Kategoriarkiv: Uncategorized

Friskliv Smøla – oppstart høsten 2020

I dag startet en ny gruppe deltakere på veien til bedre helse med hjelp av Friskliv Smøla. Nærmere 20 personer skal delta på høstens program. I forbindelse med oppstart så blir det gjort en del tester og gjennomført samtaler med … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Besøk ved Smøla sykehjem

Kjære alle pårørende og besøkende. Takk for all tålmodighet, forståelse og velvilje i ei etterhvert lang og krevende tid med besøksrestriksjoner. Folkehelseinstituttet har følgende tilrådinger i den såkalte koronaveilederen: dette er  anbefalinger som kommer i tillegg til lokale bestemmelser.  I … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Byggekomité på befaring

Smøla kommune har vedtatt å bygge omsorgsboliger for eldre på Innsmøla og for yngre med funksjonshemming på Hopen. Våre naboer i Kristiansund har nettopp åpnet flunkende nye omsorgsboliger i det nå ombygde Rokilde sykehjem. Representanter fra byggekomiteen fikk i denne … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gave til Friskliv

Smøla kommune sin Frisklivssentral har mottatt hele 10 000 kroner fra LHL Smøla. I begrunnelsen skriver LHL på sin Facebook-side: «Vi avslutter en noe annerledes sesong med å overrekke gave på kr 10000,- til Frisklivssentralen i Smøla kommune. Frisklivsstilbudet er … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Smøla kommune har fått Demenskoordinator!

Smøla kommune har nå har fått på plass en svært viktig funksjon, nemlig en demenskoordinator. Den dyktige koordinatoren er spesialfysioterapeut i Smøla kommune; Kari Lie. Kari Lie har de siste årene arbeidet med pasientforløp og har vært en viktig pådriver … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

StikkUt rekord!

Ut på tur er et av de mest effektive tiltakene for å ivareta og forbedre egen helse. Når mange nok er med påvirkes også den kollektive folkehelsa positivt. Smøla kommune sin engasjerte og faglig dyktige Folkehelsekoordinator Lillian Langset melder i … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kultur i koronatider

En gang i måneden samles pasienter ved Smøla sykehjem, og beboere ved Smøla pensjonærheim på storstua på sykehjemmet for allsang. Dette ble det brått slutt på samtidig som besøksrestriksjonene som ble innført i forbindelse med koronautbruddet. Fredag 3.4. ble det … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Isolasjonsavdeling klar til bruk ved Smøla sykehjem

Smøla sykehjem har nå etablert en egen isolasjonsavdeling. Plassene er dedikert til pasienter som er syke av Covid-19 og er fysisk helt adskilt fra resten av sykehjemmet. Alle landets kommuner må kunne ta i mot ferdigbehandlede pasienter fra sykehus. De … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Psykisk helse og rus i en krevende tid

Sosionom Guri Bae Solvang ved Smøla helsesenter opplever stort behov for terapi, oppfølgings- og støttesamtaler. Hun presiserer at ingen skal være redd for å ta kontakt. Enkelte samtaler gjennomføres fortsatt ved personlige møter, fordi det er nødvendig. Likevel, helsemyndighetenes oppfordring … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nytt fra Smøla legekontor: Leger og lab på på 2 steder fra neste uke

Det er fortsatt godt nytt- ingen har fått påvist smitte på Smøla. Hele befolkningen bidrar, og det er den aller viktigste jobben nå. Målet er å hindre spredning av viruset, men helsemyndighetene har likevel bedt både Helseforetak og kommunehelsetjenesten forberede … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar