Gratulerer med bestått fagprøve 📜🎓

Lisa Foss gjennomførte i dag fagprøve ved Smøla sykehjem, og vi kan med stor glede, og helt uten et snev av overraskelse meddele at den ble bestått med glans!

Lisa har fulgt praksiskandidatløpet her på Smøla, og har tidligere avlagt teoretisk eksamen. Den praktiske delen er altså nå også fullført med selve fagprøven.

Over: Lisa Foss med beviset i hånda; «meget godt bestått fagprøve». Rosene og sjokoladen fra den lokale heiagjengen; kolleger ved Smøla sykehjem. Foto: Synøve Jota Gulla

Helse- og omsorgstjenestene blir stadig mer komplekse. Innleggelsesdøgn i sykehus kortes ned, og flere blir behandlet i hjemkommunen sin. Mange har langt fremskredet sykdom og dermed behov for omfattende og kompetent omsorg og helsehjelp. Flere får i tillegg avansert behandling i livets sluttfase i kommunehelsetjenesten.

For å sikre gode tjenester av god kvalitet trenger vi ansatte med nødvendig kompetanse. Det er derfor en milepæl som nås hver gang vi kan styrke laget med enda et helsepersonell med fullført utdanningsløp.

Hjertelig gratulerer med bestått fagprøve Lisa! 💐

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

God jul 🎄

Smøla legekontor har stengt på jul- og nyttårsaften, og åpent mellom 10.00-13.00 i romjula. Telefontiden er mellom 10.00-12.00

Det er redusert bemanning, og alle som har behov for å teste seg for korona bes om å utføre en hurtigtest selv i jula.

Les mer om utlevering på Smøla kommune sine hjemmesider.

Vaksinasjon har pågått i stort omfang helt inn i julehøytiden, og starter opp igjen like over nyttår med første, andre og for mange tredje dose.

Vi ber besøkende i sykehjem til å utvise ekstra aktsomhet. Munnbind skal være på under hele besøket. Ikke kom på besøk om du har luftveissymptomer.

Over: Utstillingsdukken Laura holder til på Smøla sykehjem. Hun har fått på julekjolen, men har fått unntak fra bruk av munnbind.

Takk til alle våre samarbeidsaktører som bidrar til at tjenestene fungerer året rundt.

Takk for forståelse fra tjenestemottakere, publikum, pasienter og pårørende når vi må gjennomføre endringer i våre retningslinjer i takt med utviklingen av pandemien.

Varm takk til alle som sørger for at hjulene går rundt uansett pandemi, vær, føre, natt og dag. Alle ansatte i helse- og omsorg. 🙏🏻♥️

God og fredelig jul ønskes alle 🎄

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Takk til Smyl sanitetsforening🎄

Nok ei jul er preger av at vi lever i en pandemi med begrenset mulighet for sammenkomster og arrangement.

Mange gjør en innsats for å spre lys og glede. Beboere ved Pensjonærheimen har for eksempel fått julebesøk av Smyl sanitetsforening som har kommet med gaver og hyggelige blomsterhilsninger.

Beboere og ansatte ved Pensjonærheimen sender en stor takk til Smyl sanitetsforening for gaver og juleglede, og ønsker samtidig God Jul 🎄

Over: Blomster og hilsninger fra Smyl sanitetsforening.
Flere poser med julegaver er levert, og klare til å leveres ut.
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Trygg på jobb

Smøla Helsesenter og Smøla Hjemmetjenester har i dag hatt besøk av Asbjørn Holand fra politiet.

En av de viktigste forutsetningen for å kunne fungere godt på jobb er trygghet. Den beste måten å begrense risiko for uønskede hendelser på er å forebygge at de skjer.

Smøla Hjemmetjeneste lærer om risikovurdering og risikohåndtering. Smøla Helsesenter fikk samme presentasjon og dialog tidligere på dagen.

Alle arbeidsplasser er pålagt å gjøre en analyse eller vurdering av forhold som kan medføre risiko for ansatte. Holand minte om at det ikke har noen hensikten å vurdere om vi ikke håndterer.

Helse- og omsorgstjenestene jobber nå videre med å gjøre gode tiltak for å være trygg på jobb. Vi setter stor pris på at politiet bistår med råd og veiledning.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvordan vite at en endring er en forbedring?

Solveig Skaret Tysnes loser nok et kull med praksiskandidater på vei til fagbrev. Kandidatene kommer både fra egen kommune og fra nabokommunen Aure, og jobber i hjemmetjenesten, omsorgsboliger, bofellesskap og sykehjem.

De møtes ukentlig for undervisning, og dagens tema var Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

Ansvarlig for det faglige innholdet i dag var vår egen forbedringsagent og sykepleier Iselin Svenning. Forbedringsagentutdannelsen er gjennomført i regi av Helsedirektoratet i et nordisk samarbeid med Dansk selskab for patientsikkerhed.

Iselin Svenning formidler her screeningsverktøy for fallforebygging, et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet. Ved enden av bordet: lærer og fagansvarlig for kandidatene Solveig Skaret Tysnes. Oppmøtet var noe amputert i dag pga høstferie. De som var til stede viste imidlertid stor kunnskap, refleksjonsevne og engasjement.

Les mer om innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet og verktøy for forbedringsarbeid på I trygge hender.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Verdensdagen for psykisk helse

Dagen er en internasjonal FN-dag som markeres årlig 10.oktober.

Årets markering har tatt utgangspunkt i livet under og etter pandemien.

Skjermdump fra verdensdagen.no

Les mer om verdensdagen på hjemmesiden – og følg dagens direktesendte arrangement på Facebook .

Lenke til insirasjonsheftet

På Smøla har klinisk sosionom og familieterapeut Guri Bae Solvang sørger for å forberede alle kolleger på årets markering ved å henge opp plakater og dele ut materiell.

Takk til deg for den viktige jobben du gjør som pådriver for økt kunnskap og bevissthet – også blant dine kolleger 💚

Over: Guri Bae Solvang
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gladnyhet til vordende foreldre!

Jordmor Lise Brændeland har tatt initiativ til å tilby fødselsforberedende kurs på Smøla.

Kurset skal forberede foreldre på forhold som påvirker både kropp og psyke under et svangerskap, fødsel og barselstid.

Fra venstre: Guri Bae Solvang, klinisk sosionom, familieterapeut og fagleder i tjenesten psykisk helse. Johann Gudjonsson er lege og spesialist i allmennmedisin, Lillian Langset er fysioterapeut og folkehelsekoordinator. Jordmor og initiativtaker Lise Brændeland og helt til venstre Ina Therese Næss, fysioterapeut. Helsesykepleier var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kurset startes på nyåret i 2022 og vil bli annonsert på kommunens hjemmesider, Facebook m.m.

Jordmor og det tverrfaglige teamet oppfordrer partneren til å delta på kurset.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nyansatte ved Smøla Helsesenter

Noen slutter, og andre begynner. Og heldigvis for det siste!

Jordmor

I vår fikk vi ny kommunejordmor på plass ved Smøla Helsesenter.

Kommunejordmor Lise Brændeland. Foto: privat med tilltalelse.

Lise Brændeland jobber også som jordmor ved fødeavdelingene ved Kristiansund og Molde sykehus, og i Helseforetakets følgetjeneste for fødekvinner på ytre Nordmøre. Hun er for tiden ansatt i 40% stilling i Smøla kommune og har i hovedsak ansvar for svangerskapskontroller og

barselsbesøk. Hun utfører også celleprøver som en del av Livmorhalsprogrammets satsing for å få bukt med kreft i livmorhalsen. Dette tilbudet har blitt særdeles godt tatt i mot av Smølakvinnene.

Helsesykepleier

I juni starter ny helsesykepleier i Smøla. Ann Sofie Furu ble våren 2021 uteksaminert i Trondheim, og startet samtidig i sin nye jobb ved Helsesenteret i Smøla kommune.

Hun har tidligere jobbet på blant annet på barneavdelingen i Kristiansund, og har dermed erfaring med barn i alle aldre, og samarbeid med foreldre og andre helseaktører.

Helsesykepleier Ann Sofie Furu. Foto: privat med tillatelse.

Ann Sofie utfører helsekontroller, veiledning og rådgiving i Helsestasjonen og i Skolehelsetjenesten. Hun deltar videre i tverrfaglig samarbeid og utvikling av fagfeltet som omhandler barn, foreldre og oppvekst.

Hun har også startet en Facebook-side for Smøla Helsestasjon for å nå ut med nyttig og viktig informasjon til foreldre og foresatte.

Helsesykepleier Ann Sofie har arbeidssted ved Smøla Helsesenter, og har i tillegg faste dager på skolen for samtaler og oppfølging.

Turnuslege

Ny turnuslege eller LIS1 som er den mer riktige benevnelsen (Lege i spesialisering) er Ole Ingolf Lian.

Ole Ingolf Lian, Lege i spesialisering i kommunehelsetjenesten. Foto: Inger-Lise Lervik

Smøla Legekontor får tildelt ny turnuslege for 6 mnd praksis hver vår og hver høst. Ny lege denne høsten er altså Ole Ingolf fra Kristiansund.

Han kommer fra praksis ved Kristiansund sykehus, og skal være i jobb på Smøla ut februar 2022.

I tillegg til pasientkonsultasjoner på legekontoret deltar han i legevaktsamarbeidet mellom kommunens Heim, Aure og Smøla.

Han har også andre kommunale oppgaver i løpet av sin turnustid på Smøla som legevisitter i sykehjem, helsestasjonsarbeid, tverrfaglige møter med mer.

Vi ønsker våre nye medarbeidere hjertelig velkommen, og håper dere finner dere godt til rette både på jobb og i fritiden. Vi ser fram til å samarbeide videre med dere alle 🌷☺️

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Høytidelig markering på rådhuset.

Hvert år har Smøla kommune en høytidelig markering for personell som har sluttet etter å ha jobbet i kommunen i minst 5 år.

Mange går av for aldersgrensen, noen flytter til andre steder i landet og andre igjen starter i nye jobber i annen sektor i egen kommune.

Uansett årsak så gjør altså kommunen stas på den det gjelder som takk for den tid, kompetanse og innsats den enkelte har bidratt med i den kommunale driften.

Markeringen skjer vanligvis samtidig med at kommunestyre har sin årsavslutning i desember. I fjor utgikk dette pga pandemien.

Markeringen 16.september var derfor for de som sluttet i 2020. Både ordfører og kommunedirektøren deltok med gode ord på veien videre. Personalsjefen formidlet en oppriktig takk til hver og en av de som hadde møtt frem for en velfortjent og hyggelig stund i godt selskap.

Alle fikk tradisjonen tro en krystallvase med inskripsjon og blomster.

Fra Helse- og omsorg sluttet i 2020 4 personer som har jobbet i mer enn 5 år. De fleste i mange flere år.

Fra venstre ser vi Sonja Fugelsnes, en drivende dyktig hjelpepleier i Hjemmetjenesten.

Videre Irene Angelhus som avsluttet i Bofellesskapet, men som også har jobbet i omsorgssektoren.

Nr 3 fra venstre er Grethe Rise, en kjent og kjær helsesøster gjennom mange år. Ved siden av henne mangeårig kollega helsesøster og jordmor Else Jorunn Lillenes.

Begge helsesøstrene har bidratt til å holde fortet i en krevende tid med pandemi.

Vår alles kjære Else Jorunn har sørget for at både smølaværinger og tilreiste arbeidstakere har fått vaksiner etter en til hver tid gjeldende kriterie, og har hatt absolutt stålkontroll på situasjonen.

Hun fortsetter dette viktige arbeidet noe vi er særs takknemlig for.

Til høyre for Else Jorunn står ordfører Svein Roksvåg som overrakte takk og krystallvase til hver og en.

Nærmest kamera, helt til høyre står Astrid Gulla, tidligere hjelpepleier i Smøla kommune. Hun jobber nå i Kristiansund, og er veldig savnet blant sine tidligere kolleger på Smøla som ønsker henne varmt tilbake om anledningen skulle by seg.

Alle fra Helse- og omsorg fikk gode ord på veien fra sine tidligere kolleger.

Vi ønsker hver og en lykke til videre i livet, enten det er som pensjonist eller i ny jobb. Tusen takk for årene vi har jobbet i lag. 🌷

Hilsen til en som har sluttet fra tidligere kolleger. Denne gikk til Astrid Gulla.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Vil du bli støttekontakt?

Helse- og omsorg trenger flere som vil bruke fra et par timer i uken sammen med en som trenger nettopp deg.

En støttekontakt kan være en besøksvenn, turvenn, en som blir med på aktiviteter eller rett og slett bare er en kompis.

Over: Møte med noen av våre støttekontakter. Denne gjengen gjør en forskjell for mange. På dette møtet ble det delt mange gode eksempler på aktiviteter og trivselsskapende tiltak.

Til høsten inviteres det til et nytt møte med deg som er støttekontakt, og med deg vurderer og som vil vite mer om ordningen.

Over: Ann Kristin Folde har utarbeidet en brosjyre der du kan lese mer om ordningen. Den legges ut på Smøla rådhus og flere andre steder.

Du kan også lese mer om det å bære støttekontakt på Helsenorge sine sider.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar