Friskliv våren 2023

Da var tiden kommet for nye grupper og oppstart av friskliv.

Bildet ovenfor er fra en treningsøkt i Vindmølleparken!

I dag begynner 27 deltakere på friskliv resept med trening, samtaler, kurs og oppfølgning. På mandager foregår trening innendørs i Smølahallen. Balanse, koordinasjon, styrke, kondisjon, boksing, aerobic, step, yoga og pilates er bare noe av det vi prøver ut i hallen. På torsdager trener vi utendørs, gjerne ved Varden. Intervaller, utholdenhet, powerwalks, kjerne og styrketrening er noe av det vi gjennomfører ute. Av og til tar vi å legger treningsøkten nært et turområde rundt om på Smøla. Treningsøkter blir nøye tilpasset alle deltakere.

Friskliv resept er for alle voksne på Smøla som ønsker å endre livsstil, mestre hverdag- og arbeidsliv bedre, er sykemeldt eller i risiko og/eller har utfordringer knyttet til sin helsetilstand. Har du utfordringer knyttet til fysisk, psykisk eller sosial helse? Da kan frisklivssentralen bistå med støtte, veiledning og gi deg verktøy for å mestre hverdagen bedre.

Alle deltakere får individuelle samtaler og oppfølgning underveis. Det kan være samtaler rundt temaene ernæring, arbeidshelse, psykisk helse, mestring av hverdag og livsstilsendring. Frisklivssentralen kan denne våren tilby samtaler med deltakere, kurs innenfor stress og belastning samt ernæringsforedrag. Instruktører du kan møte på er fysioterapeut Ina, psykiatrisk sykepleier Ingri, familie- og parterapeut Guri og frisklivskoordinator Lillian.

Friskliv Ung

Nytt tilbud i Smøla! For alle barn i 5-7. klassetrinn. Oppstart: tirsdag 28.februar.

Det er behov for et helsefremmende og forebyggende tiltak for barn i Smøla. Friskliv ung er et kommunalt tilbud som frisklivssentralen drifter. Barna skal oppleve mestring gjennom aktivitet, lek og samhold. Vi starter med et prøveprosjekt, hvor 5-7. klassetrinn blir invitert til å delta på friskliv ung tirsdager kl. 14.10. Har du barn i denne alderen? Ikke for sent å melde på barnet, søknadsskjema finner du på helsesenteret, på Smølas hjemmeside eller bare ring telefonnummer nedenfor.

All aktivitet skal foregå i Smølahallen. Rett etter skoletid står instruktører klare til å ta imot barna. Vi starter med en liten matbit før aktiviteten. Vi fortsetter videre med 1 time lek og aktivitet, som alle barn kan være med på. Fra 15.45 til 16.15 går buss for barna som er med.

Tilbudet er gratis. Ta kontakt hvis du har et barn dette kunne være aktuelt for. Vi håper at tilbudet også blir mulig for flere barn i flere aldre etter hvert. Instruktører på disse øktene er fysioterapeut Ina, familie- og parterapeut Guri, fysioterapeut Katrine og frisklivskoordinator Lillian.

Frisklivssentralen på Smøla har flere arrangementer i løpet av våren 2023.

  • Vi ønsker å fremme gode vaner blant befolkningen.
  • Bidra til mestring blant barn, unge og voksne.
  • Forebygge livsstilssykdommer og øke livskvalitet.

Frisklivssentralen har base på Smøla helsesenter.
Tlf: 900 96 483
lillian.langset@smola.kommune.no

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Dagavdelingen er offisielt åpnet!

Smøla kommune har fått et flott nytt dagtilbud for hjemmeboende med demenssykdom. Avdelingen ble tirsdag offisielt åpnet med både inviterte gjester og åpent hus.

Avdelingen skal drives av Aud Jorunn Holmen i samarbeid med Ann Kristin Roksvåg Folde, konsulent ved Smøla sykehjem.

De to ønsket velkommen, og orienterte om planer for videre drift, og om sine visjoner. De ønsker å tilby trygghet og mestring for brukerne i et trivelig miljø. I tillegg skal pårørende få mulighet til støtte og avlastning gjennom dette tilbudet.

Over: ordfører Svein Roksvåg deltok på åpningen og ønsket lykke til med det videre arbeidet. Her flankert av Ann Kristin Roksvåg Folde (til venstre) og Aud Jorunn Holmen (til høyre) i forbindelse med at han overrekker blomster og gode ord på veien.

Over: flere inviterte gjester. Fra høyre: Kommunedirektør Birgit Eckhoff, kommunalsjef Ingeborg Jonsrud Dyrnes, vaktmester Olav Sørstrand, ordfører Svein Roksvåg og helt til venstre fungerende avdelingsleder ved Smøla sykehjem Synøve Jota Gulla.

Dagtilbud for hjemmeboende med demenssykdom ble et lovkrav i 2020. Arbeidet med etablering av dette tilbudet startet i 2019, og planen var å ta i bruk det aktuelle lokalet. Pga av pandemien måtte arealet benyttes til luftveisklinikk og teststasjon, og arbeidet med dagavdelingen ble utsatt til sommeren 2022.

I påvente av egnede lokaler dagopphold blitt gitt som et noe begrenset tilbud ved Smøla sykehjem. Men fra sommeren 2022 har det altså blitt lagt ned utallige arbeidstimer med rydding, oppussing, organisering og forberedelser for å kunne ta i bruk den nye dagavdelingen.

Over: bilde fra en av stuene. Denne er innredet med eldre møbler og gjenstander som skal skape minner og rammer for gode samtaler og trivelige stunder.
Over: detaljer fra stuen på forrige bilde.
Stue Nr 2 er innredet med nye møbler. Det er aktivitør Aud Jorunn Holmen som har stått for det aller meste av oppussingsarbeidet. Hun og Ann Kristin Roksvåg Folde har hatt en hektisk innspurt med å få alt klart til åpningen. I tillegg har Teknisk vakt og beredskap bistått med mange tiltak og praktiske løsninger.
Over: ansatte og besøkende på omvisning i dagavdelingen.

Les mer om dagtilbudet på Smøla kommune sine hjemmesider.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Trygg hjemme på Smøla

Trygg hjemme- velkommen til informasjonsmøte!

Når: tirsdag 29.11 klokka 18-20

Hvor: Smøla rådhus, kommunestyresalen

Hvem: eldre og hjemmeboende med nedsatt funksjonsnivå, samt pårørende.

Hjemmetjenestene på Smøla samarbeider med Nordmøre Interkommunale Brann og Redning- NIBR- om å brannsikkerhet og øke brannsikkerhet og trygghet for eldre og sårbare hjemmeboende på Smøla.

Over, fra venstre: brannvernleder hjemmetjenesten Merete Stensø, Karin Munck og Marius Øien-Hansen (NIBR), hjelpemiddelansvarlig Hanne Roksvåg og avdelingsleder Iselin Svenning. Bildet er tatt i forbindelse med oppstart av samarbeidet tidligere i år.

• Karin Munck fra NIBR vil informere om samarbeidet og innsatsområdene

• Avdelingsleder Iselin Svenning orienterer om hvordan ansatte i hjemmetjenestene er involvert i dette arbeidet. 

• Velferdsteknologi- og hjelpemiddelansvarlig Hanne Roksvåg informerer om teknologiske hjelpemidler som bidrar til økt trygghet for hjemmeboende. 

• Visning av unik film om velferdsteknologi, produser av og med folk på Smøla!

Det blir enkel servering.

Vel møtt!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hjemmehjelpenes dag

4. november er hjemmehjelpenes yrkesdag- og Smøla kommune har et knippe dyktige og dedikerte hjemmehjelpere som vi setter stor pris på.

Fra venstre Merete Stensø, hjelpepleier. Janne Klara Osen, omsorgsarbeidet. Janne Roksvåg, assistent i løp for å ta fagbrev som helsefagarbeider. Hjemmehjelperne på Smøla har altså mye kompetanse, og utfører varierte oppgaver og tjenester hver eneste dag. Hjemmehjelperne har base på Smøla pensjonærheim, og denne uka har gjengen flyttet fra kontor i kjelleren til nyoppussede og trivelige lokaler i hovedetasjen. På den måten blir de også mer tilgjengelige fot beboere, besøkende og kolleger fra andre avdelinger og enheter.
Over: Janne Roksvåg finpusser plan for dagen.

«Tjenesten hjemmehjelp kalles nå for praktisk bistand.

Som hjemmehjelp gir du praktisk bistand til mennesker som trenger hjelp til å mestre dagliglivet, på grunn av alder, sykdom eller spesielle behov. 

Vanlige arbeidsoppgaver for hjemmehjelp:

  • rengjøring
  • matlaging
  • innkjøp
  • vask av klær
  • I tillegg kan hjemmehjelpen gi omsorg og hjelpe til med personlig stell.

Hensikten med hjemmehjelp er at brukerne skal klare å bo i sitt eget hjem, selv om de har behov for hjelp til ulike gjøremål. Brukermedvirkning og brukernes behov er sentralt i alt omsorgsarbeid.» Kilde: utdanning.no

Over: Hjelpepleier Merete Stensø forbereder medisinutlevering. Den nye arbeidsstasjonen har fått en praktisk kjøkkenseksjon som letter arbeidsprosessene på Smøla pensjonærheim. Boligen hadde opprinnelig 17 leiligheter for personer med bistandsbehov. Antall leiligheter er nå redusert til 14 av byggtekniske årsdager.
Over: omsorgsarbeider Janne Osen tar en pust i bakken mellom oppdrag og tiltak.

Gratulerer med dagen til alle hjemmehjelpere både på Smøla og i resten av landet – dere gjør en forskjell 🇳🇴🌸

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fødselsforberedende kurs

Smøla kommune har i dag gjennomført det aller første fødselsforberedende kurset for vordende foreldre.

Oppstart har vært planlagt i lang tid, har blitt utsatt flere ganger grunnet pandemien.

Jordmor Lise Brændeland har vært primus motor for å få i gang dette viktige tilbudet. Med på laget har hun et flott knippe dyktige fagfolk fra flere tjenesteområder. Se foto under.

Fra venstre: Ingrid Settemsdal, spesialsykepleier psykisk helse. Guri Bae Solberg, klinisk sosionom og familieterapeut. Lise Brændeland, jordmor. Ina Therese Næss, fysioterapeut og Cicilie Sørstrand, Helsesykepleier.

Kveldens tema var blant annet; fødsel, barseltid, helsestasjonsoppfølging, fysisk helse i svangerskapet og etterpå, psykisk helse og endringer i parforholdet.

Teamet bak satsingen ønsker at tilbudet blant annet vil bidra til å trygge foreldrene på hva de har i vente, og dermed også gi barnet og familien en god start sammen.

Vi ønsker alle vordende smølaforeldre masse lykke til 🌸

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

“SNAKK OM SELVMORDSTANKER-DET KAN REDDE LIV”

Vil du eller din forening være ambassadør i folkeopplysningskampanjen?

I 2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Av disse var 2 av 3 menn. I regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord «Ingen å miste, 2020-2025» er det satt fokus på mange tiltak. Skal vi forebygge selvmord må det gjøres der folk lever og bor.

Ett av tiltakene i handlingsplanen er regionale folkeopplysningskampanjer om selvmordsforebygging. Region midt planlegger kampanjen «Snakk om selvmordstanker- det kan redde liv» høsten 2022 og i den forbindelse ønsker vi ambassadører fra frivillige lag og organisasjoner, arbeidsplasser, idrettslag og statlige etater m.fl. for å sette temaet selvmord på dagsorden. Dette er et samfunnsoppdrag hvor alle kan bidra!

Som ambassadør er det ønskelig at du eller din organisasjon/arbeidssted setter temaet selvmord på dagsorden ved å dele materiell fra Helsedirektoratet som er prosjekteier og samtidig si noe om hvorfor selvmordsforebygging må fokuseres på.

Vi vil sende ut «postetekster» som dere kan bruke for å dele informasjon om kampanjen på hjemmesider, i sosiale medier m.m, men vi vil gjerne at dere tilpasser tekstene slik at de passer deres organisasjon/arbeidssted.

Folkeopplysningskampanjen starter i oktober (uke 41/42, nærmere dato vil komme for de som melder seg som ambassadører) og det vil da bli delt kampanjemateriell fra Helsedirektoratet i form av tekster, filmer og bilder på sosiale medier.

Vi håper at du/dere har anledning til å bidra i dette viktige arbeidet og vil være ambassadør for folkeopplysningskampanjen i region midt (Trøndelag og Møre og Romsdal).

Vedlagt ligger mer informasjon med beskrivelse av kampanjen, der finner du også en påmeldingslenke. Svarfrist er 1. september.

Påmeldingslenke: Påmelding som ambassadør for kampanjen «Snakk om selvmordstanker- det kan redde liv» (office.com)

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Partssammensatt nærværsarbeid ved Smøla sykehjem

Tekst og foto: Synøve Jota Gulla, avdelingsleder Smøla sykehjem

Fra dagens idédugnad ledet av Kevin Ehrenberg (Halogen) og NAV Arbeidslivssenter ved Nina Grawert og Dagmar Landstad

Smøla sykehjemmet samarbeider med Arbeidslivssenteret ved Nina Grawert og Dagmar Landstad med mål om å redusere sykefraværet.

Arbeidet er knyttet opp til IA Bransjeprogrammet, hvor det er fokusert spesielt på partssamarbeid.

Gjennom Bransjeprogrammet har Smøla sykehjem fått en unik mulighet til å få prosesshjelp fra tjenestedesignere fra Halogen.

Engasjement og idémyldring

Tirsdag 13.september ble det i et samarbeid mellom Halogen og NAV Arbeidslivssenter arrangert idémyldring på Gurisenteret for ansatte ved Smøla sykehjem.

Hele 17 ansatte fra sykehjemmet, fra alle 3 avdelinger deltok.

Tilbakeblikk på aktiviteter og tiltak som allerede er gjennomført

Først ble det en kort gjennomgåing av tidligere samlinger. Vi ble delt i 3 grupper der vi skulle velge oss problemstillinger vi har jobbet med tidligere, der vi skulle komme med ideer til løsning.

Der var det presisert at ingen ideer var dumme, for ut av dumme ideer kan det komme gode forslag.


Etter en god lunch med tapas fra produsenter fra Smøla, gikk vi i gang igjen med å plukke ned og klassifisere løsninger.

Det hele endte med at vi fikk 3 gode forslag som skal testes ut over en gitt periode i avdelingene.


Et veldig positivt innslag i en ellers så travel hverdag på sykehjemmet.


Takk til Halogen bransjeprogram og Nav arbeidslivssenter.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fra Smøla til Stryn for å dele erfaringer om «Gode pasientforløp»

Smøla kommune deltok i læringsnettverk om «Gode pasientforløp» allerede i 2018.

Gjennom dette arbeidet ble rammene for oppfølging av hjemmeboende pasienter lagt.

Iselin Svenning, leder for hjemmetjenestene på Smøla. Her på vei til Loen for å holde foredrag og å dele erfaringer fra Smøla. Iselin har dessuten gjennomført den nordiske forbedringsagentutdannelsen og har dermed et godt grunnlag for å arbeide med kontinuerlig forbedring.

Mange kommuner har etterhvert tatt i bruk metodikken «Gode Pasientforløp», og akkurat nå pågår det læringsnettverk i Sogn og Fjordane.

Iselin beskriver her arbeidet med tverrfaglige tavlemøter i hjemmetjenesten på Smøla for deltakerne i læringsnettverket på Alexandra hotell i Loen

Arbeidet i læringsnettverkene bygger på professor emeritus Anders Grimsmos arbeid med Helhetlige pasientforløp i hjemmet (HPH) som ble gjennomført i Trondheim/Orkdalsregionen

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2023, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Les gjerne mer om Gode pasientforløp på KS sine sider

Vi er stolte over å kunne dele erfaringer fra Smøla og vi ønsker lykke til videre med det gode arbeidet- både til arrangører og forbedringsteam!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Velkommen til våre nye fysioterapeut Katrine 🌸

Katrine Fjelldal Lien fullførte sin utdannelse som fysioterapeut i august, og startet bare dager etter endt turnustjeneste som kommunefysioterapeut i Smøla kommune.

Katrine er ansatt i 100% stilling ved Smøla helsesenter, og skal jobbe med mange ulike pasienter, fra de aller minste til de godt voksne.

Over: Katrine Fjelldal Lien, kommunefysioterapeut.

«Mitt navn er Katrine Fjelldal Lien. Jeg kommer fra ei lita bygd på Helgeland, Korgen.

Har hatt mine studieår i fysioterapi i Tromsø. Jeg er glad i fart og spenning, samt å være i aktivitet og friluft.

Ser frem til å utforske øylivet og å bli kjent med dere i en ny jobbhverdag.»

Over- nesten navnesøstre: Katrine Lien etterfølger fysioterapeut Kari Lie (til venstre). Kari og Katrine jobber i lag i Katrines oppstartsperiode for å sikre at erfaringer og lokalkunnskap deles på best mulig vis.
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sammen- satsing på barn og unge i Smøla

Gunvor Astrid Folde ønsker velkommen til dagens kick-off sammen med Guri Bae Solvang (neste bilde)
Guri og Gunvor er prosjektledere og ansvarlig for dagens kick off
Programmet
Ann Helen Stamnsve på fiolin, Malin Kjønnø vokal og Gunnar Nordheim på gitar framførte Ellinors vise

Bakgrunnen for innsatsen som Smøla og mange andre kommuner er i gang med er behovet for bedre samordning og tidligere innsats. Det viser flere undersøkelser som ; «Utsatte barn og unge- behov for bedre samarbeid» (Helsetilsynet 2008) samt flere andre rapporter.

Med satsingen «systematisk oppfølging av utsatte barn er det en tilskuddsordning, og Smøla kommune har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet.

Smøla kommune skal systematisere det gode arbeidet som allerede er etablert og iverksatt som utgangspunkt i en handlingsveileder.

Smøla kommune har som mange andre kommuner valgt å bruke BTI (bedre tidlig innsats) dom verktøy.

BTI-modellen Kilde: Helsedirektoratet

Les mer om forebygging, handlingsveilederen og BTI-modellen på Forbygging og tidlig innsats

Under: Anniken Linge presenterte den Støtten Smøla kommune vil få fra Korus Midt i den videre framdriftsplanen i forbindelse med kartlegging og gjennomføring.

Barn og unges helsetjenester er enda en stor satsing i regi av Helse- Møre og Romsdal.

Over: Kjell Aasmund Boksasp Bryn (leder BUP Kristiansund) og Toril Kvisvik fra Helse Møre og Romsdal presenterte satsingen «Barn og unges helsetjeneste»

Les mer om satsingen her.

Les mer

Kontaktpersoner for barn- og unges helsetjenester i Smøla kommune er Guri Bae Solvang og Gunvor Astrid Folde.

Status i Smøla kommune sitt arbeid:

Dagen ble avsluttet med caseoppgave og gruppearbeid. Gruppene ble sammensatt på tvers av faglige- og organiserte enheter.

Presentasjon av gruppearbeidet.
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar