Kategoriarkiv: Uncategorized

Friskliv våren 2023

Da var tiden kommet for nye grupper og oppstart av friskliv. Bildet ovenfor er fra en treningsøkt i Vindmølleparken! I dag begynner 27 deltakere på friskliv resept med trening, samtaler, kurs og oppfølgning. På mandager foregår trening innendørs i Smølahallen. … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Dagavdelingen er offisielt åpnet!

Smøla kommune har fått et flott nytt dagtilbud for hjemmeboende med demenssykdom. Avdelingen ble tirsdag offisielt åpnet med både inviterte gjester og åpent hus. Avdelingen skal drives av Aud Jorunn Holmen i samarbeid med Ann Kristin Roksvåg Folde, konsulent ved … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Trygg hjemme på Smøla

Trygg hjemme- velkommen til informasjonsmøte! Når: tirsdag 29.11 klokka 18-20 Hvor: Smøla rådhus, kommunestyresalen Hvem: eldre og hjemmeboende med nedsatt funksjonsnivå, samt pårørende. Hjemmetjenestene på Smøla samarbeider med Nordmøre Interkommunale Brann og Redning- NIBR- om å brannsikkerhet og øke brannsikkerhet … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hjemmehjelpenes dag

4. november er hjemmehjelpenes yrkesdag- og Smøla kommune har et knippe dyktige og dedikerte hjemmehjelpere som vi setter stor pris på. «Tjenesten hjemmehjelp kalles nå for praktisk bistand. Som hjemmehjelp gir du praktisk bistand til mennesker som trenger hjelp til å … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fødselsforberedende kurs

Smøla kommune har i dag gjennomført det aller første fødselsforberedende kurset for vordende foreldre. Oppstart har vært planlagt i lang tid, har blitt utsatt flere ganger grunnet pandemien. Jordmor Lise Brændeland har vært primus motor for å få i gang … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

“SNAKK OM SELVMORDSTANKER-DET KAN REDDE LIV”

Vil du eller din forening være ambassadør i folkeopplysningskampanjen? I 2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Av disse var 2 av 3 menn. I regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord «Ingen å miste, 2020-2025» … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Partssammensatt nærværsarbeid ved Smøla sykehjem

Tekst og foto: Synøve Jota Gulla, avdelingsleder Smøla sykehjem Smøla sykehjemmet samarbeider med Arbeidslivssenteret ved Nina Grawert og Dagmar Landstad med mål om å redusere sykefraværet. Arbeidet er knyttet opp til IA Bransjeprogrammet, hvor det er fokusert spesielt på partssamarbeid. … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fra Smøla til Stryn for å dele erfaringer om «Gode pasientforløp»

Smøla kommune deltok i læringsnettverk om «Gode pasientforløp» allerede i 2018. Gjennom dette arbeidet ble rammene for oppfølging av hjemmeboende pasienter lagt. Mange kommuner har etterhvert tatt i bruk metodikken «Gode Pasientforløp», og akkurat nå pågår det læringsnettverk i Sogn … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Velkommen til våre nye fysioterapeut Katrine 🌸

Katrine Fjelldal Lien fullførte sin utdannelse som fysioterapeut i august, og startet bare dager etter endt turnustjeneste som kommunefysioterapeut i Smøla kommune. Katrine er ansatt i 100% stilling ved Smøla helsesenter, og skal jobbe med mange ulike pasienter, fra de … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sammen- satsing på barn og unge i Smøla

Bakgrunnen for innsatsen som Smøla og mange andre kommuner er i gang med er behovet for bedre samordning og tidligere innsats. Det viser flere undersøkelser som ; «Utsatte barn og unge- behov for bedre samarbeid» (Helsetilsynet 2008) samt flere andre … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar