“SNAKK OM SELVMORDSTANKER-DET KAN REDDE LIV”

Vil du eller din forening være ambassadør i folkeopplysningskampanjen?

I 2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Av disse var 2 av 3 menn. I regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord «Ingen å miste, 2020-2025» er det satt fokus på mange tiltak. Skal vi forebygge selvmord må det gjøres der folk lever og bor.

Ett av tiltakene i handlingsplanen er regionale folkeopplysningskampanjer om selvmordsforebygging. Region midt planlegger kampanjen «Snakk om selvmordstanker- det kan redde liv» høsten 2022 og i den forbindelse ønsker vi ambassadører fra frivillige lag og organisasjoner, arbeidsplasser, idrettslag og statlige etater m.fl. for å sette temaet selvmord på dagsorden. Dette er et samfunnsoppdrag hvor alle kan bidra!

Som ambassadør er det ønskelig at du eller din organisasjon/arbeidssted setter temaet selvmord på dagsorden ved å dele materiell fra Helsedirektoratet som er prosjekteier og samtidig si noe om hvorfor selvmordsforebygging må fokuseres på.

Vi vil sende ut «postetekster» som dere kan bruke for å dele informasjon om kampanjen på hjemmesider, i sosiale medier m.m, men vi vil gjerne at dere tilpasser tekstene slik at de passer deres organisasjon/arbeidssted.

Folkeopplysningskampanjen starter i oktober (uke 41/42, nærmere dato vil komme for de som melder seg som ambassadører) og det vil da bli delt kampanjemateriell fra Helsedirektoratet i form av tekster, filmer og bilder på sosiale medier.

Vi håper at du/dere har anledning til å bidra i dette viktige arbeidet og vil være ambassadør for folkeopplysningskampanjen i region midt (Trøndelag og Møre og Romsdal).

Vedlagt ligger mer informasjon med beskrivelse av kampanjen, der finner du også en påmeldingslenke. Svarfrist er 1. september.

Påmeldingslenke: Påmelding som ambassadør for kampanjen «Snakk om selvmordstanker- det kan redde liv» (office.com)

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Partssammensatt nærværsarbeid ved Smøla sykehjem

Tekst og foto: Synøve Jota Gulla, avdelingsleder Smøla sykehjem

Fra dagens idédugnad ledet av Kevin Ehrenberg (Halogen) og NAV Arbeidslivssenter ved Nina Grawert og Dagmar Landstad

Smøla sykehjemmet samarbeider med Arbeidslivssenteret ved Nina Grawert og Dagmar Landstad med mål om å redusere sykefraværet.

Arbeidet er knyttet opp til IA Bransjeprogrammet, hvor det er fokusert spesielt på partssamarbeid.

Gjennom Bransjeprogrammet har Smøla sykehjem fått en unik mulighet til å få prosesshjelp fra tjenestedesignere fra Halogen.

Engasjement og idémyldring

Tirsdag 13.september ble det i et samarbeid mellom Halogen og NAV Arbeidslivssenter arrangert idémyldring på Gurisenteret for ansatte ved Smøla sykehjem.

Hele 17 ansatte fra sykehjemmet, fra alle 3 avdelinger deltok.

Tilbakeblikk på aktiviteter og tiltak som allerede er gjennomført

Først ble det en kort gjennomgåing av tidligere samlinger. Vi ble delt i 3 grupper der vi skulle velge oss problemstillinger vi har jobbet med tidligere, der vi skulle komme med ideer til løsning.

Der var det presisert at ingen ideer var dumme, for ut av dumme ideer kan det komme gode forslag.


Etter en god lunch med tapas fra produsenter fra Smøla, gikk vi i gang igjen med å plukke ned og klassifisere løsninger.

Det hele endte med at vi fikk 3 gode forslag som skal testes ut over en gitt periode i avdelingene.


Et veldig positivt innslag i en ellers så travel hverdag på sykehjemmet.


Takk til Halogen bransjeprogram og Nav arbeidslivssenter.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fra Smøla til Stryn for å dele erfaringer om «Gode pasientforløp»

Smøla kommune deltok i læringsnettverk om «Gode pasientforløp» allerede i 2018.

Gjennom dette arbeidet ble rammene for oppfølging av hjemmeboende pasienter lagt.

Iselin Svenning, leder for hjemmetjenestene på Smøla. Her på vei til Loen for å holde foredrag og å dele erfaringer fra Smøla. Iselin har dessuten gjennomført den nordiske forbedringsagentutdannelsen og har dermed et godt grunnlag for å arbeide med kontinuerlig forbedring.

Mange kommuner har etterhvert tatt i bruk metodikken «Gode Pasientforløp», og akkurat nå pågår det læringsnettverk i Sogn og Fjordane.

Iselin beskriver her arbeidet med tverrfaglige tavlemøter i hjemmetjenesten på Smøla for deltakerne i læringsnettverket på Alexandra hotell i Loen

Arbeidet i læringsnettverkene bygger på professor emeritus Anders Grimsmos arbeid med Helhetlige pasientforløp i hjemmet (HPH) som ble gjennomført i Trondheim/Orkdalsregionen

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2023, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Les gjerne mer om Gode pasientforløp på KS sine sider

Vi er stolte over å kunne dele erfaringer fra Smøla og vi ønsker lykke til videre med det gode arbeidet- både til arrangører og forbedringsteam!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Velkommen til våre nye fysioterapeut Katrine 🌸

Katrine Fjelldal Lien fullførte sin utdannelse som fysioterapeut i august, og startet bare dager etter endt turnustjeneste som kommunefysioterapeut i Smøla kommune.

Katrine er ansatt i 100% stilling ved Smøla helsesenter, og skal jobbe med mange ulike pasienter, fra de aller minste til de godt voksne.

Over: Katrine Fjelldal Lien, kommunefysioterapeut.

«Mitt navn er Katrine Fjelldal Lien. Jeg kommer fra ei lita bygd på Helgeland, Korgen.

Har hatt mine studieår i fysioterapi i Tromsø. Jeg er glad i fart og spenning, samt å være i aktivitet og friluft.

Ser frem til å utforske øylivet og å bli kjent med dere i en ny jobbhverdag.»

Over- nesten navnesøstre: Katrine Lien etterfølger fysioterapeut Kari Lie (til venstre). Kari og Katrine jobber i lag i Katrines oppstartsperiode for å sikre at erfaringer og lokalkunnskap deles på best mulig vis.
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sammen- satsing på barn og unge i Smøla

Gunvor Astrid Folde ønsker velkommen til dagens kick-off sammen med Guri Bae Solvang (neste bilde)
Guri og Gunvor er prosjektledere og ansvarlig for dagens kick off
Programmet
Ann Helen Stamnsve på fiolin, Malin Kjønnø vokal og Gunnar Nordheim på gitar framførte Ellinors vise

Bakgrunnen for innsatsen som Smøla og mange andre kommuner er i gang med er behovet for bedre samordning og tidligere innsats. Det viser flere undersøkelser som ; «Utsatte barn og unge- behov for bedre samarbeid» (Helsetilsynet 2008) samt flere andre rapporter.

Med satsingen «systematisk oppfølging av utsatte barn er det en tilskuddsordning, og Smøla kommune har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet.

Smøla kommune skal systematisere det gode arbeidet som allerede er etablert og iverksatt som utgangspunkt i en handlingsveileder.

Smøla kommune har som mange andre kommuner valgt å bruke BTI (bedre tidlig innsats) dom verktøy.

BTI-modellen Kilde: Helsedirektoratet

Les mer om forebygging, handlingsveilederen og BTI-modellen på Forbygging og tidlig innsats

Under: Anniken Linge presenterte den Støtten Smøla kommune vil få fra Korus Midt i den videre framdriftsplanen i forbindelse med kartlegging og gjennomføring.

Barn og unges helsetjenester er enda en stor satsing i regi av Helse- Møre og Romsdal.

Over: Kjell Aasmund Boksasp Bryn (leder BUP Kristiansund) og Toril Kvisvik fra Helse Møre og Romsdal presenterte satsingen «Barn og unges helsetjeneste»

Les mer om satsingen her.

Les mer

Kontaktpersoner for barn- og unges helsetjenester i Smøla kommune er Guri Bae Solvang og Gunvor Astrid Folde.

Status i Smøla kommune sitt arbeid:

Dagen ble avsluttet med caseoppgave og gruppearbeid. Gruppene ble sammensatt på tvers av faglige- og organiserte enheter.

Presentasjon av gruppearbeidet.
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sommerknipe med gode stunder

I riktig gamle dager var «vårknipa” et begrep som ble brukt for å beskrive knapphet på fôr på tampen av vinteren.

I omsorgstjenesten er det «sommerknipe» med knapphet på folk, og det kan være vanskelig å få dekket vakter for avvikling av ferie.

I hjemmetjenesten og på sykehjemmet har vi i sommer hatt «måltidsverter»- som er dyktige ungdommer som nettopp har fullført grunnskolen som har bistått med praktiske oppgaver og trivselsskapende tiltak.

Over: Thea Amalie Foss Strømme har i sommer vært på Somatisk avdeling Smøla sykehjem. Her står hun i skrubben. Hun har bakt kjeks, vært med på aktiviteter, tatt med pasienter på tur og har vært med å tilrettelegge for måltider og andre gjøremål. Thea drar til Kristiansund denne måneden for å starte på videregående utdanning i Helse- og oppvekstfag.

Over: Arine Katrine Dyrnes Jakubowski har hatt tilhold i hjemmetjenesten, nærmere bestemt på Pensjonærheimen. Hun vasker klær og gulv og smører mat. I tillegg sørger hun for trivselsskapende tiltak både i fellesrom og til enkeltpersoner. I dag ble det bingo etter middagen! Arine er klar for vg skole, også hun starter på Helse- og oppvekstfag.
Bingo med Arine
Ronja Marina Holm har vært på Smøla sykehjem i sommer, og har i tillegg til praktiske oppgaver sørget for nærhet og omsorg ved sin tilstedeværelse. Ronja starter på vg skole denne måneden, og valget ble TIP- teknikk og industriell produksjon.

Tusen takk for all den gode hjelpen som dere Måltidsverter har gitt personalet som har fått bedre tid til helsehjelp. Og stor takk for at dere har gitt beboere og pasienter mange gode stunder, nærvær og trivsel i en ellers grå sommer 🌺🌻🌺

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sommerhilsen fra prosjektlederne 🌞

Prosjektlederne Gunvor Astrid Folde og Guri Bae Solvang forbereder Kick-off 16.august. Les mer lengre ned i artikkelen.

Smøla kommune satser på enda bedre samhandling og innsats for barn og unge.

Med på satsingen er alle som jobber med de yngste i kommunen vår. Arbeidet ledes av våre dyktige prosjektledere. Se bildetekst.

Til venstre: Guri Bae Solvang er klinisk sosionom og familieterapeut. Hun leder prosjektet «Bedre tidlig samhandling». Arbeidet involverer ledere og ansatte i alle enheter som involverer barn, unge og foreldre. Til høyre: Gunvor Astrid Folde er Helsesykepleier og klinisk spesialist i avansert sykepleie. Hun leder prosjektet «Trygge barn, trygge foreldre». Denne satsingen er rettet spesielt på å styrke samhandling mellom helsetjenestene, samarbeidsaktører og ikke minst barn og foreldre ved å trygge medvirkning og medbestemmelse. Prosjektene har så mange tangeringspunkter at de to satsingene er samorganisert.

Prosjektlederne jobber nå intensivt med å legge de siste brikkene på plass før kick-off 16.august. Godt over 100 fagpersoner er invitert fra barnehager, skole, barnevern, helsetjenester og bofellesskap med flere. I tillegg kommer eksterne deltakere til Smøla for å bidra på denne viktige markeringen der det å jobbe sammen står i fokus.

Guri Bae Solvang (på bildet over) jobber tett sammen med Gunvor Astrid Folde (fotograf) med å forberede Kick-off på Smøla 16.august 2022
Program for dagen.

Prosjektlederne ønsker alle kolleger og samarbeidsaktører en GOD SOMMER, og de ser begge fram til å møte så mange som mulig på fagdagen 16.august.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Velkommen sommervikarer!

Smøla sykehjem og hjemmetjenester har i år fått en fin gjeng med sommervikarer.

Vi setter umåtelig stor pris på enhver som kan stille sin arbeidskraft til disposisjon for at vi kan opprettholde gode tjenester i løpet av sommermånedene.

Aktivitør Aud Jorunn Flataukan Holmen er initiativtaker til oppstartsmøtet, og deler blant annet erfaringer og ideer til ulike tiltak som kan skape gode øyeblikk og trivelige stunder.

Årets vikartropp har svært variert bakgrunn med tanke på erfaring og utdannelse. De aller yngste er klar for å starte på videregående skole til høsten. De har fått jobb som sommeraspiranter i sykehjem og på pensjonærheimen og skal bistå under måltider (måltidsverter), bidra med trivselsskapende tiltak og forefallende arbeid.

I tillegg har vi studenter som er i mange ulike utdanningsløp, sykepleiere som hospiterer, er på sommeropphold og/eller jobber i bemanningsbyrå.

Nettopp den fine miksen av bakgrunn, erfaring og kompetanse gir grunnlag for gode diskusjoner og refleksjoner. Noen av dagens planlagte tema var:

  • Kommunikasjon
  • Taushetsplikt
  • Demens
  • Aktiviteter
  • Hygiene

Vi er svært takknemlig for at våre vikarer deler tanker og erfaringer, kommer med kloke innspill og gode refleksjoner. På den måten kan tjenestene bli enda bedre.

Prat, film og informasjon. Men mest handler det om å bli kjent og ivaretatt.

Planen videre er å ha et kort stopp en gang i uka for å ta opp saker som evt dukker opp.

Film til inspirasjon på dagens møte.
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hanne på nye eventyr

Hanne Roksvåg har de siste 2 årene vært helse- og omsorgstjenestene sin altmuligkvinne. Hun er nå snart klar for å starte i prosjektstilling i nabokommunen Aure.

Med på veien har hun fått med gode ord fra kolleger på Smøla Helsesenter, ført i pennen av Gunvor Astrid Folde. Vi synes talen var så fin at vi deler den med våre lesere.

Avslutningslunsj for Velferdsteknologikoordinator Hanne Roksvåg

«Kjære Hanne ❤️

Hans Børli: Junikveld


Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen Og alt vi ser på har dobbelt liv, fordi vi sanser det sammen.
Se – skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og blankt som en ting av gammelt sølv er skriket som lommen skriker.
Og heggen ved grinda brenner så stilt av nykveikte blomsterkvaster.
Nå skjelver de kvitt i et pust av vind,
– det er som om noe haster..


Å, flytt deg nærmere inntil meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen.


Sammen. Jeg har vært så heldig å få være sammen med deg i flere år. Først som din leder i hjemmetjenesten og nå som kollega på helsesenteret. Jeg og dine kollegaer kjenner deg som ei dame som er rett frem, ærlig, snill og klok. Dette setter vi pris på.


Som kollega har du ikke alltid vært en som stikker deg frem. Du arbeider heller med stoisk ro, men lynende effektivt og med stor omsorg for alle de som du
møter. Du trenger lite oppmuntring, eller ros, det er det å gjøre noe for andre som er din drivkraft. Selv derimot strør du om deg med omsorg til dine kollegaer.


Jeg aner virkelig ikke hvor mange ganger din sjokoladeskuff har berga meg og andre kollegaer når blodsukkeret har vært på bunnivå. Eller hvor mange kaffekopper du har servert på sene kvelder, hvor mange smil-sjokolader som har hengt i lampen over pulten, eller ligget klar på pulten på morgenkvisten. Ikke minst hvor mange fine ord du har strødd om deg med. Sist gang i form av en god gammel klisje av et dikt klistret på døra mi her på helsesenteret: «roser er røde, fioler er blå, druer er søte og du er likeså. Ha en fin dag!». Slik er du, og disse egenskapene i deg er viktige for arbeidsmiljøet vårt.


Du er en racer på en god diskusjon, eller når jeg tenker meg om en god «tuillprat». Du er interessert i det meste og veldig kunnskapsrik. Ikke minst er du en dronning når det kommer til grove vitser og grisprat. Helt ulik meg selv og noen av oss andre der altså
😉.


De som kjenner deg har visst det hele tiden, men de siste par åra har du virkelig fått vist alle hvilken drivende dyktig fagperson du er. Ikke minst har vi fått se hvor innovativ du er. Med en helsetjeneste i rivende utvikling har du fått, og ikke minst tatt, et stort ansvar for innføring av velferdsteknologi i form av digitale tilsyn,
digitale trygghetsalarmer og e- lås, medisindispensere og komper her på Smøla. Du har stått på og brøyta vei og virkelig satt Smøla på kartet.


Du har videreutdanna deg innenfor dette som du brenner sånn for, og ikke har du bare gjort det, men du har gjort det med topp resultater. Veldig stolt av deg og glad for at du har funnet dette feltet som du er så engasjert i. Vi hadde ikke vært i front innenfor dette feltet uten deg Hanne.


Så var det baksiden av medaljen for Smøla og for oss andre da. Når du endelig stikker hodet frem på denne måten, ja så ser som sagt også alle andre hvem du er. Du er ikke lenger en godt bevart hemmelighet for oss. Du er blitt en veldig attraktiv arbeidstaker som mange gjerne vil ha på sitt lag. Vi vet du har fått tilbud fra mange kommuner, og at helseinnovasjonssenteret også har intervjuet deg og satt lys på din rolle.


Det var Aure som trakk det lengste strået i denne omgangen. 100 % stilling til å jobbe bare med velferdsteknologi. Det blir en drøm som går i oppfyllelse det Hanne. Aure, ja de kan bare glede seg.


Vi her kommer til få et stort tomrom etter deg her. Både som hjelpemiddelansvarlig og velferdsteknolog, men ikke minst som kollega.
Tusen takk for alle artige kaffekoppsamtaler, ærlighet og hjelpsomhet. Klokhet, kunnskap og effektivitet.


Lykke lykke til i den nye jobben. Dette blir rett og slett «stænbra» Klem fra meg og dine kollegaer.»

Hanne Roksvåg

Vi ønsker Hanne masse lykke til i ny jobb, vi heier på deg!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sankthans på pensjonærheimen

Santkthans falt på en regntung dag her på Smøla. Regn er ingen hindring for trivelig samvær, og dagen ble markert med førsteklasses tradisjonsmat fra kokkene på Serviceavdelingen.

Ekte smølagraut sto på menyen, og for ikke innvidde er det en edel blanding av rømmegrøt og risengrynsgrøt.

Godt tilbehør til smølagrauten: spekemat og frukt.
Flinke fagfolk i farta: Janne Torset Roksvåg og Meret Stensø

Serviceavdelingen hadde også bakt ei flott jordbærkake for anledningen, og det ble også tid til en quiz til kaffen.

Trivsel rundt sankthansbordet.

Takk til Serviceavdelingen for førsteklasses mat til beboerne, og takk til personalet ved Merete og Janne som skapte gode rammer rundt måltidet i en hektisk hverdag på Pensjonærheimen 💐

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar