Viktig informasjon til deg som har fastlege på Smøla!

Smøla legekontor har fått nytt fagsystem, og med det ny løsning for timebestilling.

Fra og med mandag 19.april 2021 kan du bestille legetime på Helsenorge.no

Tjenesten er gratis, og her får du dessuten nyttig informasjon om andre forhold som er knyttet til helsen din.

Helsenorge.no har sikker pålogging med Bank-Id. Når du er logget inn får du opp en meny du kan velge fra (se under)- timeavtaler er merket med en rød prikk.

Her kan du også se reseptene dine, få prøvesvar dersom du har tatt en koronatest, se henvisinger med mer.

Smøla legekontor setter stor pris på at du benytter Helsenorge.no for timebestilling!

Det er fortsatt mulig å bestille time i løpet av telefontiden.

Dersom du ikke kan vente på time må du kontakte legevakt, eller eventuelt AMK ved øyeblikkelig hjelp.

Les mer om kontaktinfo på Smøla kommunes hjemmesider.

Over: meny over personlig informasjon og tilgjengelige tjenester som ligger på Helsenorge.no sine sider. Vi anbefaler alle å gjøre seg kjent med hva som er tilgjengelig. helsenorge.no er en offentlig tjeneste for alle innbyggere.

Du kan gå direkte til timebestilling fra åpningssiden. Innlogging kommer opp automatisk.

Obs! 🛑 Timebestilling via appen Helserespons er ikke lenger mulig.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Stor folkehelseundersøkelse i Møre og Romsdal fylke

 

Vil ha innbyggere i Smøla kommune med i en folkehelseundersøkelse!

Denne uken og frem til 14. februar får 56 000 innbyggere i fylket over 18 år invitasjon til å delta i en folkehelseundersøkelse. Svarene som kommer inn, skal brukes til å lage både lokale og regionale planer og til å prioritere hvilke tiltak som må settes inn for å bedre folkehelsa. I de nærmeste dagene vil innbyggere over hele fylket motta en sms eller e-post om å delta på Folkehelseundersøkelsen. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, og om egen helse og livskvalitet, levevaner, skader og ulykker.

Informasjonen vi får fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva vi skal prioritere i vårt arbeid for en bærekraftig samfunnsutvikling i kommunen og i Møre og Romsdal.

Første gang i Møre og Romsdal

Dette er første gang at vi gjennomfører en så stor undersøkelse for å kartlegge befolkningen sin helse, trivsel og livskvalitet i fylket. Deltakerne er et representativt utvalg som blir tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Opplysningene blir lagra og behandla i samsvar med gjeldende regler om personvern.

Viktig med høy svarprosent!

Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og mange fylker har allerede har gjennomført slike undersøkelsen i sitt fylke.

Vi ønsker at flest mulig av dem som får invitasjon til å delta svarer på undersøkelsen. På denne måten kan alle bidra til det tas hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i vår kommune og til forskning på fylkes- og landsbasis. Resultatene vil utgjøre et svært viktig grunnlag for hvordan vi legger planer i årene fremover.

På Møre og Romsdal fylkeskommune og Folkehelseinstituttet sine nettsider kan du lese mer om undersøkelsen.

Spørsmål?

Ta kontakt med vår folkehelsekoordinator i Smøla kommune, Lillian Langset. 

Over: Folkehelsekoordinator Lillian Langset (til høyre) minner alle som har mottatt invitasjon om å besvare undersøkelsen. Her sammen med Hanne Nordseth i forbindelse med et annet folkehelsetiltak- nemlig Frisklivskurs om «Bra mat.
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Første medisindispenser tatt i bruk på Smøla!

Når man bruker mange ulike medisiner, kanskje også flere ganger om dagen kan det bli mye å holde styr på. Hjemmetjenestene på Smøla har i dag etter grundige forberedelser satt medisineringsrobot i bruk for den første tjenestemottakeren i kommunen. Denne brukeren får rette legemidlene på riktig tidspunkt og i riktig dose.

Automatisk medisinhåndtering skal også bidra til å frigjøre verdifull tid hos helsepersonell som ellers må ha reist ut til tjenestemottaker for å gi medisinene fra multidoseforpakning eller dosett.

Over: En viktig milepæl. Foto: hjelpemiddelansvarlig Hanne Roksvåg

Medisindispenseren minner tjenestemottakeren om å ta legemidlene sine, og sørger på denne måten for at disse tas på riktig tidspunkt.

Mange opplever å få økt frihet og bedre mestringsfølelse når de får ansvar for egen medisinering.

Av ulike grunner er det ikke alle som har nytte av denne typen teknologi. Men for mange vil denne løsningen være svært god. Det betyr at flere vil få tilbud om medisindispenser i hjemmet i løpet av inneværende og kommende år!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Første koronavaksiner satt på Smøla

Smøla kommune fikk utlevert 10 doser med vaksiner denne uken, og alle er satt.

Over: Oddvar Arne Eilertsen (70), satte pris på å bli vaksinert.
Over: …og dette ble feiret med 20 ml med edle dråper før klokken 11.00 i formiddag. Den fineste konjakk fra en ganske nylig 70-årsdag ble servert i medisinbeger av plast for anledning.

Ansvarlig for vaksinasjonene på Smøla er Helsesykepleier Else Jorunn Lillenes.

Hun følger retningslinjene for vaksinasjon fra Folkehelseinstituttet, og det er pasienter i sykehjem som er prioritert først.

Over: Helsesykepleier Else Jorunn Lillenes har satt tusenvis av vaksiner gjennom årene. Likevel, det ble et historisk øyeblikk å bevitne ar den aller første koronavaksinen ble satt på Smøla sykehjem. Den første på listen av de som har takket ja til å la seg vaksinere var Oddvar Arne Eilertsen (70 år). I bakgrunnen sykepleier Synøve Jota Gulla ved Smøla sykehjem er glad for at vaksinasjonen er i gang.
Over: Oddvar Arne er glad for å være vaksinert. Han og alle andre som vaksineres må imidlertid belage seg på å bli stukket en gang til etter ca 3 uker for å oppnå full effekt. Her sammen med lærling i helsefagarbeid Magnhild Nordheim som hadde ansvar for å observere eventuelle reaksjoner på vaksinen. Alt gikk helt greit og komplikasjonsfritt for seg!

Kommunene vil motta flere vaksinedoser ukentlig framover. Legetjenesten har ansvar for å prioritere hvem som får tilbud om vaksine til enhver tid, ut i fra de kriteriene som er gitt av FHI.

Les mer om vaksinasjonsplan for Smøla på kommunens hjemmesider.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Julebrev~ «from all of us to all you» 🎄

Kjære alle sammen!

Den viktigste jobben vår er å ivareta befolkningens behov for trygge og gode tjenester.

Knapphet på personalressurser og økende omfang av oppgaver gjør hverdagen krevende både for ansatte, og for den som har behov for helsehjelp. Helsepersonell er vant til mange og lange arbeidsdager og -uker. I år har i tillegg den store omstillingsevnen blitt satt på prøve. Mange kjenner nå på en utmattelse over å ha levd under er vedvarende press og usikkerhet over mange lange måneder.

Helse- og omsorgstjenestene utgjør noen av samfunnets viktigste bakkemannskap. Men ingen kan bære alle byrder alene.

Alle kjenner nå på stor takknemlighet over god kollegastøtte, i og utenfor egen enhet. Og i tillegg oppleves det godt å stå skulder ved skulder med utallige innbyggere i kommunen som ønsker å støtte opp om gode tiltak.

Stor og varm takk til hver og en av dere som bidrar til gode helsetjenester, enten det er med «støvlene på», støttespiller eller heiagjeng!

Helse- og omsorgstjenestene hilser God Jul til alle! Fra venstre sykepleier og stedfortreder for avdelingsleder Synøve Jota Gulla, avdelingsleder hjemmetjenestene Gunvor Astrid Folde, avdelingsleder sykehjem Heidi Elisabeth Berland, sekretær og systemansvarlig Ann Kristin Roksvåg Folde, sekretær og systemansvarlig Tove Kleven og sykepleier og stedfortreder for avdelingsleder Cicilie Sørstrand. Helt til høyre står utstillingsdukker Laura, som for anledning er kledd til julehøytid. 🎄
God jul fra alle alle på Smøla helsesenter! 🎄🎅🏼

Bilder fra året som har gått (oppdateres)

Over: De første testene ble utført under åpen himmel i sø’vest kuling og regn her ved Karin Sørøy Svenning og Oddny Iren Jensen (over til venstre). Etter en stund ble et nytt koronalegekontor med teststasjon opprettet på rekordtid. Smittevernlege Håvard Bjørkly og Karin Svenning (nederst til venstre) på «koronalaboratoriet». Legespesialist Johan Gudjonsson er leder av sporingsteamet og har sammen med lab.personell stått for de fleste av de nå etterhvert godt over 800 testene som er utført. Alle testene har i skrivende vært negative, og Gudjonsson roser Smølas befolkning for å etterleve både sentrale og lokale smittevernråd.
Plakaten nederst til høyre er en av flere som Smøla Friskliv laget som motivasjon og oppmuntring til kolleger i Helse- og omsorgstjenestene. Karin Svenning har i 9 måneder hatt full logistikk og lagerhold over sårt tiltrengt smittevernutstyr, og i har ukentlig opptelling og rapportering.
Over: Nedstengningen av landet satte flere funksjoner ut av normal drift, også på Smøla. Ingen uten særlig avtale fikk møte til behandling ved Smøla Helsesenter. Det ble innført adgangskontroll på sykehjem og tiltak for å redusere besøk i hjemmene. Øverst fra venstre: Guri Bae Solvang – klinisk sosionom, Lillian Langset, fysioterapeut, Gunvor Astrid Folde -spesialsykepleier og avdelingsleder i hjemmetjenestene, og Ina Therese Næss, fysioterapeut. Her ved er planleggingsmøte for oppstart av Koronatelefonen våren 2020. Her kunne alle som hadde behov for råd, støtte og veiledning ringe for å få kompetent bistand. Mange ble dessuten oppringt av de som betjente telefonene. Under til venstre: IT-konsulent Kjetil Rangnes og assistent ved Smøla sykehjem setter opp nettbrett for digitale besøk på sykehjem. Kjetil Ragnes har bistått Helsetjenesten med et betydelig antall timer med er utall av digitale og teknologiske løsninger. Nederst til høyre: Oppmuntringstre utenfor Smøla sykehjem, pyntet med hyggelige hilsener i en krevende tid.
Takk til kolleger fra andre enheter for godt samarbeid. Øverst: Teknisk vakt og beredskap sin vaktmester «på huset» er Olav Sørstrand. Han har snekret, båret, fikset og kjørt for å bistå Helse – og omsorgstjenestene med optimale løsninger ved stadige omstilling i tjenestene. Under til høyre: Bente Skillingen og Eleonor Libres, samt Lidiane Fagerheim til venstre er renholdere i Serviceenheten. De sørger for utallige rene flater og kontaktpunkter over hele bygget. Under til høyre: Ewa Pawlowitcz ved Serviceenhetens vaskeri leverer rent arbeidstøy til alle ansatte.
Over og under: Våre dyktige Helsesykepleiere Else Jorunn Lillenes og Grethe Rise gikk av med pensjon i høst. Her i fra markeringen. Else Jorunn er både Helsesykepleier og jordmor, og bistår nå kommunen med kompetanse og arbeidskraft fram til ny ansettelser er på plass. Grethe Rise bistår også fortsatt med vaksinasjon.

Else Jorunn Lillenes har lagt plan for- og skal lede arbeidet arbeidet med Covid-19 vaksinasjon på nyåret. Foto under: fra en tidligere influensavaksinering.

Takk til alle som bidrar med trivselsskapende tiltak ♥️💐🌟

Over: Jorunn Skaret (øverst til venstre) en ildsjel som gjør en forskjell. Hun strikker, hekler og syr gjenstander som selges til inntekt til trivselsskapende tiltak. I tillegg har hun egne aktivitetstiltak på pensjonærheimen med sang, musikk, spill og samvær. Beboerne på pensjonærheimen deltok tidligere på aktiviteter på sykehjemmet, men etter pandemien har ikke dette vært en mulighet. Ved hjelp av midler fra Fylkesmannen er det nå iverksatt flere konkrete tiltak for å begrense ensomhet hos eldre som følge av koronaen. Andre aktører har vært svært viktige for denne gruppen. Nevner spesielt konserter på stedet og via SmølaPuls. I midten til høyre ser vi Asgeir Gjøstøl og Ann Helen Stamnsve på en sangstund ved pensjonærheimen. De har bidratt med utallige konserter dette året. Laila Skaret og Per Morten Svendsen er også viktige bidragsytere. Sanitetsforeningen Smyl på Innsmøla har sørget for pakker til alle.
Over: Tor Erling Hopmark (i midten øverst til høyre) kom med mengder av kreps og hummer i gave til beboere på sykehjem og pensjonærheim, og dyktige kokker på Serviceenheten sørget for festmåltid (til venstre). Nederst til høyre vår egen aktivitør Aud Jorunn Flataukan Holmen er bindeleddet mellom frivillige og tjenestene, og får magiske ting til å skje hver eneste arbeidsdag.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Jul i hus 🌟

Julepyntet pensjonærheim, sykehjem og helsehus

Årets fineste offentlige bygg må være på Innsmøla, og består av Pensjonærheimen, Smøla sykehjem med Serviceavdelingen, og Smøla Helsesenter som også rommer lokalene til Hjemmetjenestene på Smøla.

Bygningene rommer det som er hjemmene til ca 50 personer, og er arbeidsplassen til ca 100 personer som arbeider hverdag og helg, natt og dag. I tillegg har bygningene besøk av svært mange som skal til behandling og avtaler på Helsesenteret.

Lisa Jeanette Foss arbeider på Smøla sykehjem, og forteller om en samtale rundt bordet for en tid tilbake.

«Vi satt rundt bordet og snakket om jul og julestemning da en beboer sa: Æ har ikkje julestemning æ, det e så mørkt og så kaldt ut.»

Lisa sier videre at «jobben vår er å lytte og å forbedre», så hun tok dermed initiativ til å gjøre noe med julestemningen.

Over: Lisa Foss henger opp girlander ved inngangspartiet ved Smøla sykehjem

Styret for Minnegavefondet jobber effektivt med gode løsninger!

Styret for Minnegavefondet får initiativet forelagt utenom ordinær møtetid, og leder Helle-Iren Moe Reitan jobber effektivt ved å ta en telefonrunde til styrets medlemmer: Aud Jorunn Flataukan Holmen, Tove Pettersen, Janne Osen, Sonja Sørøy og Hilde Berntzen. Det ble besluttet å bruke 5000 kroner til å skape lys i mørketiden.

Vidar Holm i liften som Oddvar Moe stilte til disposisjon.

Vidar Holm ble forespurt om oppdraget, og tok på seg arbeidet gratis. Med seg på denne store dugnaden hadde han Mette Kristiansen, og Oddbjørn Moe stilte vederlagsfritt opp med lift!

Les mer om denne gode innsatsen på Ksu.no sine sider!

Stor takk til initiativtaker Lisa, til styret for Minnegavefondet, til Vidar Holm, Mette Kristiansen og ikke minst Oddbjørn Moe. 💐👏🏻🌟

I går fredag 27.11. var lysene på plass. Lisa Foss forteller at hun satt sammen med samme pasient som for kort tiden syntes det var så mørkt og trist. Nå sa hun: «Det e så mykji lys og varme her no, både ut og inn. Og det gjør så inderlig godt, og det e så koselig»

Julebakst på sykehjemmet

I tillegg til lys og varme utendørs er det trivsel og aktivitet innomhus.

Bildene er hentet fra Smøla sykehjem sin Facebook-side med tilltalelse av administrator. Bildene er tatt av Aud Jorunn Holmen, Lisa Foss og Lene Hoseth.

Kilde over og under- ABC Nyheter: https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/11/18/195720436/bent-hoie-en-stjerne-i-vinduet-er-ekstra-viktig-i-vinter

Helseministeren avslutter med å si: «Det er hjelp å få». Helse – og omsorg på Smøla støtter utsagnet, og oppfordrer alle til å følge ministerens råd.

God førjulstid til alle ♥️

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hurra for Helsefagarbeidere!

I dag 26.11.2020 er det den internasjonale dagen for helsefagarbeidere. Gratulerer med dagen alle og en 💐♥️ Uten dere stopper helsenorge opp.

Helsefagarbeidere med trygge hender, varme hjerter, kloke hoder og godt klinisk blikk er selve drivkraften i tjenestene våre, enten det er i institusjoner, hjemmebaserte tjenester eller på lab/legekontor.

Plakaten er hentet fra Fagforbundet sine sider.

På Smøla har vi mange dyktige Helsefagarbeidere i alle deler av tjenestene. Her representert ved et lite men fint knippe i bildet under.

Fra venstre: Jenny Nordseth, Jannike Pettersen og Annbjørg Kristiansen- alle i hjemmetjenestene. øverst til høyre: Karin Svenning, Smøla legekontor og under: Grethe Edøy Rokstad, Smøla sykehjem. Bildene er hentet fra tidligere innlegg i Helse i Havet.

Mange ansatte i omsorgstjenestene er under utdanning til å bli Helsefagarbeidere, og behovet er stort for enda flere kompetente medarbeidere. På nyåret starter nytt fagbrevstøttende kurs, søknadsfristen for opptak er 1.desember. Løp og søk!

Alle praksiskandidater i Helse- og omsorg på Smøla får tilbud om egen mentor. Mentorene er selvsagt våre dyktige helsefagarbeidere. Altså de aller beste!

Virtuelle blomster og ekte hurra for alle helsefagarbeidere! 💐👏🏻

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Skjærgårdsdoktor Mathias

Smøla legekontor får ny turnuslege for 6 mnd i gangen vår og høst. Turnuslege – eller LIS1 som det nå heter er lege i spesialisering i sykehustjeneste og i kommunehelsetjeneste.

Smøla 29.10.2020. Det er ikke alle dager det er like fine forhold for en skjærgårdsdoktor på oppdrag med Ambulansebåten «Øyvakt».
Bildet over er tatt av Kurt Helge Røsand, og er hentet fra Ksu.no

Som legevaktslege på Smøla kan det bli oppdrag med ambulansebåten Øyvakt for å kunne oppsøke pasienter i nabokommunene Heim og Aure.

LIS1 legene har mange ulike oppgaver i kommunehelsetjenesten på Smøla. Pasientkonsultasjoner på legekontoret, legevisitter i sykehjem, tverrfaglige møter i hjemmetjenesten, helsestasjonsarbeid og ikke minst å delta i HAS-samarbeidet som altså er den felles legevaktordningen mellom kommunene Heim, Aure og Smøla.

Mathias Fjellingsdal Brevik klar for dagvakt etter å ha vært i beredskap som vakthavende legevakt for 3 kommuner. Han er her tungt lastet med nødvendig utstyr.

Mathias Fjellingsdal Brevik er en dedikert og dyktig kollega, som sprer trivsel og godt humør på Smøla legekontor og i hele tjenesten. Dessuten er han av solid Smølaslekt!

Vi ser fram til å ha Mathias som kollega til et stykke ut i neste år, og ønsker han all mulig lykke til i Smølapraksisen og i den videre legegjerningen ☺️

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Ambulerende aktivitetstilbud – suksess fra første stund ☘️

Fylkesmannen i Møre og Romsdal lyste i høst ut midler til tiltak som skal motvirke økende ensomhet og isolasjon i tilknytning til den pågående pandemien.

Kaffekopp og sangbok

Smøla kommune søkte om tilskudd til å etablere Ambulerende aktivitetstilbud, og fikk nylig det glade budskap om at søknaden ble innvilget!

Lillemor Iversen kommer ikke tomhendt, hun har med gitaren og spiller kjente og kjære viser de fleste har sunget før.

Smøla kommune har i påvente av svar på søknaden «tjuvstartet» med Ambulerende aktivitetstilbud i tett samarbeid med Veiholmen sanitetsforeningen. Sanitetsforeningen stiller med trivelige frivillige sanitetskvinner, gode lokaler, pyntede og dekket bord, kaffe og hjemmebakst.

Sanitetsforeningens trivelige lokaler på vakre Veiholmen
Aktivitør Aud Jorunn Flataukan Holmen leser høyt for de oppmøte.

Fra Smøla kommune stiller aktivitør Aud Jorunn opp med ulike tiltak. På dagens samling leste hun ei historie fra Frøya om blavottan og sjøstauvlan av Ulmar Timannsvik . Her var det mange som fikk både en god latter og nikket gjenkjennende!

Trivsel og samvær i Sanitetshuset på Veiholmen på tirsdager

Den første tirsdagen møtte det opp 5 personer i tillegg til sanitetens frivillige og aktivitør. På dagens samling var hele 19 personer til stede, og noen kommer fra andre bygder på Smøla.

Eli Rokstad viser fram tommestokken som blir brukt for å måle den nå så kjente avstandsmeteren. Spritdispensere var behørig plassert både ved inngangen og inne i selve lokalet, og alle tilstedeværende ble ført inn i loggbok. Her har damene alt på stell.
Fra venstre: Leder og primus motor i Veiholmen Sanitetsforening Jenny Nordseth, i midten prosjektleder Camilla Moe Betten. Det er hun som på vegne av Smøla kommune har vært ansvarlig for søknadsprosessen. Til høyre, vår dyktige aktivitør Aud Jorunn Flataukan Holmen, nå også ambulerende!

Aktivitetstilbud har blitt varmt tatt i mot, og tilstrømmingen er så stor at vi nå håper på at flere lag og foreninger ser mulighet til å starte opp i flere bygder på Smøla. Alle de 4 lokale sanitetsforeningene er informert om «Veiholmenmodellen», og det er like aktuelt å inngå samarbeid med flere aktører.

Varm takk til Veiholmen Sanitetsforening som brettet opp armene og åpnet opp for dette unike samarbeidet på svært kort varsel!

Tusen takk til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som ga oss mulighet til å iverksette dette tiltaket!

I tillegg ble det også innvilget tilskudd til oppfølging av ensomme hjemmeboende med hjelp av KOMP.

Også her jobbes det med et samarbeid mellom kommunen og frivillige. Dette kommer vi tilbake til 🌸

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Mentorordning for praksiskandidater

Smøla kommune har sammen med Smøla Nærings- og kultursenter KF i flere runder gitt assistenter i helse- og omsorgssektoren en lokal mulighet til relevant utdanning. Det som tilbys er et fagbrevstøttende kurs i Helsearbeiderfaget, og deltakerne er såkalte praksiskandidater.

Fra dagens orientering om hvordan mentorordning for praksiskandidater. Fra venstre: Linn Jeanette Møllerop Hatmosø, Heidi Berland, Charlotte Antonsen, Ellen Frantzvåg, Solveig Skaret Tysnes, Lilly Lura. Videre med ryggen til: Katja Chmielecki, Mary Meek og Kine Karlsen.
Solveig Skaret Tysnes orienterer om kursopplegget. Hun har vært lærer for alle praksiskandidatene og har svært mye kunnskap og erfaring å dele med de som nå er klar for oppstart på nyåret.

Det er etterhvert svært mange som gjennomfører dette kurset som går over et helt år. Praksiskandidatene jobber ved siden av kursdagene, og må til sammen ha 5 års praksis for å gå opp til fagbrev.

Mange har allerede jobbet lenge, og kan gå opp til fagbrev innen relativt kort tid, mens andre har en lengre vei å gå.

Uansett tidsperspektiv på ferden til fagbrev, vil Helse- og omsorgstjenestene på Smøla tilby enda mer støtte underveis ved å innføre mentorordning.

Mentorordningen er inspirert av veilederrollen for lærlinger i Helsearbeiderfaget. Forskjellen er at praksiskandidatene selv må bære ansvaret for å søke veiledning hos sin mentor.

Avdelingslederne i Sykehjem og Hjemmetjenesten sørger for å tilrettelegge for mentorering. Mentorene er kolleger med autorisasjon som Helsefagarbeidere, evt også sykepleiere.

Alle praksiskandidater får et hefte med læringsmål av sin avdelingsleder. Heftene inneholder skjema for egenevaluering og sjekklister, og er laget med inspirasjon av Nordmøre og Romsdal kommunale opplæringskontor sin «Opplæringsbok for Helsearbeiderfaget».

Smøla kommune satser mye på E-læring, noe som gjør læringen ekstra godt tilgjengelig for praksiskandidatene. Fra nyttår vil E-læring bli satt inn i en plan for opplæring i grupper slik at det også blir mulighet til faglig diskusjon og refleksjon. Ansvarlig for TemaTimen er våre dyktige sekretærer i omsorgstjenestene, Tove Kleven og Ann Kristin Folde. Les mer om TemaTimen her.

Vi ønsker alle våre praksiskandidater lykke til på veien til fagbrev!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar