Gave til Friskliv

Smøla kommune sin Frisklivssentral har mottatt hele 10 000 kroner fra LHL Smøla.

I begrunnelsen skriver LHL på sin Facebook-side:

«Vi avslutter en noe annerledes sesong med å overrekke gave på kr 10000,- til Frisklivssentralen i Smøla kommune.

Over: Turid Dalheim (til høyre) -LHL Smøla- overrekker en gavesjekk på 10 000 kroner til Frisklivssentralen på Smøla. Glade mottakere er Lillian Langset og Tove Anita Fugelsnes.
Lillian Langset er både Folkehelsekoordinator, fysioterapeut og primus motor i kommunens Frisklivssentral. Tove Anita er tidligere deltaker på «friskliv» og en av de mange som setter pris på dette gode tilbudet for innbyggerne i kommunen.
Bildet er tatt utenfor Smølahallen der mange sv aktivitetene foregår.
Foto: Inger-Lise Lervik

Frisklivsstilbudet er et viktig bidrag i forebyggende helsearbeid. For mange kan tilbudet være avgjørende for ei god rehabilitering etter sykdom. Vi ønsker at gaven brukes til det beste for våre innbyggere og at tilbudet får bestå i lang tid fremover.

Lykke til videre med det gode arbeidet dere gjør og god sommer til alle🌞

Vi sier tusen takk for både tilliten og pengegaven. Dette er en hyggelig anerkjennelse av Smøla kommunes satsing på forebyggende helsearbeid. Pengene vil komme godt med i dette viktige arbeidet.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Smøla kommune har fått Demenskoordinator!

Smøla kommune har nå har fått på plass en svært viktig funksjon, nemlig en demenskoordinator.

Den dyktige koordinatoren er spesialfysioterapeut i Smøla kommune; Kari Lie.

Kari Lie, fersk demenskoordinator med lang erfaring og mye kunnskap i bagasjen.

Kari Lie har de siste årene arbeidet med pasientforløp og har vært en viktig pådriver for å etablering av Virtuell avdeling. Denne arbeidsmetoden ivaretar helhetlig pasientforløp til spesielt sårbare brukere i kommunehelsetjenesten.

Forløp er et spesielt viktig fokus i demensomsorgen, både for den som har blitt rammet og for pårørende.

Hva skjer egentlig fra symptomene og bekymringene oppstår og til det stilles en diagnose. Og hva skjer etter dette?

Demens er en fellesbetegnelse som omfatter flere ulike variasjoner av sykdommen. Felles for alle er at sykdommen er kronisk, og at det ikke finnes helbredende behandling.

Demenskoordinatorens rolle er i Smøla kommune knytter spesielt til det å være et bindeledd mellom den dementsyke, pårørende og tjenestene.

Les mer om demens på Aldring og helse sine sider.

Les mer på Smøla kommune sine sider.

Vi ønsker Kari Lie lykke til med den viktige rollen som kommunens demenskoordinator🌸

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

StikkUt rekord!

Ut på tur er et av de mest effektive tiltakene for å ivareta og forbedre egen helse. Når mange nok er med påvirkes også den kollektive folkehelsa positivt.

Smøla kommune sin engasjerte og faglig dyktige Folkehelsekoordinator Lillian Langset melder i dag om rekordutfart.

«Aldri har det vært så mange som har gått Stikk UT! på Smøla bare etter 2 uker!

Til sammen er det gått 1600 turer. Og hele 1150 forskjellige personer! Fortsetter det sånn kan vi nå 19 000 besøk på de forskjellige turene, i 2019 hadde vi 9500 besøk.

Folk er i bevegelse på fornuftige måter kan en si, en god nyhet i disse tider»

Alle bildene er tatt av Folkehelsekoordinator Lillian Langset.

Les mer om StikkUt Smøla på Facebook

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kultur i koronatider

En gang i måneden samles pasienter ved Smøla sykehjem, og beboere ved Smøla pensjonærheim på storstua på sykehjemmet for allsang.

Dette ble det brått slutt på samtidig som besøksrestriksjonene som ble innført i forbindelse med koronautbruddet.

Fredag 3.4. ble det likevel musikk i stuene med direktesendt allsang fra Gurisenteret med Asgeir Gjøstøl og Ann Helen Stamnsve. Den digitale scenen har blitt til takket være Ann Helen Stamnsve som er initiativtaker til SmølaPuls.

Over:Skjermdump fra SmølaPuls sin Facebook-side.
Over: Ann Helen på skjermen på stua på pensjonærheimen. 8 beboere hadde samlet seg foran TVn for å få med seg den direktesendte sangstunden. Vanligvis tar beboerne turen til sykehjemmets fellesstue for å delta på denne typen aktiviteter, men denne muligheten er ikke til stede nå. Snart kommer en ny og mye større på Pensjonærheimen. Det er pårørende i samarbeid med sanitetsforeningen som står bak dette tiltaket. Foto: Janne Lervik Osen.
Over: skjermdump fra Smøla sykehjem sin Facebook-side. Pasienter og personell sammen på stua til direktesendt allsang.

Tusen takk til Ann Helen Stamnsve og kulturmiljøet på Smøla for SmølaPuls! 💐

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Isolasjonsavdeling klar til bruk ved Smøla sykehjem

Øyene i havet utenfor nordvestlandet og sørlige del av Trøndelag er hvite på VG sitt kart 28.3.2020. Fra sør til nord; Smøla, Hitra og Frøya. Det betyr at det ikke er påvist smitte. Det er som vi vet iverksatt strenge tiltak nasjonalt. I tillegg er det gjort lokale bestemmelser i Smøla kommune. Disse tiltakene kan du lese mer om på Smøla kommune sine hjemmesider under «samleside om koronavirus»

Smøla sykehjem har nå etablert en egen isolasjonsavdeling. Plassene er dedikert til pasienter som er syke av Covid-19 og er fysisk helt adskilt fra resten av sykehjemmet.

«Vår mann»- og dyktige vaktmester Olav Sørstrand er en helt uvurderlig ressurs i arbeidet med å møte nye utfordringer og en ny arbeidshverdag. Sammen med annet personell fra Teknisk vakt og beredskap har han kjørt flyttelass, innredet, snekret og organisert.

Alle landets kommuner må kunne ta i mot ferdigbehandlede pasienter fra sykehus. De fleste blir utskrevet til eget hjem, men av og til er det behov for døgnkontinuerlig behandling i sykehjem. Dersom det blir behov for opphold i sykehjem for personer med coronasmitte, så er det altså etablert egne plasser til dette formålet.

Pleieassistent Katja Chmielecki gjør klar skyllerommet på isolasjonsavdelingen.
Smittevernutstyr er utplassert på pasientrommene.
Flyttesjau. Unødig utstyr flyttes ut, nødvendig utstyr settes inn.

Avdelingen har egen inngang, og vil om den blir tatt i bruk ha eget personell.

Sykepleier Synøve Jota Gulla tar en velfortjent «pust i bakken» på vaktrommet i Isolasjonsavdelinen etter at hun og en flokk gode hjelpere har sørget for å få alt på plass i rekordfart.

Vi vet ikke om eller eventuelt når det blir bruk for plassene. Samtidig som vi håper på det beste, så må vi være forbereder på at isolasjonsavdelingen kanskje må benyttes.

Denne saken er tidligere publisert på Smøla kommune sine hjemmesider.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Psykisk helse og rus i en krevende tid

Sosionom Guri Bae Solvang jobber med psykisk helse for både voksne og barn, samt rusrelaterte problemer. I tillegg til å være utdannet sosionom har Guri videreutdanning i rusavhengighet og psykiske lidelser. Hun er i tillegg autorisert familieterapeut og er i ferd med å fullføre en mastergrad i familieterapi.

Sosionom Guri Bae Solvang ved Smøla helsesenter opplever stort behov for terapi, oppfølgings- og støttesamtaler. Hun presiserer at ingen skal være redd for å ta kontakt. Enkelte samtaler gjennomføres fortsatt ved personlige møter, fordi det er nødvendig. Likevel, helsemyndighetenes oppfordring til å holde avstand har også påvirket arbeidshverdagen til vår sosionom. Mye kommunikasjon foregår per telefon, og fredag 27.3 ble også den aller første videosamtalen gjennomført. Tilbakemeldingen er at dette fungerte godt, og det vil bli et tilbud til flere!

Denne uken har vi tidligere skrevet om Omsorgstelefonen, et tilbud til deg som vil ha noen å prate med, har spørsmål eller behov for bistand. Denne saken ligger også på Smøla kommune sine hjemmesider, og er i tillegg omtalt i Tidens Krav 26.mars.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nytt fra Smøla legekontor: Leger og lab på på 2 steder fra neste uke

Det er fortsatt godt nytt- ingen har fått påvist smitte på Smøla.

Hele befolkningen bidrar, og det er den aller viktigste jobben nå. Målet er å hindre spredning av viruset, men helsemyndighetene har likevel bedt både Helseforetak og kommunehelsetjenesten forberede seg på en viss smittespredning.

Over: Karin Svenning har jobbet intensivt i flere dager med å få på plass et midlertidig legekontor.
Kommunelege og smittevernlege Håvard Bjørkly inspiserer det som er i ferd med å bli laboratorium sammen med Karin Svenning.
IKT-konsulent Kjetil Rangnes har sørget for at det tekniske er på plass.
Teknisk vakt og beredskap ved Vaktmestertjenesten, med Olav Sørstrand i spissen, har i løpet rekordtid bokstavelig talt snekret et ekstra legekontor. Her jobbes det med et tilrettelagt uteareal for testing.

Smøla legekontor blir fra neste uke delt opp i 2 kontor med hver sin lege og laboratoriepersonell. Hensikten er at pasienter med symptomer fra luftveiene skal kunne bli testet og undersøkt bare på det ene kontoret.

Det ordinære legekontor vil bli brukt nesten som vanlig, det vil si til pasienter det ikke foreligger luftveissymptomer, eller mistanke om coronasmitte.

En forskjell er det likevel. Flere kan etterhvert få tilbud om videokonsultasjon.

Legene vet at ikke alle er like komfortable med ny teknologi, og det blir det selvsagt tatt hensyn til.

Det nye midlertidig legesenteret er etablert på Smøla sykehjem, med egen inngang.


Kommunelege Johann Gudjonsson, her i videokonferanse med legevaktsamarbeidet i kommunene Smøla, Heim og Aure, ambulansetjenesten og Øyvakt.
Kommunalsjef Ingeborg Johnsrud Dyrnes i Smøla kommune på videomøte om legevaktsamarbeid og ambulansetjenesten.

Til slutt en viktig påminnelse fra legene: ikke nøl med å ta kontakt ved symptomer og bekymringer du ellers ville ha kontaktet legetjenestene for!

Saken er også publiser på Smøla kommune sine hjemmesider.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Optimist-tre ♥️

Sykepleier Synøve Gulla ved Smøla sykehjem ble inspirert av en reportasje laget av NRK Møre og Romsdal. Den handlet om butikkeieren Katrine Mikkelsen som hadde laget et optimist-tre utenfor butikklokalet sitt i Molde.

På grunn av denne inspirasjonen har Smøla sykehjem nå fått sitt eget optimist-tre.

I dag var både pasienter og pleiere på tur til treet for å lese hyggelige hilsninger og positive ord til glede og oppmuntring.
Gult er kult 💛
Det går bra til sist 💙
Sykepleier Synøve Jota Gulla ønsker å spre glede i en tid som nok oppleves vanskelig for mange.

Takk til Synøve og alle som bidrar til å spre optimisme og positivitet 💐

Publisert i Uncategorized | 2 kommentarer

Smøla sykehjem: «Digitale visitter» er i gang!

For ikke mange dagene siden måtte vi stenge dørene ved Smøla sykehjem for å forebygge spredning av virus.

Dette oppleves nok vanskelig både for mange pårørende som er vant til å besøke sine kjære, og for den som venter på at sine skal komme.

Lisa Jeanette Foss jobber på Smøla sykehjem, og ville gjøre noe med dette. Med god hjelp fra IKT-konsulent Kjetil Rangnes har hun nå fått «digitale besøk» opp å gå. Det betyr at pårørende nå kan ta kontakt med Smøla sykehjem for en videosamtale med sine kjære.

Over: Lisa Jeanette Foss og Kjetil Rangnes tester at både lyd og bilde fungerer. Alle ansatte har fått «oppskrift» av Jeanette på hva de skal gjøre for at pårørende skal logge seg på for en videosamtale.

Smøla sykehjem ønsker at du som er pårørende ringer i forkant av videosamtalen. Dette for at pasienten skal få sette seg til rette i fredelige omgivelser både for å kunne se deg og høre hva du sier. Og for at personalet skal sette av tid til å hjelpe til med det tekniske.

Tidspunkter som kan passe for dette kan være mellom 11-12. om man ikke hviler etter lunsj kan man ta fra 12.15 og utover frem til 13.30.

Ettermiddag etter kl 16.15. Kaffe er jo kl 17.00, men er de i samtale så får de kaffe på rommet sitt.

Kveldsmat kl 19.00. så rundt dette tidspunktet passer det ikke så godt.

For at vi skal forberede pasienten, finne et rolig sted- så ring oss gjerne først på 71 54 47 00. Du vil få en lenke tilsendt slik at du kan logge deg direkte på sykehjemmet. Ingen registrering eller nedlasting er nødvendig.

Vi har foreløpig bare et nettbrett, så det kan hende at det er i bruk når du ringer. Det er derfor veldig greit med en avtale!

Velkommen til digitalt besøk!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Omsorgstelefonen er åpnet!

Over: Dyktige fagfolk som skal betjene omsorgstelefonen i forbindelse med det pågående korona-utbruddet. Fra venstre: Sosionom Guri Bare Solvang, fysioterapeut og folkehelsekoordinator Lillian Langset, avdelingsleder i hjemmetjenesten og kreftkoordinator Gunvor Astrid Folde, fysioterapeut Ina Therese Næss. Ina, Guri og Lillian er til vanlig aktivt opptatt med drift av Frisklivssentralen. Friskliv er på grunn av de gjeldende restriksjonene satt på pause, og nå brukes både tid og kompetanse på alternative tiltak for Smølas befolkning, som nettopp Omsorgstelefonen. Foto: Inger-Lise Lervik


Det er opprettet en omsorgstelefon i Smøla kommune. Les mer på Smøla kommune sine sider.

Omsorgstelefonen er et tilbud for alle Smølas innbygger. Telefonen er betjent av helsepersonell som setter deg i kontakt med kommunen sine aktuelle tjenester.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar