Demenskoordinatoren i Kristiansund på Smøla-besøk

Liv Inger Korsnes Nilsen har vært demenskoordinator i Kristiansund i flere år, og hun er i tillegg leder av det kommunale demensteamet.

11.april tok hun turen til Smøla for å dele erfaringer og kunnskap om et svært viktig og variert arbeid.

Over: Liv Inger Korsnes Nilsen deltok på Hjemmetjenestens personalmøte hvor hun delte kunnskap for en samlet faggruppe.
Tidligere på dagen var det en gjennomgang for et tverrfaglig team.
  • Demenskoordinator

«Personer med demens og deres pårørende peker på behovet for en fast kontaktperson i kommunen – en koordinator. Kommunen har plikt til å tilby koordinator til personer med demens som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.» [Demensplan 2020]

  • Demensteam/ Hukommelsesteam

«Koordinator for personer med demens bør inngå i et tverrfaglig team i kommunen. Dette bør gjerne være et eget hukommelsesteam/demensteam. I mindre kommuner kan det være mest aktuelt at koordinatoren inngår i et mer generelt oppfølgingsteam.» [Demensplan 2020]

  • Demensutredning

«Som hovedregel bør demensutredningen skje i kommunen og gjennomføres som et samarbeid mellom fastlege/sykehjemslege og kommunens helse- og omsorgstjeneste. Legen er ansvarlig for medisinsk utredning og diagnostikk, samt behandling av demenssykdommen og eventuelle somatiske og/eller psykiske tilleggssymptomer. Helse- og omsorgstjenesten bør ha ansvar for å kartlegge funksjonsnivå, hjemmesituasjon, pårørendebelastning og eventuelle behov for bistand eller tekniske hjelpemidler, samt å sørge for at hensiktsmessig hjelp blir satt i verk.» [Demensplan 2020]

  • Systematisk oppfølging av pasient og pårørende etter diagnose

«Den systematiske oppfølgingen av personer som har fått en demensdiagnose kan skje på flere måter. Flere kommuner har gjennomført «Tiltakspakke demens», som innebærer månedlig oppfølgingsbesøk der pasientens hjelpebehov regelmessig blir kartlagt. Tiltakspakke demens utføres av hjemmetjenesten og er en faglig og systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.» [Demensplan 2020]

  • Pårørendeskole og samtalegrupper

«Pårørendeskoler og samtalegrupper skal bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens, og hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer. De skal også gi deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre.» [Demensplan 2020]

  • Koordineringsarbeid aktivitetsvenn

«Med en aktivitetsvenn kan personer med demens få muligheten til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt. Selv for mennesker der sykdommen har kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen varer.» [ Nasjonalforeningen for folkehelsen]

  • Dagaktivitetstilbud
«Etterhvert som sykdommen utvikler seg, vil det ofte være behov for tiltak som kan gi mer hjelp, mestring og innhold i dagen for personen med demens og avlastning for pårørende» [Demensplan 2020]
  • Demensomsorgens ABC

«ABC-opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning. Hver deltaker mottar et ABC-bevis fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring.» [Aldring og helse]

I Smøla kommune er det et stykke igjen for å nå alle målene i Demensplan 2020, men enkelte områder er iverksatt innenfor kompetanseheving og satsing på frivillighet.
Dessuten: Hjemmetjenesten på arbeider med Det gode pasientforløp som betyr systematisk oppfølging av hjemmeboende med tjenestebehov. Dette er helt sentralt for å gi trygge og gode tjenester. Avdelingsleder Gunvor Folde leder dette viktige arbeidet.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s