Forfatterarkiv: helseihavet

Ikke alle har hjemmekontor!

Mange er fortsatt på jobb for å utføre viktige samfunnsoppgaver. Hverdagen er likevel ganske annerledes enn normalt, og oppgavene er ikke som før.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sammen mot smittespredning

Smølasamfunnet deltar med full innsats i den nasjonale dugnaden med å hindre smittespredning av det nye koronaviruset. Informasjon, tiltak og nyheter oppdateres på Smøla kommune sine hjemmesider under «Samleside om koronavirus» . Smøla kommunes Facebook-side oppdateres i tillegg fortløpende. Helse- … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Smøla kommune deltar sammen med de fleste av landets kommuner i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Nasjonalt velferdsteknologiprogram legger til rette for at flere kommuner tar i bruk og integrerer velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgsstjenestene, og er et samarbeid mellom … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fint besøk fra Bodø

Denne uken hadde Helse- og omsorg Smøla besøk av en liten delegasjon fra Bodø kommune. Bakgrunnen for besøket var at både ansatte fra Smøla -og Bodø kommune deltok på fjorårets pasientsikkerhetskonferanse på Gardermoen i oktober. Bodø kommune er i ferd … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Uteksaminert forbedringsagent på Smøla!

Smøla kommune har nå fått en nyutdannet forbedringsagent. Sykepleier Iselin Svenning har gjennomført «Den nordiske forbedringagentutdannelsen». Helsedirektoratets avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet gjennomfører årlig i samarbeid med Dansk Selskab for Patientsikkerhed et utdanningsløp for helsepersonell med pasientkontakt, fortrinnsvis klinikere. Over: … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gavekort til influensavaksinerte

Antall vaksinerte er doblet sammenlignet med i fjor. Takk til hver og en av dere som har latt seg vaksinere💐 Helsesykepleier Else Jorunn foreslo i å dele ut gavekort som en ekstra anerkjennelse, og trekningen ble foretatt i dag. Takk … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Avslutning for Frisklivsgruppen høsten 2019

Tekst og bilde: Lillian Langset, fysioterapeut og folkehelsekoordinator Over: Her ser du 1/3 av gjengen som har fullført frisklivskurs, trening og resept. I dag har vi gjennomført avslutnings-samtaler og tester. Har DU lyst å vite mer om frisklivsresept eller være … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Smøla sykehjem med på nasjonal satsing

Januar 2016 publiserte Helse– og omsorgsdepartementet «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» der det ble redegjort for hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå hovedmålet som er å redusere totalforbruket av antibiotika i Norge med 30 % innen utgangen av 2020. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har fått en nøkkelrolle som … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Smøla kommune har fått 3 ProAct instruktører!

3 sykepleiere fra sykehjem og hjemmetjenester har deltatt på såkalt ProAct- kurs. Det er utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal som sprer kunnskapen og verktøyene som er i pasientsikkerhetsprogrammet sin tiltakspakke «tidlig oppdagelse av forverret tilstand» … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

«Når alarmen går»

I disse dager er over 300 medlemmer i psykososiale kriseteam fra hele Midt-Norge samlet i Teondheim. Det er RVTS Midt i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag som er arrangør, og teamet er: «Hjelperens rolle under krisehendelser» Kommunens ansvar for psykososial … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar