Verdens aktivitetsdag 10.mai

Frisklivssentralen markerte dagen med aktivitetsbingo og gåtur til Årvoksberget.

Bildet ovenfor er fra Årvoksberget. Her er 43 personer på fellestur, veldig trivelig for alle. Etterpå ble det gjennomført en liten treningsøkt som ble ledet av Katrine Fjelldal Lien og Ingri Settemsdal. Friskliv serverte frukt i etterkant. Å samles for en fellestur og gode samtaler er god helse og fremmer aktivitet.

Aktivitetsbingoen ble en hit! Til sammen 12 bedrifter og enheter deltok. Vinnerne av bingoen ble Brattvær Barnehage og Økonomitjenesten. Premien er en treningsøkt med friskliv. Dette må vi gjennomføre også neste år. Vi håper at enda flere tar sjansen på å utfordre seg selv og kollegaer.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Teamlederne trygger pasientsikkerheten ved Smøla sykehjem

Smøla kommune deltok i perioden 2016-2018 som en av totalt 5 kommuner i Helsedirektoratets satsing på å bli en «Pasient- og brukersikker kommune.» Viktige tiltak var å skape kultur for forbedring, systematisere arbeidet med pasientsikkerhet og skape varige strukturer for pasientsikkerhet.

Gjennom pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender” ble det utviklet mange ulike tiltakspakker for ivaretaking av pasientsikkerhet både i spesialist- og i kommunehelsetjenestene.

En viktig erfaring i Smøla kommune var å tydeliggjøre ansvar og roller for oppfølging og etterlevelse av tiltak.

I Smøla Sykehjem ble det arbeidet med å etablere og utvikle ansvarsområder for teamlederne. Men etterhvert har det blitt endringer både i bemanning og inndeling av sykehjemmet, og organiseringen er nå revitalisert.

Over fra venstre: Sonja Sørøy, teamleder somatisk avdeling Rød, Synøve Jota Gulla, fungerende avdelingsleder Smøla Sykehjem, Unni Betten, teamleder somatisk avdeling Blå, Ann-Cathrin Hepsø, teamleder Somatisk korttidsavdeling og Anne Karin Jota, teamleder ved skjermet avdeling.

Alle teamene bruker tavler i pasientsikkerhetsarbeidet. Mens det er primærkontaktene som har ansvar for å følge «sine» pasienter har teamlederne en mer helhetlig ansvar for at arbeidet drives framover etter planen.

Alle teamledere er Helsefagarbeidere/ Hjelpepleiere. Samtidig har alle team en eller flere sykepleiere som gir faglig støtte i tiltak og pasientoppfølging.

Teamlederne sørger for å etterse at alle pasienter på de respektive teamene har oppdaterte tiltaksplaner, brukerstatus og funksjonsbeskrivelse og mye mye mer.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Helse i snøkavet❄️

Siste døgn har bydd på Helse i snøkavet på ei øy i havet.

Omsorgstjenestene har hatt et krevende døgn for å nå ut til alle, og fortsatt er det mer snø og vind i vente.

Nesten ingen av kveldsvaktene i Hjemmetjenestene og på Smøla sykehjem kom seg hjem i går kveld pga stengte veier. Det samme er rapportert fra bofellesskapet.

Mens mange ikke kom seg hjem, har flere ikke kommet seg på jobb. Det har ført til at mange har vært på jobb i over et døgn.

Over: Innesnødd på Smøla sykehjem

Personalet har gjort en helt formidabel innsats med å yte helsehjelp i en unntakstilstand. Noen har gått fra dør til dør med snø opp til livet, andre har kjørt og kjørt seg fast- fått traktorhjelp og startet på nytt igjen.

Første prioritet er å nå ut til alle som trenger hjelp. Noen har kanskje ventet lengre enn normalt, og har vist stor tålmodighet og forståelse.

Stor takk til alle som er i tjeneste. Nå håper vi værgudene byr på vår i vente!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Brannforebygging på Smøla

Vi har tidligere skrevet om samarbeidet om brannforebygging mellom Nordmøre Interkommunale Brann og Redning -NIBR- og Smøla kommune.

Koordinator Karin Munck og Helse- og omsorg har hatt flere møter om ulike tiltak. Før jul 2022 ble det også gjennomført en ikke varslet evakueringsøvelse for beboere på pensjonærheimen. På dagens møte 21.februar 2023 ble blant annet denne viktige øvelsen evaluert.

Bildet over er fra dagens samarbeidsmøte mellom NIBR og Helse – og Omsorg Smøla. Her presenterer koordinator Karin Munck virkemidler og tiltak for brann- og skadeforebygging. Fra venstre: Lisa Foss, brannvernleder Smøla sykehjem. Merete Stensø, brannvernleder Hjemmetjenesten. Karin Munck, NIBR og Hanne Roksvåg, velferdsteknologikoordinator. Foto: Inger-Lise Lervik.
Over: skjermdump av nettsiden «Branntips» hvor kan hvem som helst melde sin bekymring for egen og andres brannsikkerhet.

Risikogrupper
Nordmøre og Romsdal brann og redning skriver at 3 av 4 branndøde tilhører risikoutsatte grupper, 9 av 10 omkommer i bolig og at halvparten av disse mottok kommunale tjenester i hjemmet.

De skriver videre at: «Risikofaktorer for bolig- og dødsbranner viser seg å være høy alder, nedsatt mobilitet, psykisk lidelse, kognitiv svikt, samt vaner som rus- og alkoholmisbruk og røyking. Høy alder og røyking utgjør de største risikofaktorene for å omkomme i brann, og for en person over 85 år som røyker er det hele 45 ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med den generelle befolkningen.»

Koordinator Karin Munck har videre introdusert «Skadeforebyggende forum» for Helse- og omsorg på Smøla. Det er en nasjonal møteplass for aktører som er opptatt av å redusere antall ulykker som fører til personskade, et nettverk som bygger bro mellom offentlig, privat og frivillig sektor og en katalysator for handling.

Skjermdump Skadeforebyggende Forum- SkaFor

I det videre samarbeidet mellom NIBR og Helse- og omsorg vil vi blant annet samarbeide om kompetanseheving i personalgruppen. Smøla Helse/ og omsorg setter svært stor pris på den faglige støtten vi får av NIBR ved Karin Munck. Vi er helt sikre på at samarbeidet bidrar til økt trygghet for mange som er ekstra sårbare.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Over 100 personer på foredrag!

Maja Skogstad og Susann Stave fra Barnematbyen.

Mandag 13. februar og tirsdag 14. februar ble det arrangert to foredrag på Smøla. Et foredrag rettet mot barn og unge og det andre foredraget rettet mot voksne. Ernæring er viktig for alle og nå blir det satt mer i fokus enn noensinne. Folkehelsen har utfordringer knyttet til ernæring og frisklivssentralen på Smøla ønsker å tilegne innbyggere mer kunnskap om ernæring.


Barnematbyen holdt foredragene. Maja Skogstad og Susann Stave har master i samfunnsernæring. Dyktige fagfolk med lidenskap for ernæring. Ernæring er tett knyttet opp til flere av våre livsstilssykdommer og burde være mer i fokus når man skal endre levevaner, forbedre egen helse og forebygge sykdom.

Helsefremmende

På foredragene var barnehage og skole representert. Foresatte og fagpersoner var tilstede. Frisklivssentralen ønsker å bidra til gode, forebyggende vaner i tidlig alder. Mathelsen er viktig for alle barn, fra barnehage og til slutten av tenårene. Foredragene trakk også inn litt om matindustrien og hvordan vi som mennesker blir påvirket av forskjellig typer markedsføring.

«Det er ikke bare barna våre som trenger god mathelse, det er like viktig for oss voksne.» – Barnematbyen

På tirsdagskvelden fikk vi et innblikk i temaene ultraprosessert mat, matindustri, måltidsvaner, blodsukker og ikke minst viktigheten av råvarebasert mat. Det er gøy å arrangere foredrag når over 100 personer deltar. Det skaper engasjement og en pekepinn på at dette er et viktig tema å satse videre på.

Frisklivssentralen kommer i fremtiden til å arrangerer flere foredrag og kurs. Takk til Barnematbyen og alle fremmøtte.

Publisert i Folkehelse | Legg igjen en kommentar

Friskliv våren 2023

Da var tiden kommet for nye grupper og oppstart av friskliv.

Bildet ovenfor er fra en treningsøkt i Vindmølleparken!

I dag begynner 27 deltakere på friskliv resept med trening, samtaler, kurs og oppfølgning. På mandager foregår trening innendørs i Smølahallen. Balanse, koordinasjon, styrke, kondisjon, boksing, aerobic, step, yoga og pilates er bare noe av det vi prøver ut i hallen. På torsdager trener vi utendørs, gjerne ved Varden. Intervaller, utholdenhet, powerwalks, kjerne og styrketrening er noe av det vi gjennomfører ute. Av og til tar vi å legger treningsøkten nært et turområde rundt om på Smøla. Treningsøkter blir nøye tilpasset alle deltakere.

Friskliv resept er for alle voksne på Smøla som ønsker å endre livsstil, mestre hverdag- og arbeidsliv bedre, er sykemeldt eller i risiko og/eller har utfordringer knyttet til sin helsetilstand. Har du utfordringer knyttet til fysisk, psykisk eller sosial helse? Da kan frisklivssentralen bistå med støtte, veiledning og gi deg verktøy for å mestre hverdagen bedre.

Alle deltakere får individuelle samtaler og oppfølgning underveis. Det kan være samtaler rundt temaene ernæring, arbeidshelse, psykisk helse, mestring av hverdag og livsstilsendring. Frisklivssentralen kan denne våren tilby samtaler med deltakere, kurs innenfor stress og belastning samt ernæringsforedrag. Instruktører du kan møte på er fysioterapeut Ina, psykiatrisk sykepleier Ingri, familie- og parterapeut Guri og frisklivskoordinator Lillian.

Friskliv Ung

Nytt tilbud i Smøla! For alle barn i 5-7. klassetrinn. Oppstart: tirsdag 28.februar.

Det er behov for et helsefremmende og forebyggende tiltak for barn i Smøla. Friskliv ung er et kommunalt tilbud som frisklivssentralen drifter. Barna skal oppleve mestring gjennom aktivitet, lek og samhold. Vi starter med et prøveprosjekt, hvor 5-7. klassetrinn blir invitert til å delta på friskliv ung tirsdager kl. 14.10. Har du barn i denne alderen? Ikke for sent å melde på barnet, søknadsskjema finner du på helsesenteret, på Smølas hjemmeside eller bare ring telefonnummer nedenfor.

All aktivitet skal foregå i Smølahallen. Rett etter skoletid står instruktører klare til å ta imot barna. Vi starter med en liten matbit før aktiviteten. Vi fortsetter videre med 1 time lek og aktivitet, som alle barn kan være med på. Fra 15.45 til 16.15 går buss for barna som er med.

Tilbudet er gratis. Ta kontakt hvis du har et barn dette kunne være aktuelt for. Vi håper at tilbudet også blir mulig for flere barn i flere aldre etter hvert. Instruktører på disse øktene er fysioterapeut Ina, familie- og parterapeut Guri, fysioterapeut Katrine og frisklivskoordinator Lillian.

Frisklivssentralen på Smøla har flere arrangementer i løpet av våren 2023.

  • Vi ønsker å fremme gode vaner blant befolkningen.
  • Bidra til mestring blant barn, unge og voksne.
  • Forebygge livsstilssykdommer og øke livskvalitet.

Frisklivssentralen har base på Smøla helsesenter.
Tlf: 900 96 483
lillian.langset@smola.kommune.no

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Dagavdelingen er offisielt åpnet!

Smøla kommune har fått et flott nytt dagtilbud for hjemmeboende med demenssykdom. Avdelingen ble tirsdag offisielt åpnet med både inviterte gjester og åpent hus.

Avdelingen skal drives av Aud Jorunn Holmen i samarbeid med Ann Kristin Roksvåg Folde, konsulent ved Smøla sykehjem.

De to ønsket velkommen, og orienterte om planer for videre drift, og om sine visjoner. De ønsker å tilby trygghet og mestring for brukerne i et trivelig miljø. I tillegg skal pårørende få mulighet til støtte og avlastning gjennom dette tilbudet.

Over: ordfører Svein Roksvåg deltok på åpningen og ønsket lykke til med det videre arbeidet. Her flankert av Ann Kristin Roksvåg Folde (til venstre) og Aud Jorunn Holmen (til høyre) i forbindelse med at han overrekker blomster og gode ord på veien.

Over: flere inviterte gjester. Fra høyre: Kommunedirektør Birgit Eckhoff, kommunalsjef Ingeborg Jonsrud Dyrnes, vaktmester Olav Sørstrand, ordfører Svein Roksvåg og helt til venstre fungerende avdelingsleder ved Smøla sykehjem Synøve Jota Gulla.

Dagtilbud for hjemmeboende med demenssykdom ble et lovkrav i 2020. Arbeidet med etablering av dette tilbudet startet i 2019, og planen var å ta i bruk det aktuelle lokalet. Pga av pandemien måtte arealet benyttes til luftveisklinikk og teststasjon, og arbeidet med dagavdelingen ble utsatt til sommeren 2022.

I påvente av egnede lokaler dagopphold blitt gitt som et noe begrenset tilbud ved Smøla sykehjem. Men fra sommeren 2022 har det altså blitt lagt ned utallige arbeidstimer med rydding, oppussing, organisering og forberedelser for å kunne ta i bruk den nye dagavdelingen.

Over: bilde fra en av stuene. Denne er innredet med eldre møbler og gjenstander som skal skape minner og rammer for gode samtaler og trivelige stunder.
Over: detaljer fra stuen på forrige bilde.
Stue Nr 2 er innredet med nye møbler. Det er aktivitør Aud Jorunn Holmen som har stått for det aller meste av oppussingsarbeidet. Hun og Ann Kristin Roksvåg Folde har hatt en hektisk innspurt med å få alt klart til åpningen. I tillegg har Teknisk vakt og beredskap bistått med mange tiltak og praktiske løsninger.
Over: ansatte og besøkende på omvisning i dagavdelingen.

Les mer om dagtilbudet på Smøla kommune sine hjemmesider.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Trygg hjemme på Smøla

Trygg hjemme- velkommen til informasjonsmøte!

Når: tirsdag 29.11 klokka 18-20

Hvor: Smøla rådhus, kommunestyresalen

Hvem: eldre og hjemmeboende med nedsatt funksjonsnivå, samt pårørende.

Hjemmetjenestene på Smøla samarbeider med Nordmøre Interkommunale Brann og Redning- NIBR- om å brannsikkerhet og øke brannsikkerhet og trygghet for eldre og sårbare hjemmeboende på Smøla.

Over, fra venstre: brannvernleder hjemmetjenesten Merete Stensø, Karin Munck og Marius Øien-Hansen (NIBR), hjelpemiddelansvarlig Hanne Roksvåg og avdelingsleder Iselin Svenning. Bildet er tatt i forbindelse med oppstart av samarbeidet tidligere i år.

• Karin Munck fra NIBR vil informere om samarbeidet og innsatsområdene

• Avdelingsleder Iselin Svenning orienterer om hvordan ansatte i hjemmetjenestene er involvert i dette arbeidet. 

• Velferdsteknologi- og hjelpemiddelansvarlig Hanne Roksvåg informerer om teknologiske hjelpemidler som bidrar til økt trygghet for hjemmeboende. 

• Visning av unik film om velferdsteknologi, produser av og med folk på Smøla!

Det blir enkel servering.

Vel møtt!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hjemmehjelpenes dag

4. november er hjemmehjelpenes yrkesdag- og Smøla kommune har et knippe dyktige og dedikerte hjemmehjelpere som vi setter stor pris på.

Fra venstre Merete Stensø, hjelpepleier. Janne Klara Osen, omsorgsarbeidet. Janne Roksvåg, assistent i løp for å ta fagbrev som helsefagarbeider. Hjemmehjelperne på Smøla har altså mye kompetanse, og utfører varierte oppgaver og tjenester hver eneste dag. Hjemmehjelperne har base på Smøla pensjonærheim, og denne uka har gjengen flyttet fra kontor i kjelleren til nyoppussede og trivelige lokaler i hovedetasjen. På den måten blir de også mer tilgjengelige fot beboere, besøkende og kolleger fra andre avdelinger og enheter.
Over: Janne Roksvåg finpusser plan for dagen.

«Tjenesten hjemmehjelp kalles nå for praktisk bistand.

Som hjemmehjelp gir du praktisk bistand til mennesker som trenger hjelp til å mestre dagliglivet, på grunn av alder, sykdom eller spesielle behov. 

Vanlige arbeidsoppgaver for hjemmehjelp:

  • rengjøring
  • matlaging
  • innkjøp
  • vask av klær
  • I tillegg kan hjemmehjelpen gi omsorg og hjelpe til med personlig stell.

Hensikten med hjemmehjelp er at brukerne skal klare å bo i sitt eget hjem, selv om de har behov for hjelp til ulike gjøremål. Brukermedvirkning og brukernes behov er sentralt i alt omsorgsarbeid.» Kilde: utdanning.no

Over: Hjelpepleier Merete Stensø forbereder medisinutlevering. Den nye arbeidsstasjonen har fått en praktisk kjøkkenseksjon som letter arbeidsprosessene på Smøla pensjonærheim. Boligen hadde opprinnelig 17 leiligheter for personer med bistandsbehov. Antall leiligheter er nå redusert til 14 av byggtekniske årsdager.
Over: omsorgsarbeider Janne Osen tar en pust i bakken mellom oppdrag og tiltak.

Gratulerer med dagen til alle hjemmehjelpere både på Smøla og i resten av landet – dere gjør en forskjell 🇳🇴🌸

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fødselsforberedende kurs

Smøla kommune har i dag gjennomført det aller første fødselsforberedende kurset for vordende foreldre.

Oppstart har vært planlagt i lang tid, har blitt utsatt flere ganger grunnet pandemien.

Jordmor Lise Brændeland har vært primus motor for å få i gang dette viktige tilbudet. Med på laget har hun et flott knippe dyktige fagfolk fra flere tjenesteområder. Se foto under.

Fra venstre: Ingrid Settemsdal, spesialsykepleier psykisk helse. Guri Bae Solberg, klinisk sosionom og familieterapeut. Lise Brændeland, jordmor. Ina Therese Næss, fysioterapeut og Cicilie Sørstrand, Helsesykepleier.

Kveldens tema var blant annet; fødsel, barseltid, helsestasjonsoppfølging, fysisk helse i svangerskapet og etterpå, psykisk helse og endringer i parforholdet.

Teamet bak satsingen ønsker at tilbudet blant annet vil bidra til å trygge foreldrene på hva de har i vente, og dermed også gi barnet og familien en god start sammen.

Vi ønsker alle vordende smølaforeldre masse lykke til 🌸

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar