehelsekoordinator Lillian Langset (til høyre) minner alle som har mottatt invitasjon om å besvare undersøkelsen. Her sammen med Hanne Nordseth i forbindelse med et annet folkehelsetiltak- nemlig Frisklivskurs om «Bra mat.
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar