Om

På denne bloggen «Helse i Havet» kan du lese nyheter og aktuelle saker fra Helse og Omsorg i Smøla kommune. Bloggen er ment som et supplement til Smøla kommune sine offisielle nettsider.

Smøla kommune er nasjonal pilot som pasient- og brukersikker kommune i pasientsikkerhetsprogrammet «I Trygge hender».

Konseptet «pasient- og brukersikker kommune» skal sikre systematisk og vedvarende arbeid med pasient- og brukersikkerhet på alle nivå i kommunal helse- og omsorgstjeneste, fra kommuneledelsen til de som jobber tett på pasienter og brukere hver dag. Les mer om pasientsikkerhetsprogrammet på programmets egne nettsider.