Jul i hus 🌟

Julepyntet pensjonærheim, sykehjem og helsehus

Årets fineste offentlige bygg må være på Innsmøla, og består av Pensjonærheimen, Smøla sykehjem med Serviceavdelingen, og Smøla Helsesenter som også rommer lokalene til Hjemmetjenestene på Smøla.

Bygningene rommer det som er hjemmene til ca 50 personer, og er arbeidsplassen til ca 100 personer som arbeider hverdag og helg, natt og dag. I tillegg har bygningene besøk av svært mange som skal til behandling og avtaler på Helsesenteret.

Lisa Jeanette Foss arbeider på Smøla sykehjem, og forteller om en samtale rundt bordet for en tid tilbake.

«Vi satt rundt bordet og snakket om jul og julestemning da en beboer sa: Æ har ikkje julestemning æ, det e så mørkt og så kaldt ut.»

Lisa sier videre at «jobben vår er å lytte og å forbedre», så hun tok dermed initiativ til å gjøre noe med julestemningen.

Over: Lisa Foss henger opp girlander ved inngangspartiet ved Smøla sykehjem

Styret for Minnegavefondet jobber effektivt med gode løsninger!

Styret for Minnegavefondet får initiativet forelagt utenom ordinær møtetid, og leder Helle-Iren Moe Reitan jobber effektivt ved å ta en telefonrunde til styrets medlemmer: Aud Jorunn Flataukan Holmen, Tove Pettersen, Janne Osen, Sonja Sørøy og Hilde Berntzen. Det ble besluttet å bruke 5000 kroner til å skape lys i mørketiden.

Vidar Holm i liften som Oddvar Moe stilte til disposisjon.

Vidar Holm ble forespurt om oppdraget, og tok på seg arbeidet gratis. Med seg på denne store dugnaden hadde han Mette Kristiansen, og Oddbjørn Moe stilte vederlagsfritt opp med lift!

Les mer om denne gode innsatsen på Ksu.no sine sider!

Stor takk til initiativtaker Lisa, til styret for Minnegavefondet, til Vidar Holm, Mette Kristiansen og ikke minst Oddbjørn Moe. 💐👏🏻🌟

I går fredag 27.11. var lysene på plass. Lisa Foss forteller at hun satt sammen med samme pasient som for kort tiden syntes det var så mørkt og trist. Nå sa hun: «Det e så mykji lys og varme her no, både ut og inn. Og det gjør så inderlig godt, og det e så koselig»

Julebakst på sykehjemmet

I tillegg til lys og varme utendørs er det trivsel og aktivitet innomhus.

Bildene er hentet fra Smøla sykehjem sin Facebook-side med tilltalelse av administrator. Bildene er tatt av Aud Jorunn Holmen, Lisa Foss og Lene Hoseth.

Kilde over og under- ABC Nyheter: https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/11/18/195720436/bent-hoie-en-stjerne-i-vinduet-er-ekstra-viktig-i-vinter

Helseministeren avslutter med å si: «Det er hjelp å få». Helse – og omsorg på Smøla støtter utsagnet, og oppfordrer alle til å følge ministerens råd.

God førjulstid til alle ♥️

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hurra for Helsefagarbeidere!

I dag 26.11.2020 er det den internasjonale dagen for helsefagarbeidere. Gratulerer med dagen alle og en 💐♥️ Uten dere stopper helsenorge opp.

Helsefagarbeidere med trygge hender, varme hjerter, kloke hoder og godt klinisk blikk er selve drivkraften i tjenestene våre, enten det er i institusjoner, hjemmebaserte tjenester eller på lab/legekontor.

Plakaten er hentet fra Fagforbundet sine sider.

På Smøla har vi mange dyktige Helsefagarbeidere i alle deler av tjenestene. Her representert ved et lite men fint knippe i bildet under.

Fra venstre: Jenny Nordseth, Jannike Pettersen og Annbjørg Kristiansen- alle i hjemmetjenestene. øverst til høyre: Karin Svenning, Smøla legekontor og under: Grethe Edøy Rokstad, Smøla sykehjem. Bildene er hentet fra tidligere innlegg i Helse i Havet.

Mange ansatte i omsorgstjenestene er under utdanning til å bli Helsefagarbeidere, og behovet er stort for enda flere kompetente medarbeidere. På nyåret starter nytt fagbrevstøttende kurs, søknadsfristen for opptak er 1.desember. Løp og søk!

Alle praksiskandidater i Helse- og omsorg på Smøla får tilbud om egen mentor. Mentorene er selvsagt våre dyktige helsefagarbeidere. Altså de aller beste!

Virtuelle blomster og ekte hurra for alle helsefagarbeidere! 💐👏🏻

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Skjærgårdsdoktor Mathias

Smøla legekontor får ny turnuslege for 6 mnd i gangen vår og høst. Turnuslege – eller LIS1 som det nå heter er lege i spesialisering i sykehustjeneste og i kommunehelsetjeneste.

Smøla 29.10.2020. Det er ikke alle dager det er like fine forhold for en skjærgårdsdoktor på oppdrag med Ambulansebåten «Øyvakt».
Bildet over er tatt av Kurt Helge Røsand, og er hentet fra Ksu.no

Som legevaktslege på Smøla kan det bli oppdrag med ambulansebåten Øyvakt for å kunne oppsøke pasienter i nabokommunene Heim og Aure.

LIS1 legene har mange ulike oppgaver i kommunehelsetjenesten på Smøla. Pasientkonsultasjoner på legekontoret, legevisitter i sykehjem, tverrfaglige møter i hjemmetjenesten, helsestasjonsarbeid og ikke minst å delta i HAS-samarbeidet som altså er den felles legevaktordningen mellom kommunene Heim, Aure og Smøla.

Mathias Fjellingsdal Brevik klar for dagvakt etter å ha vært i beredskap som vakthavende legevakt for 3 kommuner. Han er her tungt lastet med nødvendig utstyr.

Mathias Fjellingsdal Brevik er en dedikert og dyktig kollega, som sprer trivsel og godt humør på Smøla legekontor og i hele tjenesten. Dessuten er han av solid Smølaslekt!

Vi ser fram til å ha Mathias som kollega til et stykke ut i neste år, og ønsker han all mulig lykke til i Smølapraksisen og i den videre legegjerningen ☺️

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Ambulerende aktivitetstilbud – suksess fra første stund ☘️

Fylkesmannen i Møre og Romsdal lyste i høst ut midler til tiltak som skal motvirke økende ensomhet og isolasjon i tilknytning til den pågående pandemien.

Kaffekopp og sangbok

Smøla kommune søkte om tilskudd til å etablere Ambulerende aktivitetstilbud, og fikk nylig det glade budskap om at søknaden ble innvilget!

Lillemor Iversen kommer ikke tomhendt, hun har med gitaren og spiller kjente og kjære viser de fleste har sunget før.

Smøla kommune har i påvente av svar på søknaden «tjuvstartet» med Ambulerende aktivitetstilbud i tett samarbeid med Veiholmen sanitetsforeningen. Sanitetsforeningen stiller med trivelige frivillige sanitetskvinner, gode lokaler, pyntede og dekket bord, kaffe og hjemmebakst.

Sanitetsforeningens trivelige lokaler på vakre Veiholmen
Aktivitør Aud Jorunn Flataukan Holmen leser høyt for de oppmøte.

Fra Smøla kommune stiller aktivitør Aud Jorunn opp med ulike tiltak. På dagens samling leste hun ei historie fra Frøya om blavottan og sjøstauvlan av Ulmar Timannsvik . Her var det mange som fikk både en god latter og nikket gjenkjennende!

Trivsel og samvær i Sanitetshuset på Veiholmen på tirsdager

Den første tirsdagen møtte det opp 5 personer i tillegg til sanitetens frivillige og aktivitør. På dagens samling var hele 19 personer til stede, og noen kommer fra andre bygder på Smøla.

Eli Rokstad viser fram tommestokken som blir brukt for å måle den nå så kjente avstandsmeteren. Spritdispensere var behørig plassert både ved inngangen og inne i selve lokalet, og alle tilstedeværende ble ført inn i loggbok. Her har damene alt på stell.
Fra venstre: Leder og primus motor i Veiholmen Sanitetsforening Jenny Nordseth, i midten prosjektleder Camilla Moe Betten. Det er hun som på vegne av Smøla kommune har vært ansvarlig for søknadsprosessen. Til høyre, vår dyktige aktivitør Aud Jorunn Flataukan Holmen, nå også ambulerende!

Aktivitetstilbud har blitt varmt tatt i mot, og tilstrømmingen er så stor at vi nå håper på at flere lag og foreninger ser mulighet til å starte opp i flere bygder på Smøla. Alle de 4 lokale sanitetsforeningene er informert om «Veiholmenmodellen», og det er like aktuelt å inngå samarbeid med flere aktører.

Varm takk til Veiholmen Sanitetsforening som brettet opp armene og åpnet opp for dette unike samarbeidet på svært kort varsel!

Tusen takk til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som ga oss mulighet til å iverksette dette tiltaket!

I tillegg ble det også innvilget tilskudd til oppfølging av ensomme hjemmeboende med hjelp av KOMP.

Også her jobbes det med et samarbeid mellom kommunen og frivillige. Dette kommer vi tilbake til 🌸

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Mentorordning for praksiskandidater

Smøla kommune har sammen med Smøla Nærings- og kultursenter KF i flere runder gitt assistenter i helse- og omsorgssektoren en lokal mulighet til relevant utdanning. Det som tilbys er et fagbrevstøttende kurs i Helsearbeiderfaget, og deltakerne er såkalte praksiskandidater.

Fra dagens orientering om hvordan mentorordning for praksiskandidater. Fra venstre: Linn Jeanette Møllerop Hatmosø, Heidi Berland, Charlotte Antonsen, Ellen Frantzvåg, Solveig Skaret Tysnes, Lilly Lura. Videre med ryggen til: Katja Chmielecki, Mary Meek og Kine Karlsen.
Solveig Skaret Tysnes orienterer om kursopplegget. Hun har vært lærer for alle praksiskandidatene og har svært mye kunnskap og erfaring å dele med de som nå er klar for oppstart på nyåret.

Det er etterhvert svært mange som gjennomfører dette kurset som går over et helt år. Praksiskandidatene jobber ved siden av kursdagene, og må til sammen ha 5 års praksis for å gå opp til fagbrev.

Mange har allerede jobbet lenge, og kan gå opp til fagbrev innen relativt kort tid, mens andre har en lengre vei å gå.

Uansett tidsperspektiv på ferden til fagbrev, vil Helse- og omsorgstjenestene på Smøla tilby enda mer støtte underveis ved å innføre mentorordning.

Mentorordningen er inspirert av veilederrollen for lærlinger i Helsearbeiderfaget. Forskjellen er at praksiskandidatene selv må bære ansvaret for å søke veiledning hos sin mentor.

Avdelingslederne i Sykehjem og Hjemmetjenesten sørger for å tilrettelegge for mentorering. Mentorene er kolleger med autorisasjon som Helsefagarbeidere, evt også sykepleiere.

Alle praksiskandidater får et hefte med læringsmål av sin avdelingsleder. Heftene inneholder skjema for egenevaluering og sjekklister, og er laget med inspirasjon av Nordmøre og Romsdal kommunale opplæringskontor sin «Opplæringsbok for Helsearbeiderfaget».

Smøla kommune satser mye på E-læring, noe som gjør læringen ekstra godt tilgjengelig for praksiskandidatene. Fra nyttår vil E-læring bli satt inn i en plan for opplæring i grupper slik at det også blir mulighet til faglig diskusjon og refleksjon. Ansvarlig for TemaTimen er våre dyktige sekretærer i omsorgstjenestene, Tove Kleven og Ann Kristin Folde. Les mer om TemaTimen her.

Vi ønsker alle våre praksiskandidater lykke til på veien til fagbrev!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Spør mer!

Lørdag 10 oktober er verdensdagen for psykisk helse. Dagen er en offisiell FN-dag, og ble etablert i 1992. Hensikten med dagen er å bidra til økt åpenhet om psykisk helse.

Årets tema er: Spør mer

«Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennesket. På jobben, i nabolaget, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige medpassasjerer.
De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer.» -hentet fra verdensdagen.no

Følg gjerne med på den offisielle facebooksiden for verdensdagen. I morgen markeres dagen med en livesending fra 19.00- 20.00

Over- skjermdump fra verdensdagen.no
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sesonginfluensa – timebestilling for vaksinasjon

Mandag 12.oktober åpner Smøla legekontor for bestilling av tidspunkt for vaksinasjon.

Over fra venstre; Helsesykepleier Else Jorunn Lillenes planlegger vaksinasjon sammen med dyktige medarbeidere ved Smøla legekontor Ann karin Edvardsen og Tone Sørøy. Det er disse to som vil svare deg når du ringer for å bestille time.

OBS: På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronasitiasjonen må alle forhåndsbestille time på telefonnummer 46 86 56 81 mellom kl. 08.00-10.00 eller 14.30-15.30. Vaksinasjonstelefonen er betjent fra mandag 12.oktober.

Husk at det nå er ekstra viktig at du møter opp på det tidspunktet som er avtalt. Ikke for tidlig og ikke for seint. På den måten unngår vi at det blir for mange samlet samtidig.

Folkehelseinstituttet skriver følgende om risikogrupper på sine nettsider:

«For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.»

Eldre og funksjonshemmede i og utenfor institusjon får som hovedregel vaksinasjon av helsepersonell* der de oppholder seg.

Influensavaksine koster 100 kr, og for deg som også skal vaksineres mot lungebetennelse koster den 400 kr. Selve vaksinasjonen utføres på Helsesenteret og utføres av helsesykepleier fra og med 22. oktober.

*Helsepersonell med pasientkontakt vaksineres årlig for å beskytte sårbare personer mot sesonginfluensa.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Friskliv Smøla – oppstart høsten 2020

I dag startet en ny gruppe deltakere på veien til bedre helse med hjelp av Friskliv Smøla. Nærmere 20 personer skal delta på høstens program.

Frislivsveiledere klar til å ta i mot høstens deltakergruppe. Fra venstre; Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Lillian Langset, sykepleier Hanne Folden Nordseth, fysioterapeut Ina Therese Næss og helt til høyre sosionom Guri Bae Solvang.

I forbindelse med oppstart så blir det gjort en del tester og gjennomført samtaler med samtlige deltakere. Hensikten er at hver enkelt skal få sette egne mål, og at det skal være mulige å måle endringer/forbedringer.

I tillegg til Friskliv starter et nyt ukentlig tilbud som har fått navnet Aktiv.

På Aktiv deltar både personer som ønsker å bli kjent med frisklivkonseptet og tidligere deltakere på Friskliv.

Vi ønsker Friskliv Smøla, kursholdere og alle deltakere lykke til med høstens innsats!

Les mer om Friskliv Smøla på gruppens Facebook-side. Følg gjerne!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Besøk ved Smøla sykehjem

Kjære alle pårørende og besøkende.

Takk for all tålmodighet, forståelse og velvilje i ei etterhvert lang og krevende tid med besøksrestriksjoner.

Smittevernlege, kommunelege 1 Håvard Bjørkly og fungerende avdelingsleder ved Smøla sykehjem ved Smøla sykehjem sin hovedinngang.


Smitteutbrudd  i sykehjem er en alvorlig situasjon, fordi beboerne tilhører den aller mest sårbare delen av befolkningen, nemlig eldre med tilleggsykdommer. 
Personalet har klare føringer for hvordan de selv skal unngå smitte, og har i tillegg ansvar for å utøve besøkskontroll for å beskytte pasientene.

Vi vil derfor minne om følgende lokale bestemmelser, og samtidig takke for at samarbeidet med å holde Smøla sykehjem smittefritt: 

 

 • ALLE besøk skal avtales på forhånd (før oppmøte), besøkende som ikke har avtale kan i verste fall risikere å bli avvist dersom det allerede er avtalt besøk til stede. 
 • Avtale gjøres på telefonnummer 71544700
 • Besøk kan gjøres med maksimun 2 stk og 30 minutter pr.gang, hvis ikke individuelle avtaler er gjort
 • Besøket må foregå på pasientens rom eller utendørs
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i ganger eller fellesrom
 • Kontakt betjening ved å bruke alarmknappen til den du besøker hvis dere vil snakke med personalet
 • Ikke kom på besøk hvis du har luftveissymptom,eller andre symptom på covid -19,eller har vært i utlandet de siste 14 dager.
 • Pårørende kan ta med seg pasienter hjem eller på tur, så lenge smitteverntiltakene som er rådet fra FHI følges.
 • Alle må registrere seg i boken i gangen og utøve god håndhygiene


Folkehelseinstituttet har følgende tilrådinger i den såkalte koronaveilederen: dette er  anbefalinger som kommer i tillegg til lokale bestemmelser. 

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant. De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk» følges (nedenfor).
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule områder»), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Under besøk

 • Helse- og omsorgsinstitusjoner bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasient/bruker, besøkende eller personell. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet (kommunen) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Byggekomité på befaring

Smøla kommune har vedtatt å bygge omsorgsboliger for eldre på Innsmøla og for yngre med funksjonshemming på Hopen.

Våre naboer i Kristiansund har nettopp åpnet flunkende nye omsorgsboliger i det nå ombygde Rokilde sykehjem. Representanter fra byggekomiteen fikk i denne uken en omvisning både på inne- og utearealene.

Byggekomiteen på befaring. Fra venstre : Gunvor Astrid Folde- avdelingsleder for hjemmetjenestene i i Smøla kommune. Camilla Moe Betten- prosjektleder for de nye omsorgsboligene på Smøla. Wigdis Wollan- medlem i byggekomiteen. Annie Jensen -prosjektleder i Kristiansund og ansvarlig for omvisningen. Helt til høyre Ingeborg Johnsrud Dyrnes, kommunalsjef i Smøla kommune.
Alle foto: Inger-Lise Lervik
Prosjektleder for omsorgsboligene på Smøla Camilla Moe Betten (til venstre) sammen Anni Jenssen, prosjektleder for omsorgsboligene ved Rokilde. Her i et av de flotte ute- og aktivitetsområdene som er beregnet både for leietakere og dagaktivitetstilbud. I dette drivhuset er det satt opp benker tilpasset både rullestolbrukere og mer funksjonsfriske som ønsker å sysle med stell av planter og vekster.
Et av flere områder med bed, blomster og tinende vann.
Vannvei fra veksthuset.
Uteplass utenfor vinterhagen, store areal og storslått utsikt mot Averøya.

Innomhus er det investert i 2 slike ovner som kan fyres med ved eller koks, og her det kan det også kokes og bakes.
Treningsrom med spesialgulv. Her er det blant annet lagt opp til gruppetrening.
Prosjektleder Camilla Moe Betten tester hev/senk-funksjonen på setet i dusjen i en av leilighetene. I tillegg er wc og håndvask hev- og senkbar på alle bad.

Rokilde omsorgsboliger har leiligheter for par og enslige, samt hybler. Hver av de 5 etasjene er hensiktsmessig innredet samtidig som estetikken er ivaretatt.

Rokilde omsorgsboliger ligger tett ved Kringsjå sykehjem og Storhaugen helsehus. Byggene er sammenkoblet med innebygde gangbruer for hensiktsmessig transport og forflytning av både folk og utstyr.

Byggekomiteen takker for flott og inspirerende omvisning og ønsker lykke til med driften!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar