Rapport fra en feiende flott milepælsmarkering

Politikerne i Smøla kommune har de siste årene vedtatt mange viktige tiltak for å imøtekomme de krav og forventninger som kommunen skal innfri innenfor Helse- og omsorgstjenestene.

Tirsdag 22.mai ble det gjennomført en milepælsmarkering for ansatte i de aktuelle tjenesteområdene. Fagutviklingssykepleier og prosjektleder Iselin Svenning var ansvarlig for arrangementet, og sørget for alt fra å sammenstille presentasjoner, sørge for informasjon og påmelding- og for selve gjennomføringen. Intet mindre! Presentasjonen var inndelt i ulike faglige bolker, og det var de som har vært fagansvarlige for de ulike satsings- og utviklingsarbeid som sørget for å legge frem resultatene.

  • FOREBYGGING

Frisklivssentralen på Smøla ble etablert 19.februar 2018. Hverdagsrehabilitering startet så smått opp i 2017, og har skutt fart i løpet av våren 2018. Folkehelsekoordinator og fysioterapeut Lillian Langset har de siste 2 årene vært en svært sentral pådriver for å iverksette både Friskliv og Hverdagsrehabilitering.

Over: skjermdump fra Nordvestnytt 2.september 2016 i forbindelse med at Lillian Langset overbeviste Smølas folkevalgte om viktigheten av å satse på frivillighet. I dag er altså begge deler i full drift!

Over: Lillian Langset (tv) og Frisklivskoordinator Synnøve Follestad sin presentasjon av Friskliv ved Milepælsmarkeringen.

Over: Ansatte fra Helse- og omsorgstjenestene samlet for å markere måloppnåelse.

Over: fysioterapeut Kari Lie er primus motor i arbeidet med Hverdagsrehabilitering. Mens Friskliv i hovedsak er en satsing for personer i arbeidsfør alder, er Hverdagsrehabilitering i hovedsak rettet mot pensjonister og eldre over 65 år. Kari Lie delte flere suksesshistorier og fremhevet betydningen av brukerinvolvering, godt samarbeid med pårørende og ikke minst et velfungerende tverrfaglig samarbeid.

Les mer om Hverdagsrehabilitering på KS sine sider.

PASIENTSIKKERHET

Smøla er nasjonal pilot som Pasient – og brukersikker kommune. Dette er en betydelig satsing for å ivareta brukernes sikkerhet i alle deler av helse- og omsorgstjenestene.

Iselin Svenning, prosjektleder for pasient- og brukersikker kommune og fagutviklingssykepleier ved Smøla sykehjem, har gjort en formidabel innsats for å implementere innsatsområder for økt pasientsikkerhet ved alle avdelinger på sykehjemmet. Over: Iselin Svenning

Det er primærkontaktene som er ansvarlig for å følge opp kartlegging og nødvendige tiltak for hver enkelte pasient. En vesentlig del av arbeidet omhandler derfor å avklare ansvar, skape gode strukturer for oppfølging og å evaluere tiltak. Samtlige pasienter har samstemte legemiddellister, er kartlagt for å avdekke risiko for fall, trykksår og underernæring. Brukermedvirkning og pårørendesamtaler er sentrale satsingsområder.

«Multidosesystemet gjør legemiddelhåndteringen tryggere, da hver dose er kontrollert, dokumentert og forseglet. Det blir en bedre organisert og mer ryddig håndtering av legemidlene.»

Over: Spesialsykepleier og teamleder Cicilie Sørstrand har hatt det faglige ansvaret for implementering av multidose i Smøla kommune. Hun har gjort en svært omfattende jobb for å lykkes med gjennomføringen. Hele 78 hjemmeboende ble i løpet av 1 uke ført over fra ordinære medisindosetter til multidosepakninger. Den største jobben har vært å samstemme legemiddellister sammen med pasientenes fastleger.

Cicilie Sørstrand har nettopp gjennomført videreutdanning i Trygg legemiddelhåndtering ved Høgskolen i Molde.

Smøla kommune vedtok innføring av multidose for hjemmeboende i 2017. Hjemmetjenesten har brukt betydelig sykepleieressurs til tilordning av medisiner i dosett. Nå kommer medisinene ferdig pakket fra Apotek, og med mye bedre kvalitetssikring av innhold. Sykepleierne har fått frigjort tid til direkte pasientrettet arbeid og til fagutvikling.

Over: Avdelingsleder for Smøla hjemmetjenester Gunvor Folde har mastergrad i avansert klinisk sykepleie, og er prosjektleder for «Gode pasientforløp- Helhetlig pasientforløp i hjemmetjenesten».

I denne systematiske og grundige prosessen er pasienten i eget hjem, men følges opp av et tverrfaglig team som om han eller hun skulle vært lagt inn i en avdeling. Derfor begrepet «virtuell (tenkt) avdeling».

Hensikten er å styrke pasientens og pårørendes mulighet for mestring, forebygge funksjonssvikt og å unngå unødige sykehusinnleggelser.

Ordfører – og rådmannskollegiet på Nordmøre (Orkidé) gikk i 2017 inn for deltakelse på KS sitt læringsnettverk «Det gode pasientforløp». Smøla kommune deltar altså med et tverrfaglig forbedringsteam som ledes av Gunvor Folde. Tidligere kommunelege i Surnadal, Anders Grimsmo, har vært sentral i utviklingen av konseptet Helhetlig pasientforløp.

Kilde: KS

VELFERDSTEKNOLOGI

Smøla kommune har bestemt at det skal satses bredt på helse- og velferdsteknologi. Blant annet:

– implementering av «Trygghetspakken»

– overgang til E-lås

– og digitalt tilsyn

Over: Ergoterapeut Nina Fagerheim er prosjektleder for implementering av velferdsteknologi i tillegg til at hun også har prosjektansvaret for etablering av omsorgsboliger i Smøla kommune. Hun er også prosessansvarlig for innføring av nytt sykesignalanlegg i sykehjem og har en sekretariatsfunksjonen for utforming av plan for Habilitering- Rehabilutering.

Nina i tillegg til en svært aktiv arbeidshverdag også i ferd med å gjennomføre en videreutdanning (masteremne) i Innovasjon og tjenestedesign ved Høgskolen i Molde.

  • «Hele» Smøla er nå digitalisert- Dvs at alle som tidligere har hatt analoge alarmer nå har fått digitale alarmer i hjemmet.
  • E-lås erstatter nøkler og kommuniserer direkte med fagsystemet. Digitale dørlåser monteres til høsten – forberedelsene pågår nå.
  • Muligheter for Digitale tilsyn kartlegges, testes og utprøves hos enkeltpersoner nå. Dette er et utviklingsarbeid som gjennomføres med støtte fra Fylkesmannen via såkalt prosjektskjønn.

Smøla Helsesenter: NYTT FRA LAB OG EKSPEDISJON

Over: Tove Fugelsnes er Sykepleier ved Smøla legekontor, og har en travel og variert arbeidshverdag sammen med sine kolleger på lab og ekspedisjon. Smøla legekontor tilbyr et betydelig omfang av polikliniske tjenester som for eksempel væskebehandling, transfusjoner, intravenøse behandlinger, avansert sårbehandling mm.

Tema for Tove sin presentasjon var det nye behandlingtilskuddet ved Helsesenteret, nemlig medisinsk sol for pasienter med hudlidelser. Dette har kommet i stand fordi Smøla revmatikerlag har samlet inn penger til innkjøp av sola.

Timebestilling på SMS er relativt nytt, og skal gjøre det enklere både for pasienter å ta kontakt- og for personalet å håndtere henvendelser. Tjenesten leveres av Helserespons- og kan benyttes både fra PC og mobil via web eller egen app.

AKTIV OMSORG

Over: Aktivitør Aud Jorunn Holmen har i flere år sørget for aktiviteter og trivselsskspende tiltak for pasienter ved Smøla sykehjem og beboere ved pensjonærheimen. Sammen med utvalgte ansatte ved sykehjem har hun etablert Aktivitetsgruppen – en gruppe som planlegger og gjennomfører små og store tiltak for å skape glede og trivsel.

Denne gruppen har også satset på Aktivitetsvenn i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Med i dette arbeidet er også Anne Karin Jota og Lillian Langset.

Endrede måltidsrutiner i sykehjem er både et tiltak for å forebygge underernæring og for å skape større trivsel/ mer samvær. Sykepleier Synøve Jota Gulla presenterte arbeidet med måltidsomlegging.

Over: Omlegging av måltidene har ført til noen organisatoriske utfordringer. Flere måltider på kveld med lavere bemanning har vært en hektisk prosess. For å lykkes med gjennomføringen har Smøla sykehjem innhentet ekspertise på sykehjemskultur/ organisering: gerontopsykolog Lise Ness. Her sammen med Synøve Jota Gulla og Iselin Svenning.

KOMPETANSEHEVING

Over: Iselin Svenning og Gunvor Folde har samarbeidet om ei plan for intern- og eksternundervisning. Undervisningen er lagt i turnus og gjennomføres hver 6.uke.

Det er kjøpt inn en kompetansepakke for E-læring, hvor enkelte kurs er obligatorisk.

To grupper fra sykehjem og hjemmetjenester deltar på bedriftsintern opplæring i Demensomsorgens ABC

Stor takk til alle som med høy profesjonalitet delte kunnskap, erfaringer og engasjement. Dere er helt unike.

Og en like varm takk til hver og en som dag og natt utrettelig arbeider for å vedlikeholde og videreutvikle trygge og gode tjenester for Smølas innbyggere.

En litt forkortet versjon av milepælsmarkeringen vil bli presentert for folkevalgte og inviterte i kommunestyresalen 7.juni.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s