Månedlig arkiv: mars 2017

God helse, aktivitet og trivsel

God helse handler om mye mer enn fravær av sykdom.  Professor Peter F. Hjort har lager denne definisjonen på helse:  «God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Ukentlige tverrfaglig tavlemøter

Hver onsdag møtes et tverrfaglig team fra flere tjenesteområder til tavlemøte på korttidsavdelingen ved Smøla sykehjem. Avdelingen har 10 senger.  Over: tverrfaglig tavlemøte. Leger, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere og hjelpepleiere deltar. Møtene foregår stående, noe som bidrar til kjappere framdrift. Fra … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nye roller for bedre kvalitet i sykehjem

Somatisk avdeling ved Smøla sykehjem styrker nå arbeidet med å gi hver enkelt pasient og deres pårørende enda bedre oppfølging.  Hver pasient har sin personlige kontaktperson (primærkontakt). Mandag 27.3  ble det gjennomført en ny fordeling, slik at hver enkelt av … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Bedre oppfølging av syke eldre

Helseforetaket i Møre og Romsdal har tatt initiativ til å bedre oppfølgingen an eldre over 80 år med mange diagnoser (den multisyke eldre).  De aller fleste øyeblikkelig hjelp -innleggelsene i sykehus er nettopp denne gruppen. Det betyr ofte at gamle … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Demens på dagsorden

Demens er en fellesnevner for flere sykdommer som først og fremst påvirker hukommelsen. Forekomsten øker med stigende alder, og sykdommen utvikler seg gjerne over flere år.  Nesten annenhver 90-åring har demens.  [kilde: Folkehelseinstituttet] Pasienten selv opplever ofte lidelse ved å … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Buttons til besøksvenner

Smøla sykehjem har en fin gjeng som stiller noe av sin tid til disposisjon til å besøke pasienter på Smøla sykehjem. 20. februar ble det gjennomført et møte hvor det ble diskutert både erfaringer og muligheter for å videreutvikle dette … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Smøla med i samarbeid om digitale trygghetspakker 

IKT Orkide arrangerer 8.mars en fagdag som markerer en milepæl i arbeidet med å samarbeide om digitale løsninger i helse- og omsorgssektoren. Gjennom et grundig arbeid er det nå klar en kravspesifikasjon for innkjøp av digitale trygghetspakker for hjemmeboende i … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fra hav til fjord med Faggruppe omsorg. 

IKT orkidé «Faggruppe omsorg» møttes på Tingvoll sykehjem 2.mars for å se på felles interkommunale løsninger for e-læring. Fra venstre: Atle Betten, Britt Iren Bæverfjord, Hege Elin Strand, Kristin Stubø, Cecilie Julseth Tennøy, Sylvi Kristensen, Eli Ljøkjell Boksasp, Grete Ranes … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar