Sesonginfluensa – timebestilling for vaksinasjon

Mandag 12.oktober åpner Smøla legekontor for bestilling av tidspunkt for vaksinasjon.

Over fra venstre; Helsesykepleier Else Jorunn Lillenes planlegger vaksinasjon sammen med dyktige medarbeidere ved Smøla legekontor Ann karin Edvardsen og Tone Sørøy. Det er disse to som vil svare deg når du ringer for å bestille time.

OBS: På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronasitiasjonen må alle forhåndsbestille time på telefonnummer 46 86 56 81 mellom kl. 08.00-10.00 eller 14.30-15.30. Vaksinasjonstelefonen er betjent fra mandag 12.oktober.

Husk at det nå er ekstra viktig at du møter opp på det tidspunktet som er avtalt. Ikke for tidlig og ikke for seint. På den måten unngår vi at det blir for mange samlet samtidig.

Folkehelseinstituttet skriver følgende om risikogrupper på sine nettsider:

«For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.»

Eldre og funksjonshemmede i og utenfor institusjon får som hovedregel vaksinasjon av helsepersonell* der de oppholder seg.

Influensavaksine koster 100 kr, og for deg som også skal vaksineres mot lungebetennelse koster den 400 kr. Selve vaksinasjonen utføres på Helsesenteret og utføres av helsesykepleier fra og med 22. oktober.

*Helsepersonell med pasientkontakt vaksineres årlig for å beskytte sårbare personer mot sesonginfluensa.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Friskliv Smøla – oppstart høsten 2020

I dag startet en ny gruppe deltakere på veien til bedre helse med hjelp av Friskliv Smøla. Nærmere 20 personer skal delta på høstens program.

Frislivsveiledere klar til å ta i mot høstens deltakergruppe. Fra venstre; Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Lillian Langset, sykepleier Hanne Folden Nordseth, fysioterapeut Ina Therese Næss og helt til høyre sosionom Guri Bae Solvang.

I forbindelse med oppstart så blir det gjort en del tester og gjennomført samtaler med samtlige deltakere. Hensikten er at hver enkelt skal få sette egne mål, og at det skal være mulige å måle endringer/forbedringer.

I tillegg til Friskliv starter et nyt ukentlig tilbud som har fått navnet Aktiv.

På Aktiv deltar både personer som ønsker å bli kjent med frisklivkonseptet og tidligere deltakere på Friskliv.

Vi ønsker Friskliv Smøla, kursholdere og alle deltakere lykke til med høstens innsats!

Les mer om Friskliv Smøla på gruppens Facebook-side. Følg gjerne!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Besøk ved Smøla sykehjem

Kjære alle pårørende og besøkende.

Takk for all tålmodighet, forståelse og velvilje i ei etterhvert lang og krevende tid med besøksrestriksjoner.

Smittevernlege, kommunelege 1 Håvard Bjørkly og fungerende avdelingsleder ved Smøla sykehjem ved Smøla sykehjem sin hovedinngang.


Smitteutbrudd  i sykehjem er en alvorlig situasjon, fordi beboerne tilhører den aller mest sårbare delen av befolkningen, nemlig eldre med tilleggsykdommer. 
Personalet har klare føringer for hvordan de selv skal unngå smitte, og har i tillegg ansvar for å utøve besøkskontroll for å beskytte pasientene.

Vi vil derfor minne om følgende lokale bestemmelser, og samtidig takke for at samarbeidet med å holde Smøla sykehjem smittefritt: 

 

 • ALLE besøk skal avtales på forhånd (før oppmøte), besøkende som ikke har avtale kan i verste fall risikere å bli avvist dersom det allerede er avtalt besøk til stede. 
 • Avtale gjøres på telefonnummer 71544700
 • Besøk kan gjøres med maksimun 2 stk og 30 minutter pr.gang, hvis ikke individuelle avtaler er gjort
 • Besøket må foregå på pasientens rom eller utendørs
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i ganger eller fellesrom
 • Kontakt betjening ved å bruke alarmknappen til den du besøker hvis dere vil snakke med personalet
 • Ikke kom på besøk hvis du har luftveissymptom,eller andre symptom på covid -19,eller har vært i utlandet de siste 14 dager.
 • Pårørende kan ta med seg pasienter hjem eller på tur, så lenge smitteverntiltakene som er rådet fra FHI følges.
 • Alle må registrere seg i boken i gangen og utøve god håndhygiene


Folkehelseinstituttet har følgende tilrådinger i den såkalte koronaveilederen: dette er  anbefalinger som kommer i tillegg til lokale bestemmelser. 

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant. De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk» følges (nedenfor).
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule områder»), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Under besøk

 • Helse- og omsorgsinstitusjoner bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasient/bruker, besøkende eller personell. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet (kommunen) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Byggekomité på befaring

Smøla kommune har vedtatt å bygge omsorgsboliger for eldre på Innsmøla og for yngre med funksjonshemming på Hopen.

Våre naboer i Kristiansund har nettopp åpnet flunkende nye omsorgsboliger i det nå ombygde Rokilde sykehjem. Representanter fra byggekomiteen fikk i denne uken en omvisning både på inne- og utearealene.

Byggekomiteen på befaring. Fra venstre : Gunvor Astrid Folde- avdelingsleder for hjemmetjenestene i i Smøla kommune. Camilla Moe Betten- prosjektleder for de nye omsorgsboligene på Smøla. Wigdis Wollan- medlem i byggekomiteen. Annie Jensen -prosjektleder i Kristiansund og ansvarlig for omvisningen. Helt til høyre Ingeborg Johnsrud Dyrnes, kommunalsjef i Smøla kommune.
Alle foto: Inger-Lise Lervik
Prosjektleder for omsorgsboligene på Smøla Camilla Moe Betten (til venstre) sammen Anni Jenssen, prosjektleder for omsorgsboligene ved Rokilde. Her i et av de flotte ute- og aktivitetsområdene som er beregnet både for leietakere og dagaktivitetstilbud. I dette drivhuset er det satt opp benker tilpasset både rullestolbrukere og mer funksjonsfriske som ønsker å sysle med stell av planter og vekster.
Et av flere områder med bed, blomster og tinende vann.
Vannvei fra veksthuset.
Uteplass utenfor vinterhagen, store areal og storslått utsikt mot Averøya.

Innomhus er det investert i 2 slike ovner som kan fyres med ved eller koks, og her det kan det også kokes og bakes.
Treningsrom med spesialgulv. Her er det blant annet lagt opp til gruppetrening.
Prosjektleder Camilla Moe Betten tester hev/senk-funksjonen på setet i dusjen i en av leilighetene. I tillegg er wc og håndvask hev- og senkbar på alle bad.

Rokilde omsorgsboliger har leiligheter for par og enslige, samt hybler. Hver av de 5 etasjene er hensiktsmessig innredet samtidig som estetikken er ivaretatt.

Rokilde omsorgsboliger ligger tett ved Kringsjå sykehjem og Storhaugen helsehus. Byggene er sammenkoblet med innebygde gangbruer for hensiktsmessig transport og forflytning av både folk og utstyr.

Byggekomiteen takker for flott og inspirerende omvisning og ønsker lykke til med driften!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gave til Friskliv

Smøla kommune sin Frisklivssentral har mottatt hele 10 000 kroner fra LHL Smøla.

I begrunnelsen skriver LHL på sin Facebook-side:

«Vi avslutter en noe annerledes sesong med å overrekke gave på kr 10000,- til Frisklivssentralen i Smøla kommune.

Over: Turid Dalheim (til høyre) -LHL Smøla- overrekker en gavesjekk på 10 000 kroner til Frisklivssentralen på Smøla. Glade mottakere er Lillian Langset og Tove Anita Fugelsnes.
Lillian Langset er både Folkehelsekoordinator, fysioterapeut og primus motor i kommunens Frisklivssentral. Tove Anita er tidligere deltaker på «friskliv» og en av de mange som setter pris på dette gode tilbudet for innbyggerne i kommunen.
Bildet er tatt utenfor Smølahallen der mange sv aktivitetene foregår.
Foto: Inger-Lise Lervik

Frisklivsstilbudet er et viktig bidrag i forebyggende helsearbeid. For mange kan tilbudet være avgjørende for ei god rehabilitering etter sykdom. Vi ønsker at gaven brukes til det beste for våre innbyggere og at tilbudet får bestå i lang tid fremover.

Lykke til videre med det gode arbeidet dere gjør og god sommer til alle🌞

Vi sier tusen takk for både tilliten og pengegaven. Dette er en hyggelig anerkjennelse av Smøla kommunes satsing på forebyggende helsearbeid. Pengene vil komme godt med i dette viktige arbeidet.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Smøla kommune har fått Demenskoordinator!

Smøla kommune har nå har fått på plass en svært viktig funksjon, nemlig en demenskoordinator.

Den dyktige koordinatoren er spesialfysioterapeut i Smøla kommune; Kari Lie.

Kari Lie, fersk demenskoordinator med lang erfaring og mye kunnskap i bagasjen.

Kari Lie har de siste årene arbeidet med pasientforløp og har vært en viktig pådriver for å etablering av Virtuell avdeling. Denne arbeidsmetoden ivaretar helhetlig pasientforløp til spesielt sårbare brukere i kommunehelsetjenesten.

Forløp er et spesielt viktig fokus i demensomsorgen, både for den som har blitt rammet og for pårørende.

Hva skjer egentlig fra symptomene og bekymringene oppstår og til det stilles en diagnose. Og hva skjer etter dette?

Demens er en fellesbetegnelse som omfatter flere ulike variasjoner av sykdommen. Felles for alle er at sykdommen er kronisk, og at det ikke finnes helbredende behandling.

Demenskoordinatorens rolle er i Smøla kommune knytter spesielt til det å være et bindeledd mellom den dementsyke, pårørende og tjenestene.

Les mer om demens på Aldring og helse sine sider.

Les mer på Smøla kommune sine sider.

Vi ønsker Kari Lie lykke til med den viktige rollen som kommunens demenskoordinator🌸

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

StikkUt rekord!

Ut på tur er et av de mest effektive tiltakene for å ivareta og forbedre egen helse. Når mange nok er med påvirkes også den kollektive folkehelsa positivt.

Smøla kommune sin engasjerte og faglig dyktige Folkehelsekoordinator Lillian Langset melder i dag om rekordutfart.

«Aldri har det vært så mange som har gått Stikk UT! på Smøla bare etter 2 uker!

Til sammen er det gått 1600 turer. Og hele 1150 forskjellige personer! Fortsetter det sånn kan vi nå 19 000 besøk på de forskjellige turene, i 2019 hadde vi 9500 besøk.

Folk er i bevegelse på fornuftige måter kan en si, en god nyhet i disse tider»

Alle bildene er tatt av Folkehelsekoordinator Lillian Langset.

Les mer om StikkUt Smøla på Facebook

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kultur i koronatider

En gang i måneden samles pasienter ved Smøla sykehjem, og beboere ved Smøla pensjonærheim på storstua på sykehjemmet for allsang.

Dette ble det brått slutt på samtidig som besøksrestriksjonene som ble innført i forbindelse med koronautbruddet.

Fredag 3.4. ble det likevel musikk i stuene med direktesendt allsang fra Gurisenteret med Asgeir Gjøstøl og Ann Helen Stamnsve. Den digitale scenen har blitt til takket være Ann Helen Stamnsve som er initiativtaker til SmølaPuls.

Over:Skjermdump fra SmølaPuls sin Facebook-side.
Over: Ann Helen på skjermen på stua på pensjonærheimen. 8 beboere hadde samlet seg foran TVn for å få med seg den direktesendte sangstunden. Vanligvis tar beboerne turen til sykehjemmets fellesstue for å delta på denne typen aktiviteter, men denne muligheten er ikke til stede nå. Snart kommer en ny og mye større på Pensjonærheimen. Det er pårørende i samarbeid med sanitetsforeningen som står bak dette tiltaket. Foto: Janne Lervik Osen.
Over: skjermdump fra Smøla sykehjem sin Facebook-side. Pasienter og personell sammen på stua til direktesendt allsang.

Tusen takk til Ann Helen Stamnsve og kulturmiljøet på Smøla for SmølaPuls! 💐

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Isolasjonsavdeling klar til bruk ved Smøla sykehjem

Øyene i havet utenfor nordvestlandet og sørlige del av Trøndelag er hvite på VG sitt kart 28.3.2020. Fra sør til nord; Smøla, Hitra og Frøya. Det betyr at det ikke er påvist smitte. Det er som vi vet iverksatt strenge tiltak nasjonalt. I tillegg er det gjort lokale bestemmelser i Smøla kommune. Disse tiltakene kan du lese mer om på Smøla kommune sine hjemmesider under «samleside om koronavirus»

Smøla sykehjem har nå etablert en egen isolasjonsavdeling. Plassene er dedikert til pasienter som er syke av Covid-19 og er fysisk helt adskilt fra resten av sykehjemmet.

«Vår mann»- og dyktige vaktmester Olav Sørstrand er en helt uvurderlig ressurs i arbeidet med å møte nye utfordringer og en ny arbeidshverdag. Sammen med annet personell fra Teknisk vakt og beredskap har han kjørt flyttelass, innredet, snekret og organisert.

Alle landets kommuner må kunne ta i mot ferdigbehandlede pasienter fra sykehus. De fleste blir utskrevet til eget hjem, men av og til er det behov for døgnkontinuerlig behandling i sykehjem. Dersom det blir behov for opphold i sykehjem for personer med coronasmitte, så er det altså etablert egne plasser til dette formålet.

Pleieassistent Katja Chmielecki gjør klar skyllerommet på isolasjonsavdelingen.
Smittevernutstyr er utplassert på pasientrommene.
Flyttesjau. Unødig utstyr flyttes ut, nødvendig utstyr settes inn.

Avdelingen har egen inngang, og vil om den blir tatt i bruk ha eget personell.

Sykepleier Synøve Jota Gulla tar en velfortjent «pust i bakken» på vaktrommet i Isolasjonsavdelinen etter at hun og en flokk gode hjelpere har sørget for å få alt på plass i rekordfart.

Vi vet ikke om eller eventuelt når det blir bruk for plassene. Samtidig som vi håper på det beste, så må vi være forbereder på at isolasjonsavdelingen kanskje må benyttes.

Denne saken er tidligere publisert på Smøla kommune sine hjemmesider.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Psykisk helse og rus i en krevende tid

Sosionom Guri Bae Solvang jobber med psykisk helse for både voksne og barn, samt rusrelaterte problemer. I tillegg til å være utdannet sosionom har Guri videreutdanning i rusavhengighet og psykiske lidelser. Hun er i tillegg autorisert familieterapeut og er i ferd med å fullføre en mastergrad i familieterapi.

Sosionom Guri Bae Solvang ved Smøla helsesenter opplever stort behov for terapi, oppfølgings- og støttesamtaler. Hun presiserer at ingen skal være redd for å ta kontakt. Enkelte samtaler gjennomføres fortsatt ved personlige møter, fordi det er nødvendig. Likevel, helsemyndighetenes oppfordring til å holde avstand har også påvirket arbeidshverdagen til vår sosionom. Mye kommunikasjon foregår per telefon, og fredag 27.3 ble også den aller første videosamtalen gjennomført. Tilbakemeldingen er at dette fungerte godt, og det vil bli et tilbud til flere!

Denne uken har vi tidligere skrevet om Omsorgstelefonen, et tilbud til deg som vil ha noen å prate med, har spørsmål eller behov for bistand. Denne saken ligger også på Smøla kommune sine hjemmesider, og er i tillegg omtalt i Tidens Krav 26.mars.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar