«Hva er viktig for deg?»-dagen 2021

Dagen markeres i år 9.juni i over 50 land. Målet er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene.

Ved at helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?», flyttes oppmerksomheten fra «Hva er i veien med deg?».

Vi har tatt en runde dagen før dagen for å snakke både med helsepersonell og tjenestemottakere for å spørre om hva som er viktige forutsetninger for en god dag.

Gode kolleger på Smøla legekontor

Over: Spesialhjelpepleier Karin Svenning og turnuslege Aslak Storrø, begge Smøla legekontor. Vi spør om hva som er viktig for de to i arbeidslivet. «En god dag på jobben kjennetegnes av raushet og godt samarbeid» mener Karin. «…og god stemning» tilføyer Aslak. Vi som er kolleger kan signere på at begge er gode rollemodeller for både rausheta og stemninga!

Avdelingslederen har bilde av ansatte på PCn sin

Over: Avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Gunvor Astrid Folde synes det er viktig med et arbeidsmiljø med engasjere medarbeidere. «Det er viktig for meg å få energi av mine kolleger, og at jeg også kan gi positiv energi til andre»

Laila og Cristian klar for kveldsvakt

Over: Hjelpepleier Laila Eilertsen og sykepleier Cristian er klar for seinvakt på hjul i Hjemmesykepleien.

Hva er viktig for oss? Jo, en fin start på vakta og positive holdninger bidrar til at vi er godt rustet til å bringe den gode dagen videre til de vi skal hjelpe! Det er viktig for oss»

Beboere på pensjonærheimen i hyggelig passiar

Over: fra venstre Edvard Edvardsen, Nils Arvid Dyrnes, Berit Gjøstøl og Inger Rangnes synes at de har et godt liv på pensjonærheimen, og at det er viktig å kunne opprettholde funksjoner og aktiviteter som gjør hverdagen meningsfull.

Alle sier det er viktig å bevare helsa «så godt det lar seg gjøre». Å kunne være i bevegelse og å komme seg ut på spaserturer. Å få besøk og å være i lag med familie betyr mye.

I tillegg sier de fire at dagene av og til kan bli lange, og at det derfor er viktig å kunne gjøre aktiviteter som gir trivsel i hverdagen. Det kan for eksempel være å lese, løse kryssord, lytte på radio eller lignende.

Kari Lie, alltid på farten!

Over: Kommunefysioterapeut Kari Lie jobber med alt fra de aller yngste til de aller eldste på Smøla. Hun er den som blant annet sørger for at pasienter på korttidsopphold i sykehjem kommer seg tilbake til hjemmet etter sykdom og skade. Mange pasienter sier at nettopp det er det aller viktigste for dem, nemlig å kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Det som er viktigst for Kari er å gjøre noe meningsfullt hver dag på jobb: «For meg er det viktig å kunne organisere arbeidsdagen slik at jeg får gjort alt som gjøres!»

Skjermet avdeling, Smøla sykehjem, i teammøte. Fra venstre: Agnieszka, Anne Karin, Hilde, Heidi, Oddrun og Katja

Over: Gjengen på Skjermet avdeling er enige om at det er viktig å være et godt team. De sier videre: «Det er viktig å glede seg til å komme på jobb, og det er viktig å dra hjem med en god følelse over å ha rukket det som er viktig og betyr mye for de som trenger oss»

Lisa Foss (snart helsefagarbeider) ved Aktivitetstavla

Over: Vi spør Lisa om hva hun mener er viktig for at arbeidsdagen skal bli god: «For meg er det viktig å ha god flyt i samarbeidet og i kommunikasjonen»

Heidi Berland, sykehjemsleder

Over: Heidi Berland gleder seg til å gå på jobb, og setter pris på å ha en interessant jobb. Hva er viktig for meg? Jo, de daglige samtalene med pasientene, med pårørende og med mine gode kolleger, og at alle har det bra – det er viktig for meg svarer Heidi.

Helse og omsorg på Smøla vil markere «Hva er viktig for deg»-dagen men å gi ekstra oppmerksomhet på den gode samtalen, på å lytte og å lære av hverandre. Vi ønsker alle som jobber med folk tillykke med dagen og markeringen!

Les mer om dagen på FHI sine sider

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Verdens aktivitetsdag med kyndige pådrivere!

Over: Helsedirektoratet sin kampanjeplakat.

Smøla Helsesenter sin egen Frisklivssentral arrangerte i samarbeid med Smøla LHL åpen dag for alle Smølaværinger!

Over: Frisklivssentralen invitasjon til Smølas befolkning om å delta på verdens aktivitetsdag.

«Verdens aktivitetsdag, eller «Move for Health Day» som dagen heter internasjonalt, markeres i forbindelse med 10. mai hvert år. Gro Harlem Brundtland, tidligere leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), etablerte Verdens aktivitetsdag i 2003.

Den globale oppmerksomheten rettes mot fysisk aktivitet som kilde til glede og overskudd, helsegevinstene ved fysisk aktivitet og aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer. Norge er ett av mange land som markerer dagen.» Kilde: Fysioterapeuten.no

Over: Mange valgte å møte opp for å markere dagen gjennom fellesskap og trening!

Stor honnør til Smøla Friskliv ved Lillian Langset, Ina Therese Næss, Hanne Folden Nordset og Guri Bae Solvang for å skape engasjement, treningsglede og god folkehelse på Smøla! 💐🙏🏻

Fra venstre: Lillian Langset, Hanne Folden Nordseth, Ina Therese Næss og Guri Bae Solvang. Bildet er fra en tidligere anledning.

Les mer om Frisklivssentralen i Smøla kommune på Facebook.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kompetanseheving i koronatider; 2000 kurs gjennomført!

For ansatte i Helse- og omsorgssektoren stilles det store krav til ansatte om å holde seg faglig oppdaterte. Det stilles like stort ansvar til arbeidsgiver å legge til rette for undervisning.

Ingen tjenesteområder er regulert av flere lover og forskrifter enn helsesektoren. I tillegg kommer det stadig nye tillegg, endringer og føringer.

Vi har tidligere skrevet om Tema-timen, som var drop-in undervisning på 15-20 minutter tilrettelagt av våre dyktige sekretærer.

Konseptet er nå videreutviklet og mer tilpasset naturlige møteplasser i arbeidstiden i personalmøter, teammøter og lignende.

Sykepleier og forbedringsagent Iselin Svenning har i samarbeid med ansatte og ledere utarbeidet Opplæringsplan for alle ansatte i sykehjem og hjemmetjenestene. Planen tar for seg et halvt år i gangen, og med fokus på nye tema hver måned. Kursene er i hovedsak E-læring i kombinasjon med refleksjon i team.

Over: Iselin Svenning
Fra innholdsregistret i årets opplæringsplan. Kursene som hører til hvert tema er obligatoriske.

Smøla kommune har kjøpt tilgang til 2 viktige portaler for E-læring, Visma Veilederen og NHI.

Kursene fra NHI gir et dypdykk i de viktigste fagområdene i tjenestene, og er tilpasser personell med ulik kompetanse og utdanning.

Visma Veilederen tilbyr en lang rekke e-læringskurs hvor komplisert lovverk er omsatt til lett forståelige eksempler og situasjoner fra praksisfeltet.

Over: skjermdump fra Veilederen.no

Visma Veilederen og NHI samarbeider, og dermed blir kursene mer utfyllende.

Over: skjermdump fra NHI sine sider

I tillegg tilbys kurs gjennom NOKLUS (norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) en lang rekke kurs for helsepersonell med ansvar for prøvetaking. Smøla kommune har avtale med NOKLUS både for sykehjem, legekontor og hjemmesykepleie.

Skjermdump fra NOKLUS sine sider

Kommunens kvalitetssystem er også knyttet opp til fagprosedyrer levert av VAR Healthcare. Disse fagprosedyrer er kunnskapsbaserte, og tilgjengelige også gjennom fagsystemene. Her er det også stor tilgang på E-læring og tester.

Skjermdump fra VAR Healthcare sine siner.

Siden 2018 er det registrert gjennomført 2000 kurs på til sammen 200 brukere. Det er en tydelig økning i E-læring i løpet av det siste året. Dette har nok har sammenheng med mindre tilgang på eksterne og interne kurs pga pandemien. Økt fokus- og tilgang på gode digitale kurs har også en betydning.

Kunnskapsnåla

Over og under: «Kunnskspsnåla» deles sammen med et hedersbevis ut til de som har gjennomført minst 20 kurs. Så langt i år er det delt ut 35 nåler!

Hensikten med å gjennomføre kurs er selvsagt ikke å konkurrere på kvantitet. Målet et å sørge for god tjenester ved at dyktige helsearbeidere får økt kompetanse gjennom læring og refleksjon.

Flere beskriver økt faglig engasjement og gode diskusjoner etterhvert som flere kurs gjennomføres.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nytt kull med helsefagarbeidere på vei!

Solveig Skaret Tysnes er sykepleier i Smøla kommune. Hun er nå nok en gang lærer for et nytt kull praksiskandidater som har starter på veien til fagbrev. Blogginnlegget er skrevet av Solveig, og bildene er tatt i forbindelse med undervisning.

KURS HELSEFAGARBEID

Smøla kurs og kompetansesenter holder kurs for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeidere. I omsorgstjenestene er det stadig mangel på arbeidskraft. Det har over tid vist seg vanskelig å rekruttere nok fagfolk. Nå er vi i gang med fjerde kullet med elever som skal ta den teoretiske delen av utdanninga. 

Forløpet fram mot fagbrev består av man må ha minst 5 år i 100% stilling i relevant praksis, samt bestått teoretisk eksamen Vg 2 helsefagarbeider.  

Teoriundervisningen går over 1,5 år med ukentlige samlinger som følger skoleåret 

Nåværende kurs består av 17 elever fra Smøla, Aure og Kristiansund. Elvene har praksis fra sykehjem, hjemmetjenester, bofelleskap og BPA. Noen har fagbrev fra andre yrker og har svært ulike yrkesbakgrunn. Noen er fra andre kulturer. Mangfoldet beriker undervisninga da elevene kan dele sine erfaringer med hverandre.

Over: Folkehelsekoordinator og fysioterapeut i Smøla kommune Lillian Langset. Her på Smøla rådhus hvor hun underviser hun praksiskandidatene om nettopp folkehelse.

Undervisninga er 4 timer hver onsdags kveld. Alle elevene jobber i tillegg til skolegang. Når reiseveien er mellom 1-2 timer en vei for halve kullet, sier det seg selv at dette er en svært motivert gjeng.

Elevene som starter på dette utdanningsforløpet er lovet å ha fortrinn til ledige stillinger de kvalifiserer for i den kommunen de bor.

Praksisen er en svært viktig del av opplæringa, og de må selv sørge for å skaffe seg den. De ansatte på praksisplassene må sørge for veiledning av elvene. Det har vært jobbet med å få til praksisveiledning mer ordnede former, men det har foreløpig ikke lyktes.

Teoriundervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og oppgaveskriving. En svært viktig del av læringa er at elvene bidrar med sine erfaringer, og at elevene diskutere og reflekterer over forskjellige problemstillinger.

Over: lærer og sykepleier Solveig Skaret Tysnes, her sammen med gjesteforeleser og turnuslege Aslak Moen Storrø. Svært mange personer med ulik yrkes og utdanningsbakgrunn bidrar i undervisningsopplegget.

Vi har også mange gjesteforelesere, leger , tannlege, sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, ambulansetjenesten ,folkehelsekoordinator, fysioterapeuter, sosionomer hjelpemiddelansvarlig, aktivitører og brukerrepresentanter.. Opplæringen er tverrfaglig så det er viktig at elevene får innsikt i hva de andre yrker de samarbeider med representerer. Brukerrepresentantene er særlig verdigfult for å få fram brukerperspektivet.

Vi har også litt praksisundervisning. Men det er for tiden l vanskelig å gjennomføre på grunn av koronasituasjonen.

Vi håper på at alle elevene skal gjennomføre det teoretiske forløpet på 1,5 år.  Det er nok både krevende og givende.  Belønningen er fagbrev, og mange interessante jobbmuligheter som venter på dem i framtida. 

Jeg ønsker dem all verdens lykke til! 

Solveig Skaret Tysnes 

Sykepleier og lærer

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Viktig informasjon til deg som har fastlege på Smøla!

Smøla legekontor har fått nytt fagsystem, og med det ny løsning for timebestilling.

Fra og med mandag 19.april 2021 kan du bestille legetime på Helsenorge.no

Tjenesten er gratis, og her får du dessuten nyttig informasjon om andre forhold som er knyttet til helsen din.

Helsenorge.no har sikker pålogging med Bank-Id. Når du er logget inn får du opp en meny du kan velge fra (se under)- timeavtaler er merket med en rød prikk.

Her kan du også se reseptene dine, få prøvesvar dersom du har tatt en koronatest, se henvisinger med mer.

Smøla legekontor setter stor pris på at du benytter Helsenorge.no for timebestilling!

Det er fortsatt mulig å bestille time i løpet av telefontiden.

Dersom du ikke kan vente på time må du kontakte legevakt, eller eventuelt AMK ved øyeblikkelig hjelp.

Les mer om kontaktinfo på Smøla kommunes hjemmesider.

Over: meny over personlig informasjon og tilgjengelige tjenester som ligger på Helsenorge.no sine sider. Vi anbefaler alle å gjøre seg kjent med hva som er tilgjengelig. helsenorge.no er en offentlig tjeneste for alle innbyggere.

Du kan gå direkte til timebestilling fra åpningssiden. Innlogging kommer opp automatisk.

Obs! 🛑 Timebestilling via appen Helserespons er ikke lenger mulig.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Stor folkehelseundersøkelse i Møre og Romsdal fylke

 

Vil ha innbyggere i Smøla kommune med i en folkehelseundersøkelse!

Denne uken og frem til 14. februar får 56 000 innbyggere i fylket over 18 år invitasjon til å delta i en folkehelseundersøkelse. Svarene som kommer inn, skal brukes til å lage både lokale og regionale planer og til å prioritere hvilke tiltak som må settes inn for å bedre folkehelsa. I de nærmeste dagene vil innbyggere over hele fylket motta en sms eller e-post om å delta på Folkehelseundersøkelsen. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, og om egen helse og livskvalitet, levevaner, skader og ulykker.

Informasjonen vi får fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva vi skal prioritere i vårt arbeid for en bærekraftig samfunnsutvikling i kommunen og i Møre og Romsdal.

Første gang i Møre og Romsdal

Dette er første gang at vi gjennomfører en så stor undersøkelse for å kartlegge befolkningen sin helse, trivsel og livskvalitet i fylket. Deltakerne er et representativt utvalg som blir tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Opplysningene blir lagra og behandla i samsvar med gjeldende regler om personvern.

Viktig med høy svarprosent!

Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og mange fylker har allerede har gjennomført slike undersøkelsen i sitt fylke.

Vi ønsker at flest mulig av dem som får invitasjon til å delta svarer på undersøkelsen. På denne måten kan alle bidra til det tas hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i vår kommune og til forskning på fylkes- og landsbasis. Resultatene vil utgjøre et svært viktig grunnlag for hvordan vi legger planer i årene fremover.

På Møre og Romsdal fylkeskommune og Folkehelseinstituttet sine nettsider kan du lese mer om undersøkelsen.

Spørsmål?

Ta kontakt med vår folkehelsekoordinator i Smøla kommune, Lillian Langset. 

Over: Folkehelsekoordinator Lillian Langset (til høyre) minner alle som har mottatt invitasjon om å besvare undersøkelsen. Her sammen med Hanne Nordseth i forbindelse med et annet folkehelsetiltak- nemlig Frisklivskurs om «Bra mat.
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Første medisindispenser tatt i bruk på Smøla!

Når man bruker mange ulike medisiner, kanskje også flere ganger om dagen kan det bli mye å holde styr på. Hjemmetjenestene på Smøla har i dag etter grundige forberedelser satt medisineringsrobot i bruk for den første tjenestemottakeren i kommunen. Denne brukeren får rette legemidlene på riktig tidspunkt og i riktig dose.

Automatisk medisinhåndtering skal også bidra til å frigjøre verdifull tid hos helsepersonell som ellers må ha reist ut til tjenestemottaker for å gi medisinene fra multidoseforpakning eller dosett.

Over: En viktig milepæl. Foto: hjelpemiddelansvarlig Hanne Roksvåg

Medisindispenseren minner tjenestemottakeren om å ta legemidlene sine, og sørger på denne måten for at disse tas på riktig tidspunkt.

Mange opplever å få økt frihet og bedre mestringsfølelse når de får ansvar for egen medisinering.

Av ulike grunner er det ikke alle som har nytte av denne typen teknologi. Men for mange vil denne løsningen være svært god. Det betyr at flere vil få tilbud om medisindispenser i hjemmet i løpet av inneværende og kommende år!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Første koronavaksiner satt på Smøla

Smøla kommune fikk utlevert 10 doser med vaksiner denne uken, og alle er satt.

Over: Oddvar Arne Eilertsen (70), satte pris på å bli vaksinert.
Over: …og dette ble feiret med 20 ml med edle dråper før klokken 11.00 i formiddag. Den fineste konjakk fra en ganske nylig 70-årsdag ble servert i medisinbeger av plast for anledning.

Ansvarlig for vaksinasjonene på Smøla er Helsesykepleier Else Jorunn Lillenes.

Hun følger retningslinjene for vaksinasjon fra Folkehelseinstituttet, og det er pasienter i sykehjem som er prioritert først.

Over: Helsesykepleier Else Jorunn Lillenes har satt tusenvis av vaksiner gjennom årene. Likevel, det ble et historisk øyeblikk å bevitne ar den aller første koronavaksinen ble satt på Smøla sykehjem. Den første på listen av de som har takket ja til å la seg vaksinere var Oddvar Arne Eilertsen (70 år). I bakgrunnen sykepleier Synøve Jota Gulla ved Smøla sykehjem er glad for at vaksinasjonen er i gang.
Over: Oddvar Arne er glad for å være vaksinert. Han og alle andre som vaksineres må imidlertid belage seg på å bli stukket en gang til etter ca 3 uker for å oppnå full effekt. Her sammen med lærling i helsefagarbeid Magnhild Nordheim som hadde ansvar for å observere eventuelle reaksjoner på vaksinen. Alt gikk helt greit og komplikasjonsfritt for seg!

Kommunene vil motta flere vaksinedoser ukentlig framover. Legetjenesten har ansvar for å prioritere hvem som får tilbud om vaksine til enhver tid, ut i fra de kriteriene som er gitt av FHI.

Les mer om vaksinasjonsplan for Smøla på kommunens hjemmesider.

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Julebrev~ «from all of us to all you» 🎄

Kjære alle sammen!

Den viktigste jobben vår er å ivareta befolkningens behov for trygge og gode tjenester.

Knapphet på personalressurser og økende omfang av oppgaver gjør hverdagen krevende både for ansatte, og for den som har behov for helsehjelp. Helsepersonell er vant til mange og lange arbeidsdager og -uker. I år har i tillegg den store omstillingsevnen blitt satt på prøve. Mange kjenner nå på en utmattelse over å ha levd under er vedvarende press og usikkerhet over mange lange måneder.

Helse- og omsorgstjenestene utgjør noen av samfunnets viktigste bakkemannskap. Men ingen kan bære alle byrder alene.

Alle kjenner nå på stor takknemlighet over god kollegastøtte, i og utenfor egen enhet. Og i tillegg oppleves det godt å stå skulder ved skulder med utallige innbyggere i kommunen som ønsker å støtte opp om gode tiltak.

Stor og varm takk til hver og en av dere som bidrar til gode helsetjenester, enten det er med «støvlene på», støttespiller eller heiagjeng!

Helse- og omsorgstjenestene hilser God Jul til alle! Fra venstre sykepleier og stedfortreder for avdelingsleder Synøve Jota Gulla, avdelingsleder hjemmetjenestene Gunvor Astrid Folde, avdelingsleder sykehjem Heidi Elisabeth Berland, sekretær og systemansvarlig Ann Kristin Roksvåg Folde, sekretær og systemansvarlig Tove Kleven og sykepleier og stedfortreder for avdelingsleder Cicilie Sørstrand. Helt til høyre står utstillingsdukker Laura, som for anledning er kledd til julehøytid. 🎄
God jul fra alle alle på Smøla helsesenter! 🎄🎅🏼

Bilder fra året som har gått (oppdateres)

Over: De første testene ble utført under åpen himmel i sø’vest kuling og regn her ved Karin Sørøy Svenning og Oddny Iren Jensen (over til venstre). Etter en stund ble et nytt koronalegekontor med teststasjon opprettet på rekordtid. Smittevernlege Håvard Bjørkly og Karin Svenning (nederst til venstre) på «koronalaboratoriet». Legespesialist Johan Gudjonsson er leder av sporingsteamet og har sammen med lab.personell stått for de fleste av de nå etterhvert godt over 800 testene som er utført. Alle testene har i skrivende vært negative, og Gudjonsson roser Smølas befolkning for å etterleve både sentrale og lokale smittevernråd.
Plakaten nederst til høyre er en av flere som Smøla Friskliv laget som motivasjon og oppmuntring til kolleger i Helse- og omsorgstjenestene. Karin Svenning har i 9 måneder hatt full logistikk og lagerhold over sårt tiltrengt smittevernutstyr, og i har ukentlig opptelling og rapportering.
Over: Nedstengningen av landet satte flere funksjoner ut av normal drift, også på Smøla. Ingen uten særlig avtale fikk møte til behandling ved Smøla Helsesenter. Det ble innført adgangskontroll på sykehjem og tiltak for å redusere besøk i hjemmene. Øverst fra venstre: Guri Bae Solvang – klinisk sosionom, Lillian Langset, fysioterapeut, Gunvor Astrid Folde -spesialsykepleier og avdelingsleder i hjemmetjenestene, og Ina Therese Næss, fysioterapeut. Her ved er planleggingsmøte for oppstart av Koronatelefonen våren 2020. Her kunne alle som hadde behov for råd, støtte og veiledning ringe for å få kompetent bistand. Mange ble dessuten oppringt av de som betjente telefonene. Under til venstre: IT-konsulent Kjetil Rangnes og assistent ved Smøla sykehjem setter opp nettbrett for digitale besøk på sykehjem. Kjetil Ragnes har bistått Helsetjenesten med et betydelig antall timer med er utall av digitale og teknologiske løsninger. Nederst til høyre: Oppmuntringstre utenfor Smøla sykehjem, pyntet med hyggelige hilsener i en krevende tid.
Takk til kolleger fra andre enheter for godt samarbeid. Øverst: Teknisk vakt og beredskap sin vaktmester «på huset» er Olav Sørstrand. Han har snekret, båret, fikset og kjørt for å bistå Helse – og omsorgstjenestene med optimale løsninger ved stadige omstilling i tjenestene. Under til høyre: Bente Skillingen og Eleonor Libres, samt Lidiane Fagerheim til venstre er renholdere i Serviceenheten. De sørger for utallige rene flater og kontaktpunkter over hele bygget. Under til høyre: Ewa Pawlowitcz ved Serviceenhetens vaskeri leverer rent arbeidstøy til alle ansatte.
Over og under: Våre dyktige Helsesykepleiere Else Jorunn Lillenes og Grethe Rise gikk av med pensjon i høst. Her i fra markeringen. Else Jorunn er både Helsesykepleier og jordmor, og bistår nå kommunen med kompetanse og arbeidskraft fram til ny ansettelser er på plass. Grethe Rise bistår også fortsatt med vaksinasjon.

Else Jorunn Lillenes har lagt plan for- og skal lede arbeidet arbeidet med Covid-19 vaksinasjon på nyåret. Foto under: fra en tidligere influensavaksinering.

Takk til alle som bidrar med trivselsskapende tiltak ♥️💐🌟

Over: Jorunn Skaret (øverst til venstre) en ildsjel som gjør en forskjell. Hun strikker, hekler og syr gjenstander som selges til inntekt til trivselsskapende tiltak. I tillegg har hun egne aktivitetstiltak på pensjonærheimen med sang, musikk, spill og samvær. Beboerne på pensjonærheimen deltok tidligere på aktiviteter på sykehjemmet, men etter pandemien har ikke dette vært en mulighet. Ved hjelp av midler fra Fylkesmannen er det nå iverksatt flere konkrete tiltak for å begrense ensomhet hos eldre som følge av koronaen. Andre aktører har vært svært viktige for denne gruppen. Nevner spesielt konserter på stedet og via SmølaPuls. I midten til høyre ser vi Asgeir Gjøstøl og Ann Helen Stamnsve på en sangstund ved pensjonærheimen. De har bidratt med utallige konserter dette året. Laila Skaret og Per Morten Svendsen er også viktige bidragsytere. Sanitetsforeningen Smyl på Innsmøla har sørget for pakker til alle.
Over: Tor Erling Hopmark (i midten øverst til høyre) kom med mengder av kreps og hummer i gave til beboere på sykehjem og pensjonærheim, og dyktige kokker på Serviceenheten sørget for festmåltid (til venstre). Nederst til høyre vår egen aktivitør Aud Jorunn Flataukan Holmen er bindeleddet mellom frivillige og tjenestene, og får magiske ting til å skje hver eneste arbeidsdag.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Jul i hus 🌟

Julepyntet pensjonærheim, sykehjem og helsehus

Årets fineste offentlige bygg må være på Innsmøla, og består av Pensjonærheimen, Smøla sykehjem med Serviceavdelingen, og Smøla Helsesenter som også rommer lokalene til Hjemmetjenestene på Smøla.

Bygningene rommer det som er hjemmene til ca 50 personer, og er arbeidsplassen til ca 100 personer som arbeider hverdag og helg, natt og dag. I tillegg har bygningene besøk av svært mange som skal til behandling og avtaler på Helsesenteret.

Lisa Jeanette Foss arbeider på Smøla sykehjem, og forteller om en samtale rundt bordet for en tid tilbake.

«Vi satt rundt bordet og snakket om jul og julestemning da en beboer sa: Æ har ikkje julestemning æ, det e så mørkt og så kaldt ut.»

Lisa sier videre at «jobben vår er å lytte og å forbedre», så hun tok dermed initiativ til å gjøre noe med julestemningen.

Over: Lisa Foss henger opp girlander ved inngangspartiet ved Smøla sykehjem

Styret for Minnegavefondet jobber effektivt med gode løsninger!

Styret for Minnegavefondet får initiativet forelagt utenom ordinær møtetid, og leder Helle-Iren Moe Reitan jobber effektivt ved å ta en telefonrunde til styrets medlemmer: Aud Jorunn Flataukan Holmen, Tove Pettersen, Janne Osen, Sonja Sørøy og Hilde Berntzen. Det ble besluttet å bruke 5000 kroner til å skape lys i mørketiden.

Vidar Holm i liften som Oddvar Moe stilte til disposisjon.

Vidar Holm ble forespurt om oppdraget, og tok på seg arbeidet gratis. Med seg på denne store dugnaden hadde han Mette Kristiansen, og Oddbjørn Moe stilte vederlagsfritt opp med lift!

Les mer om denne gode innsatsen på Ksu.no sine sider!

Stor takk til initiativtaker Lisa, til styret for Minnegavefondet, til Vidar Holm, Mette Kristiansen og ikke minst Oddbjørn Moe. 💐👏🏻🌟

I går fredag 27.11. var lysene på plass. Lisa Foss forteller at hun satt sammen med samme pasient som for kort tiden syntes det var så mørkt og trist. Nå sa hun: «Det e så mykji lys og varme her no, både ut og inn. Og det gjør så inderlig godt, og det e så koselig»

Julebakst på sykehjemmet

I tillegg til lys og varme utendørs er det trivsel og aktivitet innomhus.

Bildene er hentet fra Smøla sykehjem sin Facebook-side med tilltalelse av administrator. Bildene er tatt av Aud Jorunn Holmen, Lisa Foss og Lene Hoseth.

Kilde over og under- ABC Nyheter: https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/11/18/195720436/bent-hoie-en-stjerne-i-vinduet-er-ekstra-viktig-i-vinter

Helseministeren avslutter med å si: «Det er hjelp å få». Helse – og omsorg på Smøla støtter utsagnet, og oppfordrer alle til å følge ministerens råd.

God førjulstid til alle ♥️

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar