Daglig arkiv: november 26, 2019

Smøla sykehjem med på nasjonal satsing

Januar 2016 publiserte Helse– og omsorgsdepartementet «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» der det ble redegjort for hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå hovedmålet som er å redusere totalforbruket av antibiotika i Norge med 30 % innen utgangen av 2020. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har fått en nøkkelrolle som … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Smøla kommune har fått 3 ProAct instruktører!

3 sykepleiere fra sykehjem og hjemmetjenester har deltatt på såkalt ProAct- kurs. Det er utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal som sprer kunnskapen og verktøyene som er i pasientsikkerhetsprogrammet sin tiltakspakke «tidlig oppdagelse av forverret tilstand» … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar