Optimist-tre ♥️

Sykepleier Synøve Gulla ved Smøla sykehjem ble inspirert av en reportasje laget av NRK Møre og Romsdal. Den handlet om butikkeieren Katrine Mikkelsen som hadde laget et optimist-tre utenfor butikklokalet sitt i Molde.

På grunn av denne inspirasjonen har Smøla sykehjem nå fått sitt eget optimist-tre.

I dag var både pasienter og pleiere på tur til treet for å lese hyggelige hilsninger og positive ord til glede og oppmuntring.
Gult er kult 💛
Det går bra til sist 💙
Sykepleier Synøve Jota Gulla ønsker å spre glede i en tid som nok oppleves vanskelig for mange.

Takk til Synøve og alle som bidrar til å spre optimisme og positivitet 💐

Publisert i Uncategorized | 2 kommentarer

Smøla sykehjem: «Digitale visitter» er i gang!

For ikke mange dagene siden måtte vi stenge dørene ved Smøla sykehjem for å forebygge spredning av virus.

Dette oppleves nok vanskelig både for mange pårørende som er vant til å besøke sine kjære, og for den som venter på at sine skal komme.

Lisa Jeanette Foss jobber på Smøla sykehjem, og ville gjøre noe med dette. Med god hjelp fra IKT-konsulent Kjetil Rangnes har hun nå fått «digitale besøk» opp å gå. Det betyr at pårørende nå kan ta kontakt med Smøla sykehjem for en videosamtale med sine kjære.

Over: Lisa Jeanette Foss og Kjetil Rangnes tester at både lyd og bilde fungerer. Alle ansatte har fått «oppskrift» av Jeanette på hva de skal gjøre for at pårørende skal logge seg på for en videosamtale.

Smøla sykehjem ønsker at du som er pårørende ringer i forkant av videosamtalen. Dette for at pasienten skal få sette seg til rette i fredelige omgivelser både for å kunne se deg og høre hva du sier. Og for at personalet skal sette av tid til å hjelpe til med det tekniske.

Tidspunkter som kan passe for dette kan være mellom 11-12. om man ikke hviler etter lunsj kan man ta fra 12.15 og utover frem til 13.30.

Ettermiddag etter kl 16.15. Kaffe er jo kl 17.00, men er de i samtale så får de kaffe på rommet sitt.

Kveldsmat kl 19.00. så rundt dette tidspunktet passer det ikke så godt.

For at vi skal forberede pasienten, finne et rolig sted- så ring oss gjerne først på 71 54 47 00. Du vil få en lenke tilsendt slik at du kan logge deg direkte på sykehjemmet. Ingen registrering eller nedlasting er nødvendig.

Vi har foreløpig bare et nettbrett, så det kan hende at det er i bruk når du ringer. Det er derfor veldig greit med en avtale!

Velkommen til digitalt besøk!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Omsorgstelefonen er åpnet!

Over: Dyktige fagfolk som skal betjene omsorgstelefonen i forbindelse med det pågående korona-utbruddet. Fra venstre: Sosionom Guri Bare Solvang, fysioterapeut og folkehelsekoordinator Lillian Langset, avdelingsleder i hjemmetjenesten og kreftkoordinator Gunvor Astrid Folde, fysioterapeut Ina Therese Næss. Ina, Guri og Lillian er til vanlig aktivt opptatt med drift av Frisklivssentralen. Friskliv er på grunn av de gjeldende restriksjonene satt på pause, og nå brukes både tid og kompetanse på alternative tiltak for Smølas befolkning, som nettopp Omsorgstelefonen. Foto: Inger-Lise Lervik


Det er opprettet en omsorgstelefon i Smøla kommune. Les mer på Smøla kommune sine sider.

Omsorgstelefonen er et tilbud for alle Smølas innbygger. Telefonen er betjent av helsepersonell som setter deg i kontakt med kommunen sine aktuelle tjenester.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Ikke alle har hjemmekontor!

Mange er fortsatt på jobb for å utføre viktige samfunnsoppgaver. Hverdagen er likevel ganske annerledes enn normalt, og oppgavene er ikke som før.


Fra venstre: Tove Anita Fugelsnes, sykepleier Smøla legekontor. Ann Karin Edvardsen, førstesekretær Smøla legekontor. Foran: Lillian Langset er fysioterapeut og folkehelsekoordinator i Smøla kommune. Fysikalsk behandling og friskliv er satt på pause, og Lillian er derfor på opplæring på ekspedisjonen ved Smøla legekontor for å bistå med å håndtere henvendelser.
Frisklivssentralen på Smøla har korona-pause. Motivasjonskompetansen blir nå blant annet brukt til å heie på kolleger og alle som holder hjulene i gang i en krevende tid.
Kommunelege og spesialist i allmennmedisin Johann Gudjonsson holder fortet og motet oppe tross svært mange og lange dager med høy beredskap. Ordinære kontroller som ikke haster blir nå utsatt til fordel for andre mer prioriterte oppgaver som smittesporing og akutte oppdrag. Foto: Inger-Lise Lervik
Sykepleier Oddny Iren Jenssen med utstyr for prøvetaking fra nese og svelg. Prøvene sendes deretter til Mikrobiologisk laboratorium ved Molde sykehus for analyse. Ingen har så langt fått påvist korona i Smøla kommune. Foto: Tove Anita Fugelsnes
Utendørs prøvetaking i liten kuling: Karin Svenning utfører prøvetaking av pasient i bil utenfor Smøla legekontor. Her sammen med Oddny Iren Jenssen som assisterer. Vaktmestertjenesten skal bistå med å sette opp en presenning som ly mot vær og vind. Foto: Tove Anita Fugelsnes
Over: Vaktmester Olav Sørstrand setter opp en vegg av presenning som festes med lekter for å beskytte både pasienter og lab.personell mot vær, vind og innsyn. Alle står på for å møte hurtig endrede behov.
Over : Motivasjonsplakat til ære for Hjemmetjenestene, laget av Friskliv.
Over: Noen kommer på vakt, noen avslutter vakta si. Her (litt for nær hverandre et kort øyeblikk for fotografering)- fra venstre: Sykepleier Cicilie Sørstrand, hjelpepleier Betty Kjønnø, sykepleier Linda Dyrnes og helsefagarbeider Lisa Mari Flataukan

Over: Cicilie Sørstrand (til venstre) og Lisa Mari med et kort stopp i lokalene til Hjemmetjenestene på Smøla.
Over: Friskliv har også sørget for oppmuntringsplakater i garderober for sykehjemsansatte, renholdspersonalet, kjøkkenansatte, vaskeritjenester og vaktmester.
Over: Service-enhetens renholdspersonell jobber kontinuerlig med å holde alle flater fri for potensielle smittestoff. Skoler og barnehager har redusert drift, og det innebærer at Helse- og omsorg har får ekstraordinære hygienetiltak. Fra venstre: Bente Skillingen, Watzana Oraphap og Lidiane Fagerheim
Over: På Smøla sykehjem bor noen av de som nå må beskyttes aller mest mot koronavirus. Dørene er stengt for besøkende, og det jobbes nå med å få en digital besøkstid opp å gå fra mandag. Fokuset på trivselsskapende tiltak er stort. Her er fra venstre assistent Mary Meek, lærling Maren Yttervik Veiset og sykepleier Solveig Skaret Tysnes samlet i vaktskiftet ved «team rød» Somatisk avdeling.
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sammen mot smittespredning

Smølasamfunnet deltar med full innsats i den nasjonale dugnaden med å hindre smittespredning av det nye koronaviruset.

Informasjon, tiltak og nyheter oppdateres på Smøla kommune sine hjemmesider under «Samleside om koronavirus» .


Skjermdump fra Smøla kommune sine hjemmesider. Les hele artikkelen ved å trykke på lenka. På bildet ser vi ordfører Svein Roksvåg og rådmann Birgit Eckhoff.

Smøla kommunes Facebook-side oppdateres i tillegg fortløpende.

Helse- og omsorgstjenestene- hva gjøres.

Over: Fra venstre kommunelege Johann Gudjonsson, spesialist i allmennmedisin, Ingeborg Johnsrud Dyrnes, kommunalsjef og Håvard Bjørkly, kommuneoverlege og smittevernlege. Ledere og fagpersonell møtes daglig for gjennomgang av status, retningslinjer og tiltak. Foto: Inger-Lise Lervik

Smøla Sykehjem er stengt for besøkende.

Pasienter i sykehjem er en svært sårbar gruppe i befolkningen. Smøla sykehjem følger helsemyndighetenes råd om restriksjoner for besøkende.

Leder for Serviceenheten Helle Reitan har satt inn økt renhold på Smøla sykehjem og andre institusjoner. Dette er viktige tiltak for å redusere smitterisiko.

Smøla hjemmetjenester gjør flere tiltak

Hjemmebaserte tjenester gjør flere grep for å beskytte hjemmeboende som får kommunale tjenester. Det innebærer blant annet å redusere besøk som ikke omfattes av «nødvendig helsehjelp». På den måten vil det også være mulig å redusere antall personell som besøker den enkelte bruker. Hensikten er å redusere smitterisiko.

Besøkende på pensjonærheimen anmodes om å følge samme strenge retningslinjer som ved Smøla sykehjem. Det er hengt opp egne oppslag om dette.

Avdelingsleder for hjemmetjenestene Gunvor Folde har utarbeidet et informasjonsskriv til alle som mottar helsehjelp i hjemmet. Informasjonen blir delt ut ved tilsyn/besøk. Det anmodes også på det sterkeste at pårørende og omgangskrets ikke drar på besøk dersom de selv er syke, har vært utsatt for smitte eller har vært på utenlandsreise.

Smøla helsesenter med redusert drift

Les hva det innebærer på Smøla kommune sine hjemmesider.

Generelt Helse- og omsorg.

Beredskapsledelsen har pålagt restriksjoner til personell med særlig viktige funksjoner. Alt helsepersonell berøres av dette som beskrives som «tilnærmet karantene». Det betyr i praksis å gjøre det som er mulig for å unngå å bli smittet. Alle eksterne kurs er avlyst, og det samme gjelder interne samlinger og kurs. Hensikten er å beskytte våre pasienter, og ivareta helsen til ansatte- og dermed videre drift av samfunnskritiske oppgaver.

Norsk Helseinformatikk har utarbeidet et E-læringskurs til helsepersonell om Corona-viruset og smittevern. Ansatte i Helse- og omsorg gjennomfører nå dette kurset.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Smøla kommune deltar sammen med de fleste av landets kommuner i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram legger til rette for at flere kommuner tar i bruk og integrerer velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgsstjenestene, og er et samarbeid mellom KS, direktoratet for E-helse og Helsedirektoratet.

Torsdag 27.2 ble det arrangert workshop for deltakerkommuner på Nordmøre, og tema for samlingen var gevinstrealisering. Gevinstrealisering handler kort fortalt om hvordan en endring skaper forbedring i kvalitet, arbeidsmetoder og ved redusert ressursbruk.

Over: Nasjonalt velferdsteknologiprogram bruker prosessveiledere fra PA-consulting i arbeidet med å dele kunnskap om gevinstrealisering. Her vises er eksempel på konkrete gevinster.

Smøla kommune har flere teknologier på plass. Blant annet digitale trygghetsalarmer og e-lås i hjemmetjenesten. Nytt sykesignalanlegg i sykehjem, samt bruk av sensorteknologi for forebygging av fall. Det neste som skal utprøves og tas i bruk er digitale medisindispensere. En gruppe på 3 personer skal i løpet av mars reise til Ulsteinvik for å lære mer om denne teknologien. Mer kommer om denne satsingen senere.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fint besøk fra Bodø

Denne uken hadde Helse- og omsorg Smøla besøk av en liten delegasjon fra Bodø kommune.

Tavlemøte ved Virtuell avdeling.
Fra venstre: Gunvor Astrid Folde, avdelingsleder Hjemmetjenestene. Elsa Fagervik Kommedahl, leder for kvalitet og utviklingskontoret Bodø kommune. Mona Karlsen, sykepleier og saksbehandler ved tildelingskontoret, Bodø kommune. Kari Lie, kommunefysioterapeut Smøla kommune. Ola Hanneseth prosjektleder, Bodø kommune. Francis Odeh, kommuneoverlege Sølvsuper Helse- og velferdssenter Bodø kommune. Cicilie Sørstrand, teamleder Øst, Hjemmetjenesten Smøla kommune. Bodil Brunsvik Fagerheim, teamleder Vest, Hjemmetjenesten Smøla kommune. Håvard Bjørkly, kommunelege 1 Smøla kommune. Heidi Berland, avdelingsleder ved Smøla sykehjem deltok også på tavlemøtet. Foto: Inger-Lise Lervik

Bakgrunnen for besøket var at både ansatte fra Smøla -og Bodø kommune deltok på fjorårets pasientsikkerhetskonferanse på Gardermoen i oktober. Bodø kommune er i ferd med å gjennomføre organisatoriske endringer i kommunehelsetjenesten, og hørte Smøla kommunes innlegg om virtuell avdeling på denne konferansen. Det tverrfaglige teamet i virtuell avdeling Smøla kommune setter pris på å kunne dele erfaringer med andre kommuner.

Gevinstene viser seg først og fremst ved at hjemmeboende risikopasienter får en enda tettere, tidligere og kvalitetsmessig bedre tjeneste enn før. Presset på sykehjemsplasser blir dermed også betydelig mindre.

Vi ønsker Bodø kommune lykke til med det viktige arbeidet med å utvikle tjenestene, og vi vil følge med prosessen. Takk for besøket!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Uteksaminert forbedringsagent på Smøla!

Smøla kommune har nå fått en nyutdannet forbedringsagent. Sykepleier Iselin Svenning har gjennomført «Den nordiske forbedringagentutdannelsen».

Helsedirektoratets avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet gjennomfører årlig i samarbeid med Dansk Selskab for Patientsikkerhed et utdanningsløp for helsepersonell med pasientkontakt, fortrinnsvis klinikere.

Over: Forbedringsagent Iselin Svenning med bevis på fullført utdannelse. Iselin har gjennom utdanningsløpet deltatt på flere samlinger i København og i Oslo, samt på webinarer.

Hun har arbeidet med forbedring av innleggelesesrutiner for korttidspasienter i sykehjem. Dette føyer seg fint inn i de allerede pågående innsatsområdene «Helhetlig pasientforløp» og «Pasientog brukersikker kommune».

Vi gratulerer Iselin med fullført utdannelse og Smøla kommune med en egen forbedringsagent 💐

Fra pasientsikkerhetsprogrammets omtale av utdanningen (opptak 2019):
«Formålet er å lære opp helsepersonell til å iverksette og lede forbedringsarbeid på en måte som fører til vedvarende forbedringer i helsetjenesten til det beste for pasient og pårørende.
Nordisk forbedringsagentutdannelse er praktisk orientert. Alle som deltar skal ha et forbedringsprosjekt med seg inn i utdanningen. Deltagerne skal forsøke oppnå forbedringer på det valgte området ved å ta i bruk verktøy som de lærer på samling

Nordisk forbedringsagentdannelse bygger på ”the Improvement Advisor Professional Development program ”fra Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA.
Utdannelsen er ett av få opplæringsprogrammer i helsetjenesten som gir kompetanse i systematisk forbedringsarbeid og bruk av statistisk prosesskontroll (SPC).
Når opplæringsprogrammet er gjennomført, vil deltagerne blant annet kunne:
• Lede forbedringsarbeid og involvere både medarbeidere, pasienter og pårørende
• Sette ambisiøse, men realistiske mål for forbedringsarbeid
• Bruke målinger for å vurdere om en endring er en forbedring
• Metodisk prøve ut endringer i liten skala
• Anvende metoder for å spre forbedringer og sikre vedvarende forbedring»
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gavekort til influensavaksinerte

Antall vaksinerte er doblet sammenlignet med i fjor.
Takk til hver og en av dere som har latt seg vaksinere💐
Helsesykepleier Else Jorunn foreslo i å dele ut gavekort som en ekstra anerkjennelse, og trekningen ble foretatt i dag. Takk til Else Jorunn for godt initiativ!

Over: trekning av første vinner ved fysioterapeut Kari Lie.

Alle 3 vinnerne av et gavekort er ansatt ved sykehjemmet og har fått beskjed.
Gratulerer💫🙌🏻
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Avslutning for Frisklivsgruppen høsten 2019

Tekst og bilde: Lillian Langset, fysioterapeut og folkehelsekoordinator

Over: Her ser du 1/3 av gjengen som har fullført frisklivskurs, trening og resept. I dag har vi gjennomført avslutnings-samtaler og tester.
Har DU lyst å vite mer om frisklivsresept eller være med til nyåret? Send oss en melding eller ring Ina, Guri, Lillian eller Hanne.
Ha en flott adventstid!

Les mer om Friskliv på Smøla kommune sine hjemmesider.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar