Kategoriarkiv: Uncategorized

Partssammensatt nærværsarbeid ved Smøla sykehjem

Tekst og foto: Synøve Jota Gulla, avdelingsleder Smøla sykehjem Smøla sykehjemmet samarbeider med Arbeidslivssenteret ved Nina Grawert og Dagmar Landstad med mål om å redusere sykefraværet. Arbeidet er knyttet opp til IA Bransjeprogrammet, hvor det er fokusert spesielt på partssamarbeid. … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fra Smøla til Stryn for å dele erfaringer om «Gode pasientforløp»

Smøla kommune deltok i læringsnettverk om «Gode pasientforløp» allerede i 2018. Gjennom dette arbeidet ble rammene for oppfølging av hjemmeboende pasienter lagt. Mange kommuner har etterhvert tatt i bruk metodikken «Gode Pasientforløp», og akkurat nå pågår det læringsnettverk i Sogn … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Velkommen til våre nye fysioterapeut Katrine 🌸

Katrine Fjelldal Lien fullførte sin utdannelse som fysioterapeut i august, og startet bare dager etter endt turnustjeneste som kommunefysioterapeut i Smøla kommune. Katrine er ansatt i 100% stilling ved Smøla helsesenter, og skal jobbe med mange ulike pasienter, fra de … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sammen- satsing på barn og unge i Smøla

Bakgrunnen for innsatsen som Smøla og mange andre kommuner er i gang med er behovet for bedre samordning og tidligere innsats. Det viser flere undersøkelser som ; «Utsatte barn og unge- behov for bedre samarbeid» (Helsetilsynet 2008) samt flere andre … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sommerknipe med gode stunder

I riktig gamle dager var «vårknipa” et begrep som ble brukt for å beskrive knapphet på fôr på tampen av vinteren. I omsorgstjenesten er det «sommerknipe» med knapphet på folk, og det kan være vanskelig å få dekket vakter for … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sommerhilsen fra prosjektlederne 🌞

Prosjektlederne Gunvor Astrid Folde og Guri Bae Solvang forbereder Kick-off 16.august. Les mer lengre ned i artikkelen. Smøla kommune satser på enda bedre samhandling og innsats for barn og unge. Med på satsingen er alle som jobber med de yngste … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Velkommen sommervikarer!

Smøla sykehjem og hjemmetjenester har i år fått en fin gjeng med sommervikarer. Vi setter umåtelig stor pris på enhver som kan stille sin arbeidskraft til disposisjon for at vi kan opprettholde gode tjenester i løpet av sommermånedene. Årets vikartropp … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hanne på nye eventyr

Hanne Roksvåg har de siste 2 årene vært helse- og omsorgstjenestene sin altmuligkvinne. Hun er nå snart klar for å starte i prosjektstilling i nabokommunen Aure. Med på veien har hun fått med gode ord fra kolleger på Smøla Helsesenter, … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sankthans på pensjonærheimen

Santkthans falt på en regntung dag her på Smøla. Regn er ingen hindring for trivelig samvær, og dagen ble markert med førsteklasses tradisjonsmat fra kokkene på Serviceavdelingen. Ekte smølagraut sto på menyen, og for ikke innvidde er det en edel … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Samarbeid for økt trygghet i hjemmene på Smøla

Nordmøre Interkommunale Brann- og redning (NIBR) og Smøla hjemmetjeneste samarbeider nå om å kunne øke brannsikkerhet i heimene til personer som mottar helsehjelp. Utgangspunktet for samarbeidet er brannsikkerhet i risikoutsatte/sårbare grupper. Sårbare grupper defineres som en gruppe av mennesker som … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar